Leipzig
3-6 maj 1974

Texten nedan är hämtad från Koltåget, Malmöavdelningens lokala informationsblad. Beskrivningen är författad av Göran Lavesson som även fungerade som reseledare, vid kniviga situationer, trots att resan var individuell.

Den individuella resan till Leipzig med SSS malmö gick av stapeln i veckoslutet 3-6 maj. Ca 12 timmar efter avresan nåddes på lördagen målet med expresståg Karlex.

  Av stadens mellan 25 och 30 linjerlesta "Platz der Republik" framför Huptbahnhof och på avsnittet i centrum till "Friedrich Engels Platz" finns två spår i vardera riktningen. Med någon tur kunde vi från gångbron vid det senare stället få in fyra tåg i sökaren med uppehåll bredvid varandra. Vi kunde här också konstatera att linjerna 13, 15, 17 och 27 gick med Tatravagnar. På många linjer gick ännu tvåaxliga vagnar från 1924 och i övrigt Gotha vagnar av efterkrigstyp, dels tvåaxliga dels ledvagnar typ "två rum och kök".
Leipzig - Hauptbahnhof, ©PG Andersson 1974    

På söndagsmorgonen gjordes enda återstående trådbusslinjen, B, som enligt uppgift står inför en snar nedläggning.

  När vi i det dimmiga vädret for ut på landsbygden, konstaterade vi av skyltarna att Lützen ej var avlägset. Men anslutningsbuss K, som kunde ha fört oss till hållplats "Gustav Adolf Denkmal", var för glest trafikerad för att den utflykten skulle medhinnas. Istället blev det en resa med S-bahn, där man dock kör med lokdragna tåg typ "wendezug".
Leipzig sista trådbusslinje, B, nedlades 31 maj 1975. dvs drygt ett år efter vårt besök. Bussen på bilden (348) är en Skoda Tr-8 från 1960.
Leipzig - Saalfelder str, ©PG Andersson 1974    

-

Åter till Resor till DDR

-

Senast uppdaterad 5 december 1999

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 1999