Spårvägsbygge i Lund

7 mars 2017

Nästa märkesdag för spårvägsprojektet blev den 7 mars då bygget påbörjades. De första arbetena omfattade gatuarbeten i syfte att frigöra gatumark för ledningsrabeten. Det är omfattande ledningsarbeten som krävs innan själva spårvägsbygget kan påbörjas.


Vid Universitetssjukhuset började arbetet med att flytta gatan åt öster för att frigöra ytor för ledningsarbeten i den på bilden vänstra delen av Getingevägen.


Den 7 mars påbörjades också arbetet med att ta ner träden i Laurentiigatan.

21 mars 2017

Den 21 mars flyttades åtta träd från Clemenstorget ut till Vindarnaspark på Brunnshög. Träden stod där den blivande spårvägshållplatsen ska ligga och som alternativ till att såga ned träden flyttades de till den andra ändan av spårvägslinjen.


En avplatanerna påbörjar resan mot Vindarnaspark på Brunnshög med hjälp av ett specialfordon från Tyskland.


Dagen efter den 22 mars står alla träden, två lindar och sex plataner, nyplanterade vid Vindarnaspark på Brunnshög.

-