Spårvägsbygge i Lund

December 2017

I december fortsatte spårbygget på Brunnshög. Ledningsarbeten i centrum fortsätter och allt fler fundament till kontaktledningsstolpar kommer på plats.


Vid Clemenstorget har fontänen försvunnit och marken är utjämnad för fortsatt bygge 20 dec 2017.


Ledningsarbeten i Clemenstorgets nordöstra hörn 20 dec 2017.


Laurentiigatan är upplag för byggmassor den 20 dec.


Vid Allhelgona kyrkan kör bussarna i "enkelspår". Trafiken regleras med signal - men den 20 dec även med flaggvakt (mest för att stoppa privatbilar).


Vi blickar ner mot Laurentiigatan medan en buss på linje 4 passerar mot norr.


Norr om Allhelgona kyrkan grävs det för ledningsflytt den 20 dec.


I Getingevägen leds cyklar och gående i ett smalt stråk mellan byggstaketen.


Vid den fd hållplatsen Universitetssjukhuset står belysningen fortsatt kvar den 20 dec.


Den nya provisoriska hållplatsen vid sjukhuset har utrustats med realtidsinformation för att göra väntan tydligare för resenären..


Kulvertarbetet vid BMC har påbörjats och Baravägen är avstängd.


Den 9 december är fortsatt spåret uppnängt i giggar för att hamna i rätt nivå vid gjutningen.


Den 17 december hade snön lagt sig på spårvägen i Solbjer.
 

Spårläggning och gjutning förbereds i backen upp mot Brunnshög Centrum.Den 9 december ser vi fundament till kontaktledningsmasterna vid den blivande hållplatsen MAX IV.


Vid MAX IV finns även räl-lagret, 9 december.
 

Även sträckan öster om MAX IV mot ESS har fått fundament utplacerade den 9 december.

-