Rostock, Schwerin
11-14 maj 1990

Pågatågsstart 11 maj klockan 08.09 mot Helsingborg blev för oss lundensare inledningen till 1990 års DDR-resa. Med anledning av DDR:s förestående avveckling kunde det vara lämpligt att återvända till den stad som var målet för vår första individuellt kollektiva östtyska exkursion, nämligen Rostock.

Där hade vi 1969 upplevt förutom de två huvudlinjerna också den lilla enkelspåriga linje 4, som från Steintor förde över till Warnows östsida och ut över ängarna till byn Gehlsdorf. Genom flitig läsning i Modern Tramway var vi nu medvetna om att efter långvarig nedläggning en ny fyra och ett helt nytt spårsytsem utvecklats på Warnows högra strandsida.

Raderna ovan är skrivna av Lennart Améen (An) i Koltåget nummer 3 1990 och är inledning till det långa reportaget om SSS:Malmös sista DDR resa.

  På bilden till höger syns Reko-vagnen nummer 796, systervagn till den ännu sparade 797 som nu finns hos SHS i Skjoldenæsholm. Rekovagnarna gick fortfarande 1990 traditionsenligt med dubbla släpvagnar.
Rostock - Neuer Friedhof, ©PG Andersson 1990    

Lördag morgon delades gruppen. Några reste till Berlin medan resten skulle åka till Schwerin. Avfärden skulle ske kolvkan 09.06 från Hbf med "Inter-Zonen-zug" mot Köln. Vi skulle byta i Bad Kleinen. Väl uppkomna på perrongen möts vi av en enorm folkmassa som tydligen väntar på samma tåg som vi, förmodligen för att resa till Lübeck eller Hamburg och handla. Fyllda av onda aningar sällar vi oss till de väntande. Efter en stund kommer tåget från Stralsund in på stationen 15 vagnar långt. Tåget är redan fullt med folk i både kupéer och korridorer. Det stroa kaoset utbryter när folk börjar tränga sig på tåget. Vi inser snabbt att det inte finns någon möjlighet att komma med och undersöker nästa tågförbindelse till Schwerin. Senare på förmiddagen anländer vi till Schwerin i strilande regn.

Texten hämtad från Anders Silfverlings (AS) reportage i Koltåget 3 1990.

  Efter besöket i Schwerin kan vi sammanfatta att staden har ett efter östtyska förhållanden mycket modernt spårvägsnät med inslag av snabbspårväg. Vagnparken består uteslutande av Tarta T3 och B3 som i allmänhet körs som Grsszug, dvs T3+T3+B3.

På bilden syns ett tåg som leds av en T3 på Leninplatz.

Schwerin - Leninplatz, ©PG Andersson 1990    
 

Vid grenpunkten för den ibland trafikerade linjen mot Freilichbühne passerade denna Lada som klassisk Volkpolizeibil. Våren 1990 kändes närvaron av Volkspolizei inte lika hotande som tidigare år.

Schwerin, ©PG Andersson 1990    

Sista dagen i DDR roade man sig bl.a. med att åka lokaltåg österut till Tessin. Åter i Rostock medhans vid återkomsten spårvagnsåkning och fotografering samt uppehåll vid vagnhallen, däe man fick veta att spårvägen nu ej längre var VEB utan Verkehrsbetriebe rätt och slätt. Ny stilig skylt hade nyligen uppstas. (GLv)

  Traditionellt spårvägståg i Rostock med ledad Gothavagn typ "två-rum-och.kök" med tillhörande släpvagn mellan vagnhallen och centrum den 14 maj 1990. Tidpunkten är 1,5 månader före valutaunionen mellan BRD och DDR den 1 juli 1990. Den 3 oktober 1990 återförenades DDR med BRD varefter DDR inte längre existerade.
Rostock , ©PG Andersson 1990    

Som de sista deltagarna i den sista av SSS:Malmö anordnade resan till DDR:s spårvägsstäder, lämnade så även PGA och GLv fram på eftermiddagen DDR:s territorium efter en tur, vilken bjudit på ett antal oväntade upplevelser. (GLv)

-

Åter till Resor till DDR

-

Senast uppdaterad 8 januari 2000

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2000