Spårvägsbygge i Lund

November 2018

I november kom den första växeln på plats vid Clemenstorget och likriktare fortsatte att placeras ut.

Växel vid Clemenstorget


Vid Clemenstorget ser man det tomma utrymmet där växelkrysset ska ligga, 3 nov

Den 9 nov har bottenplattan för växelkrysset gjutits.


Den 13 nov lades växelkrysset på plats och såg ut på detta vis den 18 nov. Svetsning får vänta till det blir varmare.

Likriktare lyfts på plats 4 nov

Då jag missade utplaceringen av den första likriktaren får utplaceringen av den andra strax öster om BMC representera lyftet av den 40 ton tunga pjäsen.


Den 4 nov var det dags att placera ut likriktare nummer 2. På förmiddagen har dragbilen ankommit och kopplats till specialtransporten för körning från Skanskas etablering på Brunnshög till Baravägen vid BMC.


Specialtransporten kräver följebil. Här har den kommit till Tornavägen och är strax framme vid målet.


Det var lite trångt att komma in på Baravägen, men till sist gick det utan att välta några vägmärken eller räcken. Likriktaren kom fram kl 11.20.


Väl på plats i Baravägen förbereddes lyftet som skedde klockan 12.10. Lyftstropparna är fästa i fyra punkter på varje sida. Kranen står på den blivande spårvägen.


Kranen vrider över likriktaren som närmar sig platsen där den ska stå framöver.


Likriktaren är på pltasen där den ska stå och måttas noga in på den markerade platsen innan den sänks ned i gruset. Den är inte fäst på något sätt utan står på plats av sin egen tyngd. Klockan är nu 12.15.


Klockan 12.20 är operationen slutförd och det är dags att packa ihop transporter och kran.

Kaos vid sjukhuset

Den 5 nov körde det ihop sig vid Universitetssjukhuset. Jag var själv på väg till jobbet med bussen då allt stannade upp. Förbi byggplatsen kör bussarna delvis i "enkelspår" delvis på "dubbelspår". Blir det kö på båda sidor om mötesplatsen på mitten låser det sig totalt, vilket skedde på morgonen den 5 nov.


Bussar från båda hållen köar då det inte kommer fram på de enkelspåriga sträckorna. Vi ser en gul buss som backar för att lösa upp situationen. Dessförinnan hade ytterligare tre bussar backat tillbaka.


Det blev snabbt busskö vid infarten till hållplatsen. Dagarna efter denna händelse reglerades trafiken med flaggvakter i högtrafik.

Övriga intryck från november

Laurentiigatan den 3 nov med en körbana som börjar ta form. Den vita linjen är utlagd och visar spårvägens område.


Den 3 nov pågår stensättningen för fullt vid korsningen Bredgatan/Laurentiigatan.
 


Kurvan vid Allhelgonakyrkan som håller ca 40 meter i radie är klar den 3 nov.


Den 9 nov hade spårläggningen nått fram till den fd pianofabriken som nu är platskontor för bygget.


Getingevägen upp mot sjukhuset väntar på spårläggning den 3 nov.

En av de trängsta passagerna är den södra infarten till hpl Universitetssjukhuset där spårväg och biltrafik ska få plats mellan husgaveln och kyrkogården. Bild från den 30 nov..


Den nya bilinfarten till sjukhuset kommer att ligga norr om hållpltasen. Här har grundplattan till korsningen gjutits den 30 nov.


Den 30 nov förbereds för gjutning i kurvan vid sjukhuset upp mot BMC.


Den 30 nov pågår fortsatt bygget av kulvertar för sjukhuset vid BMC.


Den blivande hållplatsen LTH den 3 nov.


Det är klart för gjutning av den skarpa kurvan (38 meter) vid LTH den 3 nov.


Sölvegatan mot norr i väntan på spårläggning den 3 nov.


Den 25 nov svetsar Anker Spårteknik spåret i Sölvegatan vid Kemicentrum.


Den 20 nov är armeringen på plats för att gjuta grunden till övergångsväxeln strax väster om hållplats Ideon.


Den 3 nov hade fundament för kontaktledningsmasterna kommit på plats vid hpl Ideon.


Strax öster om hpl Ideon har vita linjen och träden kommit på plats den 25 nov.


Den 3 nov hade det kommit träd på plats i Sölvegatan mellan Scheelevägen och E22.


Den 25 nov hade gräset kommit på plats i backen upp mot Brunnshög centrum.


Vid MAX IV ligger det dimma på morgonen den 4 nov. Vi blickar mot öster och kurvan som leder till passagen över Odarslövsvägen.

-