Spårvägsbygge i Lund

September 2017

Arbetena med den nya bron som ska leda E22 över spårvägen påbörjades under augusti 2017. Den 11 september kom de första rälerna till Lund från fabriken i Österrike. Det är företaget VoestAlpine som levererar rälen. På vägen till Lund mellanlandar den i Berlin för att kläs in med isolering. Den 24 september flyttades hållplats Universitetssjukhuset 150 norrut i Getingevägen. Därefter kan man inte längre byta buss över plattform på denna hållplats.


Den första rälen kom till Lund den 11 september 2017. Här ser vi första leveransen på Skanskas etablering på Brunnshög den 12 september..


Den 13 september på morgonen väntar den första lastbilen av tre med den andra leveransen av räler. Efter denna leverans fans drygt 100 räler på lagret i Lund. Varje räl är 18 meter lång.


Getingevägen söder om hållplats Universitetssjukhuset den 13 september..


Den 22 september användes fortfarande den ursprungliga hållplatsen Universitetssjukhuset där det är möjligt att enkelt byta buss..


Det lades ned mycket möda på att skapa en bra bytespunkt och bra tillgänglighet till sjukhuset när hållplatsen byggdes som första etapp av Lundalänken. Den 22 september är det bara två dagar kvar till hållplatsen stängs.


Getingevägen norr om hållplats Universitetssjukhuset den 22 september. Arbeten pågår med att färdigställa den provisoriska hållplatsen Universitetssjukhuset inför flytten den 24 september..


Sölvegatan vid LTH den 13 september. Schaktarbeten pågår och man kan undra hur många grävmaskiner som är sysselsatt längs hela linjen.


Sölvegatan i Ideon den 13 september. Ledningsarbeten pågår för fullt..


Armeringen till E22-bron syns tydligt i motljuset den 2 september. Bron byggs vid sidan om E22 och ska våren 2018 lanseras in i sitt riktiga läge..


Brunnshögsgatan mot norr den 13 september. De forna körbanorna som fanns innan spårvägsbygget påbörjades är helt utplånade.


I Brunnshögsgatan går arbetena vidare med att förbereda bädden för spårläggningen. Så här såg det ut den 2 september.


Den 12 september har fiberduken kommit på plats och bärlagret över duken läggs på plats.
 

Arbeten vid blivande hållplats Brunnshög C går vidare och lutningen syns tydligt på bilden. 2 september.


Sträckan mellan Brunnshögs centrum och MAX IV byggs för fullt den 13 september. Markarbeten för att skapa ett bra underlag för det kommande spåret.Den blivande ändstationen vid ESS som den visade sig den 13 september.

-