Spårvägsbygge i Lund

April 2017

Arbetena fortskrider under april 2017 längs i princip hela linjen.


Korsningen med E22 är ett av de största arbetna. Här ska en helt ny bro byggas och många ledningar ska flyttas. Den 9 april hade Sölvegatan stängts av och arbetena hade påbörjats.


Den 13 april såg Sölvegatan i LTH-orådet ut på detta vis. Även här ska ledningar flyttas. Träden längs gatan har också tagits bort.


Vid BMC och underfarten under Tornavägen har körytan för bussar tagits bort den 22 april 2017.


Den 22 april 2017 såg den blivande spårvägshållplatsen på Clemenstorget ut så här. Fontänen med den omdiskuteradee skulpturen är fortsatt kvar.

-