MSS till Skjoldenæsholm
7 oktober 2000

Lördagen den 7 oktober åkte totalt 18 personer från MSS och SSS:Malmö med vår egen buss MSS 50 över Öresundsbron till det danska spårvägsmuseet i Skjoldenæsholm. Resan startade kl 10 från platsen för Malmös fd spårvägshallar.

  På bilden till vänster syns vår utfärdsbuss MSS 50 bredvid museets spårvagn ML 74.

Denna dag var det stort svensk möte på Skjoldenæsholm. Detta dels beroende på vår buss dels på att delar av vårt sällskap samtidigt tjänstgjorde som förare och konduktörer i den ordinarie trafiken.

ML 74 körs på bilden av MSS utbildningschef Anders Silfver- ling som var den första svensk att bli förare på Skjoldenæs- holm.

MSS 50 och ML 74, ©PG Andersson 2000    
  Den normale besökaren anländer till spårvägsmuseet med Århus spårvagn.

På denna bild har "vår" MSS förare Stig Olofsson just kört ner vagnen till entrén.

ÅS 3 vid entrén, ©PG Andersson 2000  
  När vi gått runt och tittat lite var det dags att börja åka spårvagn. Dagens trafikvagnar syns här med OS 12 främst och där bakom ML 74 som givetvis var en av de populäraste vagnarna bland våra deltagare.
Avgångshållplatsen för normalspåret, ©PG Andersson 2000    
  Vid ändstationen Ejlers Eg kunde vi njuta av den vackra väntsalen från Odense bredvid den välrenoverade vagnen från samma stad.

Spårvagnstrafiken var tät och man var tvungen att skynda sig om man skulle med den första vagnen.

Ejlers Eg -ML 74 och OS 12, ©PG Andersson 2000    
  Reklamen i ML 74 från nedläggningsåret 1973 kändes lite felaktig mot bakgrund av vad tidningen Arbetet just gått igenom hösten 2000.

Observera även reklamen för ny sommartidtabell från den 28 april (första dagen i Malmö utan spårvägstrafik sedan 1887)

Reklam i ML 74, ©PG Andersson 2000    
  Trafiken denna dag bedrevs med spårvagnar från samtliga tre danska spårvägsstäder. På bilden syns Århus 3 och Odense 12 framför Remise 1.
Århus 3 och Odense 12, ©PG Andersson 2000    
  Internationellt möte på Skjoldenæsholm. På bilden syns HHA 3060, som gick på prov i Köpenhamn i slutet på 1950-talet, MSS 100, utlånad från Malmö, samt nyförvärvet OS 203.
Remise 1 - HHA 3060, MSS 100, OS 203, ©PG Andersson 2000    
  KS 470 med släpet KS 1065 var flitigt i trafik under dagen. Här syns tåget på avgångshåll- platsen för normalspåret vid spårvägsmuseet.
KS 470 + KS 1065, ©PG Andersson 2000    
  På bilden möts två Malmövagnar i Skjolde- næsholm. Till vänster syns MSS 100 och till höger ML 74.

Trafiken med dessa båda vagnar var livlig med anledning av vårt besök. Vädret gjorde att föraren av MSS 100 ofta kom in i personallokalen lätt nedkyld.

MSS 100 ch ML 74, ©PG Andersson 2000    
  Fram på eftermiddagen togs Reko-Gotha tåget från Rostock ut. De medlemmar i SSS:Malmö som under 1980-talet flitigt besökte DDR kände nostaligin i luften när dörrarna stängdes under mycken ljudlighet.
RSAG 797, ©PG Andersson 2000    
  Vädret var inte helt med oss hela dagen. KS 275 ankommer från Ejlers Eg till museet i ett mörkt och regnigt väder.
KS 275, ©PG Andersson 2000    
  Valby Gamle Remise (Remise 2) utgör en stor och trevlig utställningshall.

På bilden syns KS 701 "Dukke-Lise". En vagntyp som endast byggdes i 10 exemplar pga höga tillverkningskostnader.

Valby Gamle Remise, ©PG Andersson 2000    
  På allmän begäran från delar av sällskapet plockades KS 701 ut för trafik i slutet på dagen.

Vi ser här ett typiskt Köpenhamns möte på Skjoldenæsholm.

Såväl trafik med enriktningsvagn som släpvagn har blivit möjligt sedan slingan i Ejlers Eg öppnades förra året.

KS 701 och KS 1065, ©PG Andersson 2000    
  Personalbristen denna dag gjorde att det fick lånas konduktör från MSS när KS 701 gich i trafik.

Konduktören, tillika föraren på Skjoldenæsholm, Lennart Jonasson tycks inte allt för missnöjd med uppdraget.

Konduktör KS 701, ©PG Andersson 2000    
  Dagen gick mot sitt slut och ljuset försvann allt mer. På bilden har RSAG 797 stannat för att invänta möte vid Skovkanten.
Skovkanten, ©PG Andersson 2000    
  Vid Ejlers Eg väntade KS 470 på att få avgå tillbaka mot Spårvägsmuseet.

Kvällen kom och vi avslutade vårt besök med en god måltid tillsammans med våra danska vänner. Hemfärden gick bra över en vackert upplyst Öresundsbro.

Ejlers Eg, ©PG Andersson 2000    

-

Senast uppdaterad 8 oktober 2000

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2000