Museispårvägen Malmö 1999

åter till

Spårvagnar

Säsongen 1999 vid Museispårvägen i Malmö har präglats av trafik med de två veteranspårvagnarna MSS 20 från 1907 (ombyggd 1928) och MSS 100 (1906). Den senare är den enda elektriska spårvagn som byggts av Kockums i Malmö.

Den 14 juni ankom BVG 3018 till Malmö som den tredje driftvagnen vid museispårvägen. Berlinvagnen som är byggs 1969 ska sannolikt byggas om till partyvagn och tjänstgöra vid särskilda abonnemang.

Trafiken vid museispårvägen drivs av Svenska Spårvägssällskapet Malmöavdelningen som förutom denna trafik även ansvarar för trafiken vid museispårvägen i Malmköping samt Djurgårdslinjen.

Vagnar vid museispårvägen i Malmö redovisas i tabellen nedan.

Vagn

Tillverkare Årsmodell
MSS 100 Kockums 1906
MSS 20 ASEA 1907 (28)
     
MSS 42 ASEA/MSS/SKV
renovering pågår
1952
BVG 3018 RawSw/LEW 1969
     
MSS 71 GM/ASEA
Djurgårdslinjen
1946
MSS 196 Eksjöverken
Djurgårdslinjen
1959
MSS 114 ASEA
Renoveringsobjekt
1908 (44)
MSS 106 MSS Koltåget
Renoveringsobjekt
1917


Bilder från 1999

Trafiken 1999 karaktiseras av viljan att trafikera spårvägen med två vagnar varje trafikdag. Vädret har varit bra så att vagnen MSS 100 kunnat användas en stor del av trafikdagarna. Under säsongen har 1/3 av besökarna åkt med MSS 100. Resterande har njutit resan i MSS 20.

På bilden ovan står MSS 100 från 1906 beredd att avgå från Banérskajen som är museispårvägens huvudhållplats. I förgrunden syns de fiskebåtar som används av de fiskare som säljer fisk i de sk "hoddorna" i Banérskajen.

Även den "nya" vagnen, MSS 20, som är byggd 1907 och ombyggd 1928, användes flitigt under 1999. På bilderna ses vagnen i trafik bland annat vid det nybyggda Stadsbiblioteket i Malmö.

Övriga vagnar

Säsongen 1999 innebar leveransen av en ny spårvagn. Från Brommahallen i Stockholm anlände BVG 3018, en REKO-vagn från Berlin, som byggdes 1969. Vagnen är två-axlig och tvåriktnings och passar därmed på museispårvägen.

Under säsongen har även renoveringen av MSS 42 fortsatt med bl a elektriska installationer och takläggning.


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 1999