Spårvägsbygget i Lund

Sista vagnleveransenJanuari 2021
Den 4 januari ankom den sista spårvagnen till Lund. Då vagnen anlände sent på kvällen till Göteborg kunde transporten inte påbörjas förrän kl 02. Detta innebar paus på vägen och ankomst till Lund vid halvelva.
-E6 vid trafikplats Flädie kl 10.09 måndagen den 4 januari 2021. Den sista spårvagnen, Lindeman nummer 07, är på väg mot Lund för att avsluta spårvägsprojektet. Transporten genomfördes av Westdijk och ledsagades av vägtransportledare från Toystransporter.
-I Lund utgjorde nog cirkulationsplatsen i NV hörnet av Solbjer den trängsta sektionen. Ekipaget fick backa något för att komma runt på ett bra sätt - men det skedde med stöd av vägtransportledaren bakom.
-.

Väl framme vid lossningsplatsen vid Odarslövsvägen parkerade ekipaget på den vänstra sidan av vägen. Klockan hade nu blivit 10.45.
-En detalj på ekipaget vid Solbjer där vi ser hur alla hjulen vrider sig för att styra trailern genom cirkulationsplatsen..
-
Transporten rangeras in på lossningsplatsen genom att hjulen styrs åt vänster och på det viset sidoförskjuter trailern. Markeringar i marken gör att man kommer snabbt på plats.
Även vid denna leverans var det Sfinxen som var bromskloss och skulle putta Lindeman in i depån. På bilden således vagn 01 och 07..
-.Det första momentet vid lossning är att låta vagnen rulla något bakåt med hjälp av en wire som sitter i boggin. Stoppblock finns på trailern så vagnen inte rullar för långt. Klockan är nu 11.41..
-
Lindeman rullar så sakta ner mot fast mark i Lund.
Det är viktigt att inget går snett så varje hjulaxel bevakas noga. Klockan 12.00 vara hela vagnen på spåret och sammanpackningen av trailern kunde påbörjas.


Sfinxen är beredd att koppla med Lindeman så snart som rampen är avvecklad.
-Klockan 12.39 rular Sfinxen med Lindeman före sig in på depåområdet och därmed är den sista leveransen klar. Lossningen gick på mindre än 2 timmar vilket torde vara rekord - men övening ger färdighet!
-
Den 8 januari blev det för första gången denna vinter lite mer snö.. Det var alltså läge att ta ut kameran och få några bilder. Brandklipparen har just lämnat Solbjer och rullar ut på de ännu obebyggda markerna på Brunnshög.
-
Blåtand i Brunnshögsgatan strax utanför Sony och Ericssons byggnader på väg mot ESS. På denna sträcka står kontaktledningsstolparna i linje med träden.
I det nybebyggda Solbjer passerar Brandklipparen på väg mot Lund C..

Den 8 januari vid 10.30 tittar en blek sol fram och belyser Brandklipparen som just lämnat hållplatsen Brunnshög.
-


(c) PG Andersson 2021