Juleweekend Skjoldenæsholm
14 december 2002

Lördagen den 14 december 2002 var det åter dags för det traditionella Julearrangemanget på Skjoldenaesholm. Arrangemanget lockar allt fler besökare. Det är inte bara besökarna som uppskattar arrangemanget - även de aktiva blir fler och fler. År 2002 kunde förutom ett stort antal danskar även personal från Tyskland, Norge, Sverige och Skåne räknas in. Från Sverige deltog personal från Göteborg, Linköpingoch Stockholm. Bilderna nedan visar hur dagen löpte den 14 december.

  Utanför Valby gamle Remise hade man ställt upp spårvagnar. På bilden syns Odense 12 som användes ab Julemanden (Tomten) när han kommer in i vagnhallen. De båda andra vagnarna är Malmö G 74 och Köpenhamn 587 som den klassiska julspårvagnen "Nullerten".
Valby Gamle remise, ©PG Andersson 2002    
  Dagen tar sin början. På bilden har ÅS 3 ännu inte fåt trallen för granar tillkopplad. Inne i Remise 1 står vagnar som inte kommer att användas under dagen.
ÅS 3 vid museet, ©PG Andersson 2002  
  Inför dagens trafik hålls alltid 09.15 en briefing. Vakthavande, tillika formanden Michael Lund, berättar om det som ska hända under dagen. Tydlig organisation är viktigt när totalt 77 medarbetare är i farten.
Briefing i personalrummet, ©PG Andersson 2002    
  Uniformerna varierar. Kravet är att den uniform man bör ska ha anknytning till trafiken. Den högra uniformen (röd-brun) är ett typiskt exempel på HTs profilprogram från 1970-talet. Mannen på bilden kör med glädje bussen KS/HT 571 från 1971 - och då passar denna uniform ypperligt. Tomteluvan ingick inte i HTs profilprogram!
Personal i väntan på trafikstart, ©PG Andersson 2002    
  Före trafikstart ställdes vagnarna upp vid avgångshållplatserna (Spår A och B). Vagnen på bilden står på spår B. Under dagen användes endast spår A för trafikvagnar eftersom spår B användes för förbigång av grantåget (Wuppertalvagnen med tralla).

På bilden släpvagnen 1321 som drogs av KS 327.

Avgångshållplatsen före trafikstart, ©PG Andersson 2002    
  Ute i skogen vid ändstationen Eijlers Eg pågår granförsäljningen för fullt (till vänster i bild). Vagn 327 står klar för avgång med fotografen som förare.
Eijlers Eg med KS 327, ©PG Andersson 2002    
  Vid Skovkanten finns mötesspår och hör kommer APTA 815 från Eijlers Eg påväg mot Museet.
Skovkanten med APTA 815, ©PG Andersson 2002    
  Den täta trafiken, avgång var 5:e minut, innebar ständiga möten i Skovkanten. Här kommer KS 275 på väg mot Eijlers Eg och vagnen mot Museet har fått vänta. Frosten på marken ger vinterstämning åt arrangemanget.
Skovkanten KS 275, ©PG Andersson 2002    
  Trafiken har startat och Wuppertalvagnen ankommer med en ny omgång granar på trallan bakom sig. Till höger väntar APTA 815 på avgång mot Eijlers Eg.
Wuppertalvagnen ankommer museet, ©PG Andersson 2002    
  Efter ankomst från skogen måste alla granarna lastas om från normalspår till meterspår. Arbetet sker snabbt och effektivt.
Omlastning av granar vid museet, ©PG Andersson 2002    
  Efter omlastning transporteras granarna vidare med smalpåret till parkeringsplatsen.

På bilden är ÅS 3 på väg ner till parkeringen. I bakgrunden avvaktar ÅS 1 på att avgå som förstärkningsvagn. Trafiken är intensiv eftersom det är många gäster på museet.

ÅS 3 med grantrallan, ©PG Andersson 2002    
  Tät trafik på smalspåret. Var 10:e minut avgår två vagnar mot parkeringen. På bilden ÅS 1 i förgrunden och ÅS 3 som just ankommit till parkeringen.
Smalspåret med ÅS 1 och ÅS 3, ©PG Andersson 2002    
  Vid entrén var det hela tiden mycket folk och många bilar. Många gäster har dessutom med sig en trailer för att ta hem granen (granarna) på ett enkelt sätt. Trilers ställs upp på särskild plats nära ingången.
Entrén med trailers, ©PG Andersson 2002    
  Den svenska delen av personalen får åskådliggöras med dessa båda personer från Göteborg respektive Linköping (Stockholm) samt fotografens malmömössa.
Personal från Sverige i personalrummet, ©PG Andersson 2002    
  Bland nyheterna på museet finns denna Mülheim vagn från TYskland. Vagnen, med en spårvidd på 1000 mm, skall användas som reservdelsförråd vid renoveringen av KS 890.

På bilden APTA 815 (KS 815) och Mülheim 255.

Apta 815 och Mülheim 255, ©PG Andersson 2002    
  På bilden APTA 815 (KS 815) samt anledningen till dess leverans till Köpenhamn - provvagnen Düsseldorf 2412 som var i Köpenhamn 1957/58.

På bilden finns dessutom Düwag vagnar som representerar sju spårvägsstäder! Till vänster Alexandria och Köpenhamn samt 2412 från Düsseldorf. I bakgrunden kan skymtas Mülheim 255 samt vagnkorgen till en vagn från Norrköping som tidigare gått i Dessau och Duisburg.

APTA 815 och Düsseldorf 2412, ©PG Andersson 2002    
  Efter trfaikens slut vid 15-tiden ställdes ÅS 1 in i Remise 1. Observer de 600 voltsdrivna julgranarna på vagnens tak.
ÅS 1 i Remise 1, ©PG Andersson 2002    

-

Senast uppdaterad 15 december 2002

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2002