Spårväg Lund

Spårvägsplaner 1896
Spårvägsplaner 1905
Spårvägsplaner 2009
Planarbetet
Beslut att påbörja bygget 2015
Bygget mars 2017
Bygget april 2017
Bygget maj 2017
Bygget juni-juli 2017
Bygget augusti 2017
Bygget september 2017
Bygget oktober 2017
Bygget november 2017
Bygget december 2017
Bygget november 2018
Bygget december 2018
Vagnleverans och provkörning 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020
Januari 2021
Visionsbilder och verkligheten
Film ESS - Lund C (YouTube)

Spårväg Limhamn-Malmö-Lund
Stadsspårväg i Lund
Organisation i syfte att öppna spårväg 2014
Från förstudie till Detaljplan
Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja bygget
Bygget startar i mars 2017
De första rälerna kom till Lund
Det första spåret läggs ut och hpl Universitetssjukhuset rivs

Gjutning av spåret börjar

Likriktare lyfts på plats, första växeln.
Spårbygget börjar bli klart, växlar på plats
Första vagnarna på plats

Provkörningar
Provkörningar med två vagnar samtidigt, Blåtand levererades
Provkörningar och leverans av vagn 04 och 05
Trafikstart och leverans vagn 06
Leverans av sista vagnen 07
Illustrationer och foton från LTH-parken 1999-2020
Film som visar en spårvagnsresa från ESS till Lund C
-

Senast uppdaterad 4 jan 2021


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) © PG Andersson