Spårvägsbygge i Lund

Maj 2017

I maj ser vi nedan intryck från Laurentiigatan och korsningen med E22.


Laurentiigatan vid Clemenstorget den 19 maj. Ledningsarbeten pågår för fullt.


Laurentiigatan 7 maj sedd från Allhelgonakyrkan. Gatan är avstängd för trafik för sydgående trafik.


Den 7 maj har arbetna vid E22 kommit en bid vidare. Den nya bron ska byggas på östra sidan E22 och sedan lanseras på plats.

-