Spårvägsbygge i Lund

November 2017

I november fortsatte arbetet med gjutning av spåret samt fortsatta ledningsarbeten. Nedan några intryck från månaden som gick.


Gjutningen av de längsgående balkarna som rälerna vilar på började i november. Spårvidden garanteras med spårhållare och spårläget genom att rälen är bultad i betongbalken. Giggen i förgrunden håller rälerna på plats under gjutningen.


Rälen är bultad med klammer med jämna mellanrum. Vi ser också en svets där gummiisoleringen har sattstillbaka för att i framtiden skydda mot läckströmmar. Byggmetoden är hämtad från Freiburg och gör att gräset kan växa bättre liksom att regvatten kan absorberas i hela ytan mellan rälerna som inte utgör betong.Bilder från 19 november.


På sjukhusområdet byggs även för sjukhuset vilket bl a innebär att Baravägen stängts av för busstrafiken. Den forna Lundalänken strax söder om fd hållplats BMC den 25 november.


Den blivande hållplatsen LTH vid Kårhuset som kommer ge en skarpare kurva för spårvägen än bussgatan hade, pga förberedelser för långa plattformar för en framtida trafik till Dalby.


Campusområdet på LTH den 25 november med en helt uppgrövd Sölvegatan..


Brobygget vid E22 fortsätter enligt plan. Fortfarande den 25 november ser vi inget arbete i Sölvegatan vid Ericsson.


Brunnshögsgatan den 7 november. Allt spår är ännu inte svetsat.


Den 19 november kunde man få denna stämningsfulla bild på spårbygget i Brunnshögsgatan.


Den 25 november ter sig Brunnshögsgatan på detta sätt. Bygget av de första husen på södra Brunnshög har börjat..


Vi blickar norrut mot Brunnshög centrum den 7 november.


Den 19 november ser arbetsplatsen vid Brunnshögs centrum uppe på kullen ut på detta vis..


Blivande hållplats Brunnshög centrum den 25 november med Skanskas etablering i bakgrunden.
 

Ändstationen ESS den 25 november med den snyggt renoverade möllan vid gården..

-