3 april 2021 - Premiär 2021

Den 3 april var det dags att väcka TRABI från vintervilan. Trädgårdsmöblerna skulle ut och TRABI måste då backas ut. En bra kombination när våren är på väg.
 10 maj 2021

Våren 2021 fick TRABI en ny kompis i form av en Mercedes GLE laddhybrid - något större och lite renare.  
En tur genom Lund med uppehåll utanför kommunhuset Kristallen.
 

23 maj 2021

Självklart skulle TRABI även våren 2021 fotograferas med rapsfält. Här på vägen mellan Stångby och Odarslöv.  
Vid spårvägens korsning med Odarslövsvägen ställde TRABI upp sig för att förevigas med en spårvagn i linjetrafik i bakgrunden.
 

10 oktober 2021

Lunds gamla stadsgräns som gällde fram till kommunreformen 1971 utmärks längs många vägar med ståtliga skyltar. Den 10 oktober tog jag och TRABI en tur runt Lund för att söka upp de skyltar som står kvar.
 
På kartan markeras de punkter där större vägar korsade stadsgränsen. Punkt E och F flyttades 1952 när St Råby blev en del av Lunds Stad.
Underlag är Generalstabskartan från 1946.
 
Vid punkt A vid Gamlemark har vägarna byggts om kraftigt och gamla vägen mellan Lund och Fjelie visade inte upp något gränsmärke.
 
Vid punkt B på vägen mellan Värpinge och Önnerup står gränsmärket kvar i tydligt majestät.
 
Punkt C utgörs av den punkt där vägen mot Lomma korsar Höjeå mellan Värpinge och Trolleberg. Här kunde inget gränsmärke siktas.
 
Nästa stora väg att korsa stadsgränsen är Malmövägen, punkt D, som vid korsningen av Höjeå även korsar stadsgränsen. Här är gränsen utmärkt med en sten från 1926 som visar gränsen mellan Torna och Bara härad.
 
Stenen från 1926 som visar gränsen mellan Bara och Torna härad. Bara i söder och Torna i norr.
 
Vägen som går söder ut från Stora Råby mot Bjällerup korsar stadsgränsen, punkt E, på en höjd med fin utsikt mot Lund. Gränsstenen står kvar och tronar på höjden. Denna sten stod tidigare på Råbyvägen vid Nilstorp.
 
Dalbyvägen med punkt F är starkt trafikerad så det var inte helt lätt att stana vid denna gränssten som står kvar en bir bakom det röda huset.
 
Dalbyvägen med gränsstenen till höger förevigat med teleobjektiv.
 
Längs Sandbyvägen, punkt G, står stenen kvar strax öster om korsningen med Utmarksvägen.

Vid Sandbyvägen sitter även plaketten kvar som säger att detta var "Lunds Stads gräns till 1974". Lite intressant att et står 1974 när kommunreformen skedde 1971 - men det finns säkert en förklaring till detta.


Längs Riksväg 4 från Malmö till Kalmar korsar stadsgränsen, punkt H, vägen en bit före Odarslöv. Bakom TRABI ses växtlighet som med all sannolikhet visar den forna stadsgränsen. Någon gränssten finns inte här.
 
Vrider vi blicken ser vi att vi är vid den nya spårvagnsdepån i Lund. Depån ligger på mark som tidigare var utanför Lund Stad.
 
Punkt I vid Svenshögsvägen som utgör landsvägen mot Stångby och Örtofta står gränsstenen kvar i numer tämligen tät bebyggelse.
 
Längs Kävlingevägen, punkt I, har vägen nyligen renoverats vilket inneburit att gränsstenen även den blivit renoverad! Kul att man tar vara på dessa klenoder som sattes upp på 1930-talet.
 
Så slutar denna rundresa runt Lund med TRABI vid det vackert nyrenoverade gränsmärket vid Kävlingevägen.
 

Rättelse/Komplettering

En av de som besökt min hemsida har uppmärksammat mig på att jag missat läget för gränssten A. På kartan till höger visas det korrekta läget, där den än idag står tämligen nära Fjelierondellen.
TRABI har ännu inte varit där, bara passerat 2021.
 
Till höger ser vi den eleganta gränsstenen längs Fjelievägen den 1 april 2024 - nej det är inget skämt den står där i all sin glans längs cykelbanan som nu löper i det gamla läget för den forna Fjelievägen.
 

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2021och 2024