MSS 2 Juli 2000

Söndagen den 2 juli var dagen då Öresundsbron öppnades för allmän trafik. Detta firades med att SHS (Sporvejshistorisk Selskab) vagn Odense nummer 12 (OS 12) transporterades över Öresundsbron vid nio-tiden på morgonen. Tillbaka på eftermiddagens skulle sedan MSS 100 åka till det danska spårvägsmuseet i Skjoldenæsholm på Skjælland.

Utbytet av spårvagnar är ett bevis på det nordiska sammarbete som nu kan ske genom att bron öppnats för trafik. OS 12 ska rullla i Malmö till början av september medan MSS 100 ska användas i Danmark till trafikens slut i oktober.

Svågertorp

Från den 2 juli rullar det tåg var 20.e minut mellan Malmö och Köpenhamn. På bilden ovan ser vi ett danskt IC3-tåg ankomma till Svågertorp Malmö Syd den 2 juli. I bakgrunden skymtar Öresundsbron.

Dagen vid MSS började med att BVG 3018 kördes fram för städning. På bilden pågår nog en livlig diskussion om vad dagen ska innebära.

Klockan halvtio på förmiddagen ankom den danska blockvognen från Falck med OS12. Ekipaget backades ner i Banérskajen varefter lossning av vagnen påbörjades.

Den danska bilen var utrustad med egna ramper på vilka det lades klätterspår. Detta medförde att lossningen blev relativt enkel. I förgrunden på bilden ovan syns lyrabygeln till OS12.

När spåren lagts ut och spårvidden kontrollerats så vidtog avlastningen som bla annat innebar att den danska formanden fick ta i för att få av vagnen.

Lossningen gick bra vilket inte monteringen av lyran gjorde. Det senare ledde till att vridkransen gick sönder och måste repareras. Denna olycka innebar att OS12 dessvärre inte kunde komma i trafik den 2 juli som planerat. I stället trafikerades museispårvägen av MSS 20 och MSS 100 fram till dess att det var dax att lasta MSS 100 för transport till Danmark. Lastningen gick mycket enkelt och på mindre än en timma lämnade MSS 100 Malmö för trafik i Danmark.

Vid femtiden på kvällen lämnade så MSS 100 museispårvägen och mötte MSS 20 i Malmöhusvägen. Det är bara att hoppas på en trevlig säsong i såväl Malmö som Skjoldenæsholm under 2000.

Vid "vagnhallen" på Teknsika Museet är det numera inte bara gröna vagnar som står framkörda. Dessvärre är per den 2 juli ingen av de båda vagnarna på bilden klara för trafik. OS12 behöver ny krans till lyran och BVG3018 behöver allmän översyn.


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2000