Spårvägsbygge i Lund

Juni-Juli 2017

Arbetet fortskrider och än mer ledningsarbeten startar. På Brunnshög börjar arbetena med spårvägens underbyggnad. Den 30 juni meddelar projektet att trafikstarten flyttas fram från september 2019 till våren 2020. Skälet till detta är att budgeten för depån prutats vilket innebär att depåprojektet måste göra om förprojekteringen.


Laurentiigatan är nu den 2 juni helt avstäng för biltrafik och ledningsarbeten pågår i hela gatan.


I Getingevägen strax söder om hållplatsen Universitetssjukhuset pågår också ledningsarbeten den 2 juni.


Norr om hållplats Universitetssjukhuset har också arbeten börjat till höger i bilden.


Den 1 juli har ledningsarbetna fortskridit så de nu täcker hela den gamla bussvägen.


I Sölvegatan på LTH pågår också arbeten med ledningarna.


Den 1 juli har arbetena vid E22 kommit en bit till på vägen inför starten av bygget av den nya bron.


I Brunnshögsgatan har arbetena med underbyggnaden påbörjats. Här finns inga ledningar att flytta utan det går bra att börja bygga spårväg direkt.


Vänder vi blicken åt norr ser vi det som ska bli Brunnshög och hållplatsen Brunnshög C. Den 1 juli hade schaktarbeten påbörjats för banan.

-