Då och nu

Zürich Klusplatz
1981 och 2005

  Sommaren 1981 passerade jag Zürich på väg hem från tågluffning i sydöstra Europa. Resan nådde Klusplatz där trådbusslinje 34 vänder till vänster och spårvägslinjerna 8 och 13 till höger. Bytesmöjligheten mellan trafikslagen är god. På bilden ser vi trådbuss 112 byggd 1959. På linje 8 väntar vagn 1647 från 1967 på avgång. Vagnen på linje 3 är 1364 från 1943.
     
  I september 2005 besökte jag åter Klusplatz. Det är bara att konstatera att det inte har hänt särskilt mycket. Till vänster står trådbusslinje 34 med vagn 135 från 1994. Till höger står även denna gång linje 8 med vagn 2060 från 1986. Linje 3 är tursatt med vagn 2093 byggd 1987. Visst är det skönt när man kan lita på kollektivtrafiken!
     

  I oktober 2015 besökte jag åter Klusplatz. Det är bara att konstatera att det återigen inte har hänt särskilt mycket. Till vänster står trådbusslinje 34 med vagn 158 från 2007. Till höger står även denna gång linje 8 med vagn 2037 från 1978. Linje 3 är tursatt med vagn 3038 byggd 2008. Trädet till vänster om trådbussen är borta. Visst är det skönt när man kan lita på stadsbilden!
     

Anderlues Junction
1980 och 2002

  Sommaren 1980 passerade jag Charleroi på väg under tågluffning i västra Europa. Spårvägsnätet i Charleroi var på den tiden fortfarande stort. Flera linjer gick kors och tvärs ute på landet, ofte på ena sidan landsvägen. I Anderlues mötteslinjer från tre håll på denna lantliga plats. På bilden syns vagn nummer 9057 som byggdes 1932. Vagnen har träkorg och var ganska sliten när bilden togs.
     
  I oktober 2002 besökte jag åter Charleroi. Mycket har ändrats och endast en liten del av det forns så stora nätet av landsbygdsspårvägar är kvar. Större delen av systemet har byggts om till metro, men en liten sträcka ute i Anderlues är fortfarande kvar i gammal stil. Bilden från Anderlues visar en miljö som, så när på vagnen 6129, är sig lik från 1980.
     

Bernauer Straße - Berlin
1981 och 2007

  I oktober 1981 besökte jag den delade staden Berlin. Den västra delen av staden kallades antingen Berlin (West) eller Westberlin. Placeringen i alfabetet visar vilken stat som lyfte fram vilket namn. Vid besöket 1981 togs några bilder vid Bernauer Straße, en plats med många tragiska öden vid Berlinmuren. 1981 fanns muren och bilder kunde tas från den ställning som fanns för att den nyfinkne skulle kunna titta in i DDR.
     
  Våren 2007 besökte jag åter Berlin och kunde då ta denna bild på platsen där muren en gång delade staden. Sedan 2006 trafikerar åter spårvagnar Bernauer Straße och det som syntes som historia 1981 (spårvägsspåren i gatan) är 2007 åter verklighet.
     

Potsdamer Platz - Berlin
1991 och 2008

  I maj1991 passerade jag Berlin under en veckas tågluffning runt Kristihimmelfärdshelgen. Då kördes AEGs magnetbana (M-bahn) med resenärer. På bilden passerar en vagn söder om Potsdamer Platz. M-bahn revs senare under året för att ge plats för återetableringen av tunnelbanelinje U2.
     
  I januari 2008 har Potsdamer Platz kraftigt förändrat utseende. Vi ser nya hus, en efterbild av den klassiska trafiksignalen, nedgången till den nya stationen samt resterna av en julmarknad. I gatan syns markeringen för murens tidigare läge.
     

Dösjöbro
1995 och 2015


  I november 1995 hade Banverket just börjat staka ut linjen för den nya järnvägen mellan Kävlinge och Ramlösa via Landskrona. På bilden från det blivande läget för nya stationen i Dösjöbro ser vi uppgrävd jord där de arkeologiska utgrävningarna påbörjats.
     

  I april 2015, 20 år senare, har station vari i trafik sedan 2000 och de nya Pågatågen rullar nu frekvent. Den gamla bilvägen har blivit cykelbana och biltrafiken hänvisas över en ny bro som passerar järnvägen öster om stationen.
     

-

Senast uppdaterad 19 april 2015

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2005-2015