Spårvägsbygge i Lund

Augusti 2017

Efter sommaren började det synas spår av det faktiska spårvägsbygget när bl a fundament till kontaktledningsstolparna hade kommit på plats mellan ESS och Höjdpunkten.


Clemenstorget och platsen för den kommande ändstationen den 13 aug. Vi ser stenmuren där det tidigare stod ett konstverk. Till vänster om muren skymtar fontänen på torget.


I Laurentiigatan pågår arbeten med att bygga om ledningar för fullt. Gatan är avstängd för biltrafik.


Arbeten längs Laurentiigatan i augusti 2017. Läggmärke till de kraftiga rotskotten från de under våren nedsågade träden.


Vid Allhelgonakyrkan finns avspärrningen för området som ska grävas ut av arkeologer. Ett överklagande har dock för senat detta arbete. På bilden används området som upplag för rörarbeten.


I Getingevägen, som är avstängd mellan Kung Oskars väg och Bredgatan, pågår omfattande ledningsarbeten..


Platsen för den tidigare hållplatsen LTH är föremål för omfattande ledningsarbeten.


I Brunnshögsgatan arbetas det för fullt den 21 augusti.


I Brunnshögsgatan ser vi den 13 augusti tydliga spår av spårvägsbygget. Fundamenten för kontaktledningsstolparna är på plats.


Platsen för den blivande hållplatsen Brunnshög C uppe på kullen har börjat förberedas för spårvägsbygget.


Vid korsningen med Utmarksvägen byggs det för fullt. Den nya Utmarksvägen kommer att flyttas något mot fotografen.


Den blivande korsningen med Odarslövsvägen den 13 augusti 2017.


Den blivande ändstationen vid ESS som den visade sig den 13 augusti.

-