Spårvägsbygge i Lund

December 2018

I december börjar spårbygget närma sig sitt slut. Det är några bitar som ännu inte är på plats, främst pga byggnation av annat än spårväg samt vägkorsningar som ska byggas med betong och densifalt. Vi börjar som vanligt resan från Clemenstorget och följer sträckan vid några olika tillfällen under december 2018.


Vid Clemenstorget är de i november placerade växlarna ännu osvetsade pga låg yttertemperatur. Fundamenten för väderskyddet vid hållpltasen år gjutna.

Den 23 dec kom det snö på förmiddagen och det blev möjligt med att fotografera vinterstämning längs spårvägsbygget. Snön låg kvar till julafton så det blev en vit jul 2018 i Lund.


Tråden börjar komma tillbaka längs spåret. I St Laurentiigatan ser vi den 27 dec 2018 de här nyplanterade träden. Som synes försvann snön redan den 25 dec....


St Laurentiigatan från norr. Stensättningen i spårområdet är klar på den nordligaste delen den 27 dec 2018.


Vid Allhelgonakyrkan är allt klart för att rulla ut gräset mellan spåren. Den vita linjen som följer spåret i hela dess läöngd syns tydligt på bilden. Bussarna kör i enkelspår med ljusreglering i Bredgatan.


Spåren passerar den fd pianofabriken norr om Allhelgonakyrkan. Den 23 dec var det vitt i Lund. Det är vid denna plats som det särskilda systemet för skydd mot elektromagnetisk störning börjar.


Den 7 dec pågick gjutning av spårbädden i Getingevägen.


Gjutning i Getingevägen den 7 dec med hjälp av betongpump och leverans av färsk betong med bil. Betongen är låttflyttande och därmed vibrationsfri.


Kung Oscars väg den 16 december 2018. Till höger ser vi Likrikatre 1 som sattes på plats i oktober. Den 16 decmber blev sista dagen med dubbelriktad busstrafik i Getingevägen vid Sjukhuset. Dagen efter leddes bussarna om så att nordgående trafik leds via Kävlingevägen och Baravägen.


Trafikförhållandena vid Sjukhuset är inte de bästa för busstrafiken. Mycket lera som hela tiden måste hanteras och enkelspårsdrift med en extremt tät busstrafik. Den 17 dec upphörde den dubbelriktade trafiken.


Den blivande spårvägshållplatsen Universitetssjukhuset får mittplacerade kontaktledningsstolpar. 7 dec 2018.


Bussmöte mellan stadbussar sista dagen (16 dec 2018) med dubbelriktad trafik vid sjukhuset.


Den nyskapade busshållplatsen vid Universitetssjukhuset för bussar mot norr den 16 dec 2018.


Den 30 december passerar en buss på den sedan den 18 dec öppmade asfalterade sträckan förbi sjukhuset. Bakom bussen skymtar kantstenen till det som ska bli den nya bussterminalen.
 


Kurvan mellan P-huset och det fd köket till sjukhuset som byggdes för Lundalänken för att anläggningen skulle vara väl förberedd för spårväg. Den 23 dec låg snön vackert i kurvan.


Vid den fd busshållplatsen BMC ser vi likriktare 2 till vänster deb 30 dec 2018. Spårbygget väntar på att kulvertbyggena vid sjukhuset ska bli klara.


Vid korsningen med Tornavägen jobbade denna spårgående grävare den 7 dec. Maskinen används även för att lägga ut den vita linjen av granit på exakt avstånd från rälen.

Vid Kårhuset finns den skarpaste kurvan på linjen. Radierna i båda spåren är 38 meter, dvs under det mått som är riktvärde på 40 meter. Bilden från den 7 dec.


Sölvegatan norr om Kårhuset den 28 dec. Här syns tydligt rören för systemet som ska minimera den elektromagnetiska störningen. De båda rören närmast rälerna innehåller pluskabel som matar elsystemet. Röret i mitten matar kontaktledningen lokalt mellan två master. Elsystemet är alltså sektionerat med en sektion mellan tvp master. Elmatningen sker i marken och då ska plus och minus ligga sä nära varandra som möjligt.


Vi blickar norrut i Sölvegatan den 28 dec. I bakgrunden det höga hotellet vid Ideon. Lämgs denna sträcka har plantering av nya körsbärsträd påbörjats. De nya träden ska blomma vackert men får inga körsbär som kan riskera att skapa halka på spåret.


Sölvegatan mot söder i höjd med IKDC den 28 dec.


Här vid IKDC och hållplats Ideon slutar sträckan med skydd mot elektromagnetisk störning. 28 dec 2018.


Strax väster om hållplats Ideon finns den enda övergångsväxeln på hela banan. Vä'xeln kom på plats i mitten av december.


Den blivande hållplatsen Ideon som ligger i kraftig lutning. Bilden från den 27 dec viasr även de avspärrningar som följer bygget.


Den blivande hållplatsen Ideon den 28 dec. I bakgrunden kan nyplanterade träd längs spåret annas uppe på krönet.


I Sövegatan öster om Scheelevägen pågår spårbygget och träd har kommit på plats. Detta var de första nya träden som planterades.


Vid den nya underfarten under E22 finns likriktare 3 som såg ut så här den 7 dec.


Vi blickar mot väster över E22 den 28 dec och strax bakom motorvägen ser vi den i vit plats inslagna likriktare 3.


Byggnationen går snabbt i Solbjersområdet. Den 28 dec hade man nått så här långt. Vi ser även det första gräset som lades ut i spårområdet som fortsatt är riktigt grönt.


Solbjer från norr den 28 dec.
 

Den blivande hållplats Brunnshög centrum kan man få en riktigt bra bild av den 28 dec. Här ska ICA inom kort börja bygga de först husen.


Gräset är utrullat nästa ända fram till hållplats MAX IV. Vi blickar den 28 dec mot väster över Brunnshögsområdet.


Den 28 dec ser vi att mycket gräs har rullats ut i området vid MAX IV. Vi ser även likritare 4 som ligger precis vid hållplatsen MAX IV.


Likriktare 4 vid hållplats MAX IV den 28 dec.


Vid plankorsningen med Utmarksvägen har det platerats nya träd den 28 dec.


Öster om Utmarksvägen är gräset klart och GC-vägen har fått sina belysningsstolpar. Det börjar bli färdigt här i de norra delarna va spårvägen.


Gräset ligger den 28 dec fram till korsningen med Odarslövsvägen.


Även vid ESS har växelkrysset kommit på plats den 28 dec.


Den blivande ändstationen vid ESS som det såg ut den 28 dec.


Även depåspåret, som blir enkelspår, är under byggnad den 28 dec. Till höger ser vi busslinje 20 ändstation vid ESS. I nederkant ser vi även likrikatre 5 som förutom linjen även ska mata depån.
 

På depåområdet är markarbetena i fullgång den 28 dec. Därmed har vi kommit till slutet för linjen och berättelsen från december 2018.

-