Spårvägsbygget i Lund

Visionsbilder

1999-2020Sölvegatans kurva vid Kemicentrum tycks ha lockat illustratörer genom åren. Redan de första illustrationernerna på Lundalänkenfrån 1999 visar denna del av det som nu kallas LTH-parken. Senare skulle de första spadtaget tas på denna plats eftersom en visionsbild på spårväg som togs fram 2015 visade denna plats.
-.Vision av Lundalänken från 1999, fyra år innan länken invigdes, med buss på den mittplacerade bussvägen.
-.
Samma vy från 1999 men nu med spårvagn. Båda dessa ilustrationer är gjorda av Daniel Nord på Fojab Arkitekter.
-.
Lunds kommuns visionsbild från LTH-parken gjord av Metro arkitekter visar en spårvagn en modell som inte finns så att ingen leverantör skulle prioriteras.
-.
Eftersom så många valt denna plats för visionsbilder var det läga att ta en bild med buss på platsen strax innan Lundalänken lades ner. Bilden från 9 dec 2016. När Lundalänken öppnades så stängdes biltrafiken i Sölvegatan.
-.
När det första spadtaget skulle tas valde man att göra det på platsen för visionsbilden från 2015 för att kunna ha den som fond till det som blev utrullning av det första gräset den 15 februari 2017.
-.
Den 24 oktober 2020 kan man konstatera att det blev tämligen likt visionerna som funnits ända sedan 1999.
-.