Malmö
Spårvägslinje 4

Denna sida syftar till att visa några intryck från det som en gång var i Malmö. Den sista spårvägslinjen i Malmö, linje 4, lades ner den 27 april 1973. I 14 år var Malmö sedan utan spårväg. En liten men dock spårväg öppnades 1987 som museibana vid Malmöhus slott.

Spårvägen i Malmö öppnades den 28 augusti 1887 (invigning dagen före) med hästspårvägslinjen Södervärn-Hamnen. År 1906 öppnades den första elektriska spårvägslinjen, linje 3. Ringlinjen som gick Värnhem-Föreningsgatan-Södra Förstadsgatan-Gustav Adolfs torg-Södergatan-Frans Suellsgatan-Norra Vallgatan-Bruksgatan-Östra Förstadsgatan-Värnhem och öppnades för trafik den 20 december 1906. Linje 4 började rulla den 4 augusti 1907 på sträckan Davidshallsbron-Regementsgatan-Fridhem.

Linje 4 blev den enda spårvägslinje i Malmö som omställdes till högertrafik 1967. Vägen mot nedläggning gick relativt snabbt. Redan i maj 1970 trafikerades linjen av bussar efter 18.30 måndag-fredag samt hela dagen lördagar och sön- och helgdagar. Det var alltså inte helt enkelt att fotografera spårvagnar i Malmö när man samtidigt gick i skola.

  I högertrafik började linje 4 i centrum på Gustav Adolfs torgs västra sida. Anslutningen till busstrafiken var god. På bilden syns en ensam G-vagn i väntan på avgång mot Limhamn (Stranden).
Gustav Adolfs torg, ©PG Andersson 1973    
  Vissa extravagnar vände vid Erikslust. Under vagnen syns spåret till slingan vid Erikslust. På bilden möter spårvagnen en buss av modell CR 76 eller CR 110 på linje 34.
Erikslust, ©PG Andersson 1973  
  Nästa möjlighet att vända var vid Bellevue (korsningen Linnégatan/Geijersgatan). Mellan 1/11 1950 och 2/5 1951 vända varannan kvällstur vid Bellevue. Bellevue var även ändstation, för vissa vagnar, mellan 29/4 1960 och 1 nov 1965.
Bellevue, ©PG Andersson 1973    
  I Limhamn fanns två ändstationer, Stranden och Sibbarp. På bilden en vagn i slingan vid Stranden. Dessa vagnar skyltades Limhamn.
Limhamn, Stranden, ©PG Andersson 1973    
  Från Stranden till Sibbarp gick ett enkelspår vilket begränsade turtätheten. I den sista tidtabellen gick var tredje vagn till Sibbarp vilket innebar 30-minuterstrafik. Mellan Stranden och Gustav Adolfs torg gick vagnarna var 10:e minut.
Limhamn, Sibbarp, ©PG Andersson 1973    
  Efter nedläggningen den 27 april 1973 blev vagnarna stående i vagnhallen till hösten 1977. ML lyckades aldrig hitta någon köpare till de 11 vagnarna. När det var klart att det inte gick att sälja beslutade man att skrota vagnarna. Dessbättre erbjöds då ett antal vagnar som museiföremål.

I maj 1977 fick SSS Malmöavdelning tillfälle att besöka vagnhallen. På bilden till vänster de tre G-vagnarna 70, 75 och 76. Samtliga är i dag skrotade.

Vagnhallen, Malmö, ©PG Andersson 1977    
  G-vagnarna 78 och 72 stog längst fram på spår 11 och 12. Kanske var det deras placering som gjorde att just dessa vagnar kom att sparas till eftervärlden. Vagn 78 skrotdaes dock 1978.
Vaghallen, Malmö, ©PG Andersson 1977    
  Vagn 71 tilsammans med släpet 196 bevarades hos Tekniska Museet och är Malmö stads museivagnar. För närvarande är vagntåget utlånat till Djurgårdslinjen i Stockholm.
Tekniska Museet, Malmö, ©PG Andersson 1977    
  Vagn 72 kom, tilssamans med släpet 195, till Malmköping och ingår nu som klass I vagn i Svenska Spårvägssällskapets samlingar. I väntan på den andra slingan i Malmköping används vagnen inte i trafik.
Verkstaden, Malmköping, ©PG Andersson 2001    
  I Malmköping finns släpet T-10 195 bevarat. Släpet ingår i Svenska Spårvägssällskapets samlingar och har klass II i samlingarna. Släpet används inte i trafik.
Trumslagarhallen, Malmköping, ©PG Andersson 2001    
  Vagn 74 kom att bevaras av SHS i Danmark och har sedan normalspåret öppnades körts på banan. Det var först i samband med förlängningen till Eilers Eg 1999 och bygget av slingan som vagnen blev trafikvagn.

På bilden syns vagnen tillsammans med SSS veternabuss MSS 47 från 1939. Tillfället är ett besök av SSS Malmöavdelning i Skjoldenæsholm dagen före riksdagsvalet 1985.

Normalspåret, Skjoldenæsholm, ©PG Andersson 1985    
  Vagn 78 ställdes hösten 1977 upp i Folkets Park. Det tog inte lång tid förrän vagnen var totalt sönderslagen. Det fanns 1978 inte en hel detalj på vagnen - t o m strömavtagaren var krökt. Resterna av vagnen sändes till Malmköping den 18 oktober 1978 där den skrotades och de reservdelar som kunde bevaras sparades i förråden.
Folkets Park, Malmö, ©PG Andersson 1977    
  I oktober1977 hade resterande vagnar transporterats till Arlöv för skrotning. På bilden syns följande vagnar:

70, 77, 193, 197, 413, 75, 198, 80, 192, 76, 194, 73, 191, 79 och 190.

Skrotplatsen i Arlöv, ©PG Andersson 1977    
  I januari 1978 hade bara vagn 70 skrotats helt medan andra vagnar höll på att skrotas. Den sista vagnen skrotades först 1980. Enligt lista i Koltåget 5/80 gäller följande för vagnarna:
70 skrot 1977
71 Tekniska Museet 1977
72 SSS 1977
73 skrot 1980
74 SHS 1977
75 skrot 1978
76 skrot 1980
77 skrot 1978
78 Folkets Park 1977
Skrotplatsen i Arlöv, ©PG Andersson 1978   SSS 1978, skrot 1978
79 skrot 1980
80 skrot 1978
81 (413) skrot 1978

-

Senast uppdaterad 30 december 2002

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2002