Spårvägsbygge i Lund

Oktober 2017

Oktober 2017 blev en intensiv månad vid spårvägsbygget. Den 11 oktober lades den först rälen på plats och den 20 oktober svetsades den första skarven. I slutet av månaden revs plattformstaket på den forna hållplatsen vid Universitetssjukhuset.


Under en sermoni för inbjuden press lades den första rälen på plats i Brunnshögsgatan den 11 oktober 2017. Spåret ska byggas på balkar efter förebild från Freiburg i Tyskland för att ge bästa möjliga förutsättning för gräset att trivas.


Den första rälen fästs vid arneringsmattan som ska hålla betongen på plats.


Clemenstorget den 11 oktober. Den fora fontänen har börjat rivas men fortfarande syns delar av murarna


Från norr ser den kommande hållplaten Clemenstorget ut så här den 11 oktober..


Ledningsarbetena pågår för fullt i den nu vastängda Laurentiigatan den 11 oktober.


I korsningen vid Allhelgonakyrkan pågår grävningsarbeten för någon ledning den 11 oktober..


Utanför Allhelgonakyrkan pågick den 11 oktober arkeologiska utgrävningar inför spårvägsbygget.


I korsningen Bredgatan/Getingevägen/Kävlingevägen pågick den 11 oktober ledningsarbeten.

Hållplats Universitetssjukhuset


Den 11 oktober användes inte den gamla hållplatsen vid Universitetssjukhuset kvar utan att användas. Grävarbeten för den nya infarten till sjukhuset pågår i förgrunden.


Den 30 oktober pågick rivningen av plattformstaket för fullt. Grävsskopan bokstavligen tuggar i sig taket.


Rivning av taket den 30 oktober..


Den 30 oktober passerar en regionbuss den forna hållplatsen. Vi tar därmed avsked av denna bytespunkt i Lund..
 

Den nya provisoriska hållplatsen för Universitetssjukhuset ligger ca 150 meter norr om den gamla. Ett läge för vardera stadsbuss och regionbuss finns i varje riktning. Bilden från den 11 oktober.


Den nya sjukhushållplatsen är väl inhängnad med staket och mitt i gatan står ett stort staket för att undvika spring mellan hållplatserna i olika riktningar.  Foto den 11 oktober.Den 30 oktober pågår förberedelser för det stora arbetet med ny kulvert för sjukhuset. Den provisoriska infarten ttill Lasarettsgatan syns nederst i bild.Den blivande arbetsplatsen för kulverten från andra hållet En buss passerar på Baravägen som kommer att stängas av några dagar senare.


Korsningen med Tornavägen har förlorat sin beläggning och av den forna hållplatsen BMC syns inte mycket den 30 oktober.
 

Ledningsarbetena pågår alltjämt i Sölvegatan genom LTH-området den 29 oktober.


Den nya sjukhushållplatsen är väl inhängnad med staket och mitt i gatan står ett stort staket för att undvika spring mellan hållplatserna i olika riktningar.  Foto den 11 oktober.Bygget av den nya bron för E22 pågår och den 15 oktober hade det kommit en bra bit på vägen.

Brunnshögsgatan


Den enda delen av spårvägens sträckning som det inte byggs på är Sölvegatan mellan Sångarevägen och Uardavägen. Bilden från den 29 oktober.


Den 20 oktober hade de första delarna va spåret kommit på plats i Brunnshögsgatan.


Fortsatt den 20 oktober så ser vi spårslutet i kurvan där Neversvägen ansluter. Spårstagen som håller spårvidden syns tydligt.


Den 20 oktober svetsades också de första rälerna samman och spåret började därmed ta form.
 

Den 3 oktober var bädden för spåret under färdigställande.


I slutet av oktober, den 29:e, hade spåret lagts ut i Brunnshögsgatan fram till Solbjersvägen.Brunnshög den 15 oktober där vi tydligt ser den kommande spårvägen och områdena som senare ska bebyggas.Norr om Solbjersvägen pågår arbetena den 29 oktober med bankroppen vid det som ska bli Brunnshögs centrum hållplats.


Öster om Utmarksvägen hade bygget kommit en bra bit på vägen den 29 oktober.
 

Vid korsningen med Odarslövsvägen förbereds för en provisorisk omläggning av vägen medan bygget av korsningspunkten ska genomföras. Bild den 29 oktober..


Den blivande ändstationen ESS den 29 oktober får avsluta resan längs bygget i oktober 2017.

-