Resandestatistik
I diagrammen redovisas resandet i stadstrafiken i Lund från 1972.
Källa: Lunds kommun - Skånetrafiken

En artikel i Lunds Dagblad den 1 december 1928, dvs på stadstrafikens ettårsdag, redovisas följande statistik för perioden januar-oktober 1928:

Linje I, Smörlyckan-S:t Lars

130 593

Linje II, Monumentet-S:t Lars

125 058

Linje III, Erikslund-Dalbyvägen

67 833

Linje IV, Folkets park-Dalbyvägen

83 524

Totalt januari-oktober 1928

407 008

En framskrivning av värdena ovan visar på ett totalt resande 1928 motsvarande 490 000 resenärer.

-