Resor till DDR

Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning genomförde med början 1969 (med några undantag) individuella resor till DDR varje år. Av naturliga skäl upphörde dessa resor 1990 då DDR upphörde att vara egen nation. På de följande sidorna visas bilder från de resor som skedde 1974 samt 1981-1990.
 
1974 Leipzig
1981 Naumburg, Erfurt, Gotha
1982 Brandenburg, Potsdam
1983 Karl Marx Stadt, Leipzig, Nordhausen
Halberstadt, Magdeburg
1983 Leipzig, Halle, Dessau
Naumburg, Jena, Gera
1984 Frankfurt/Oder, Cottbus
1985 Dresden, Bad Schandau
1986 Halle, Nordhausen
1987 Berlin Haupstadt det DDR
1988 Leipzig, Plauen, Weimar
1989 Magdeburg, Halberstadt
1990 Rostock, Schwerin
1990 Dessau, Naumburg, Jena
Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz
Cottbus, Frankfurt/Oder
Hoyerswerda, Eberswalde

Senast uppdaterad 5 februari 2005

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 1999-2005