Gasbussar

Den första upphandlingen i Lund innebar att gasbussar skulle sättas in i trafiken. Linjebuss vann upphandlingen och skaffade 24 nya gasbussar som sattes i trafik vid jultid 1995. Fyra år senare var det ny upphandling och Arriva vann trafiken denna gång. Eftersom det inte fanns något avtal med Linjebuss om övertagande av gasbussarna stog man nu med 24 relativt nya gasbussar som var svårplacerade.

Tio av bussarna byggdes om till dieselbussar och sattes i trafik på platser där Linjebuss hade stadsbussavtal. Idag finns dessa i Sundbyberg, Östergötland och Partille enligt registreringen. De gasbussar som var kvar flyttades till Kristianstad och Linköping och byggdes om till biogasdrift. En buss såldes till Arriva och stannad kvar i Lund till hösten 2003 då den flyttades till Arrivas utbildningsverksamhet i Malmö. Den återkomm dock våren 2005 till Lund.

 
 

 

  Connex (fd Linjebuss) bedriver stadstrafik i Linköping och Norrköping på uppdrag av Östgötatrafiken. Till Linköping överfördes gasbussarna 3334, 3342 och 3354. Dessutom rullar idag i Norrköping följande bussar som är ombyggda från gas till diesel; 3333, 3335 och 3337. Totalt alltså sex fd Lundabussar i Östergötland.
Linköping - Connex 3334, ©PG Andersson 2004    
  Under våren 2005 renoveras spårvägsspåren mellan Söder Tull och Klockaretorpet i Norrköping. Detta innebär ersättningstrafik med buss. Connex 3337 står här vid Söder Tull som linje 3 mot Klockaretorpet. Detta är hittills det närmaste Lund kommit spårvägstrafik!
Norrköping - Connex 3337, ©PG Andersson 2005    
  I Kristianstad finns totalt 11 av de fd Lundabussarna som Connex nu äger. I Kristianstad rullar följande vagnar; 3340, 3341, 3343, 3345, 3347-3350, 3353 samt de båda för linje 20 anskaffade vagnarna 3432 och 3433.
Kristianstad - Connex 3341, ©PG Andersson 2004    
  Bland de fd Volvogasbussar som Connex byggde om till dieselbussar kom två till Partille. Dessa bussar är 3331 och 3332.
Partille - Connex 3331, ©Charlie D 2006    
  År 2009 kom en av bussarna från Partille åter till Lund. På bilden står 3332 avställd på Veolias garage i Lund i väntan på försäljning.
Lund - Veolia 3332, ©PG Andersson 2009    
  Även de bussar som Connex flyttade till Råsta för trafik åt SL byggdes om till dieseldrift. De vagnar som gick till SL-området var 3336, 3338, 3339, 3344 och 3346.
Råsta - Connex 3346, ©Charlie D 2006    
  Arriva övertog vid årsskiftet 1999/2000 vagnen 3352 från Linjebuss. Denna fick nummer 6575 hos Arriva och användes även av Linjebuss/Connex som resrevbuss på linje 20. Eftersom bussen var en särling hos Arriva överfördes den hösten 2003 till Malmö och Arrivas utbildningsverksamhet. Våren 2005 återkom bussen till Lund. Den sågs i trafik på linje 5 i februari 2005. Bussen var kvar i Lund fram till Arriva slutade köra stadstrafiken den 30 april 2005.
Arlöv - Arriva 6575, ©PG Andersson 2004    
  Den polska staden Lublin är en av få trådbusstäder i Polen. Förutom trådbussar statsar man nu på gasbussar. Stadens trafikföretag, MPK Lublin, har beställt nya gasbussar från Mercedes. Dessa försenades i leveransen och för att kunna köra på gas har man lånat in begagnade gasbussar. En av dessa är Arriva 6575 som kom till Lublin i slutet av november 2006. Våren 2007 såldes bussen vidare till Tychy i Polen.
Lublin - Arriva 6575, ©Bohdan Turzanski 2006    
  Under tre veckor hösten 2005 var trådbusstrafiken i Landskrona inställd pga gatuarbeten. Arriva tog då in ersättningsbussar för trafiken. Bland dessa fanns den fd Lundabussen 6573. På bilden syns bussen ankomma till Landskrona station som linje 3. Några dagar senare tvingades Arriva, av Landskrona kommun,ta bort texten Lund från bussen!
Landskrona - Arriva 6573, ©PG Andersson 2005    
  Borås Lokaltrafik köpte i augusti 2005 fyra stycken gasbussar från Arriva. Bussarna som gått i Lund hade nummer 6551, 6552, 6553 och 6574 i Lund. Hos BL har de fått nummer 042, 043, 044 och 045.

På bilden ser vi BL 044, fd Arriva 6553, i Borås den 31 oktober 2006.

Borås - Borås Lokaltrafik 044, ©PG Andersson 2006    
  Arriva utrustade fyra av Volvobussarna från Lund för trafik som reservbussar i Helsingborg. Detta innebar anpassning till Skånetrafikens krav, bl a målades bussarna gröna. De fyra bussarna var 6559, 6568, 6570 och 6572. Efterhand som man fick nya bussar till Helsingborg flyttades de fd Lundabussarna till Landskrona och Ängelholm. På bilden syns 6568 i Landskrona våren 2006.
Landskrona - Arriva 6568, ©PG Andersson 2006    
  De resterande 17 gasbussarna sålde Arriva till Tychy i Polen under hösten 2006. På bilden till höger, som är lånad från hemsidan transporti.asi.pwr.wroc.pl ser vi fd Arriva 6557 som Tychy 305. En av dessa bussar är 6572 som tidigare även rullat i Helsingborg.
Tychy (Polen)- fd Arriva 6557    

  När Bergkvarabuss förlorade stadstraiken i Lund till Nettbuss Stadsbussarna blev alla Mercedesbussarna övertaliga. 13 av de äldre gätspelade hösten 2014 i Lund innan de avregistrerades eller såldes. De fem bussar som levererades 2007 flyttades till annan verksamhet. På bilden Bergkvarabuss 1043 (fd 231 i Lund) i stadstrafiken Växjö. Bilden tagen i november 2015.
Växjö Bergkvarabuss 1043 (fd 231)
   

  Totalt tre av de nyare Mercedesbussarna gick till Växjö (231-233). I Växjö rullar de med nummer 1043-1045. På bilden från november 2015 ser vi Bergkvarabuss 1045 (fd 233) vid Resecentrum i Växjö.
Växjö Bergkvarabuss 1045 (fd 233)    

  Mercedesbussen 234 rullar hösten 2015 i Ystad stadstrafik som Bergkvarabuss kör på uppdrag av Skånetrafiken.
Ystad Bergkvarabuss 234    

  Mercedesbussen 235 rullar våren 2016 i Höllviken på linje 182 som Bergkvarabuss kör på uppdrag av Skånetrafiken. Eftersom det är en regionbusslinje är bussen gulmålad.
Bergkvarabuss 235 på depån i Burlöv
   

Dieselbussar

  När Linjebuss förlorade trafiken i Lund 1999 blev många fordon övertaliga och spriddes över Sverige. I Eskilstuna finns några av de Scania CLB 113 höggolvsfordon som blev över. En av dessa är fd LB 576 som syns på bilden.
Eskilstuna - Connex 576, ©Charlie D 2006    
  Flera av de fd Lundabussarna flyttades till Sundsvall men försvann när Connex förlorade trafiken där. På bilden ser vi fd LB 586 i Piteå hösten 2005.
Piteå - Connex 586, ©Charlie D 2005    
  Fd LB 582 hamnade i Boden 1999 tillsammans med fd LB 587.
Boden - Connex 582, ©Charlie D 2005    
  Två av bussarna av typ Scania MaxCi sålde Linjebuss till Swebus. Detta var fd LB 580 och 581. Bussarna placerades ursprungligen i Ängelholm. På bilden ser vi Swebus 1287 (fd LB 581) i Vejbystrand 2003.
Ängelholm - Swebus 1287, ©Charlie D 2003    
  När Swebus förlorade stadstrafiken i Ängelholm till Arriva 2003 flyttades de fd lundabussarna till Vellingby utanför Stockholm. På bilden ser vi Swebus 1287 i SL-design hösten 2006.
Vellingby - Swebus 1287, ©Charlie D 2006    
  När Arriva förlorade trafiken i Lund hade man över åtta dieselbussar av typen Scania OmniCity. Dessa flyttades, efter ombyggnad till Landskrona och Trelleborg. I Landskrona rullade bussarna från hösten 2005 till juni 2006 då Swebus tog över trafiken. De bussar som hamnade i Landskrona var 6452, 6453, 6454 och 6456.
Landskrona - Arriva 6453, ©PG Andersson 2006    
  När Arriva förlorade trafiken i Landskrona flyttades Scaniabussarna till Ängelholm. På bilden ser vi Arriva 6452 lämna stationen i Ängelholm som stadsbusslinje 2 mot Vejbystrand.
Ängelholm - Arriva 6452, ©PG Andersson 2007    
  Arriva fick också fyra Scania OmniCity från Lund. Bussarna som gick till Trelleborg var 6451, 6455, 6457 och 6458.

På bilden ser vi Arriva 6455 på Trelleborg Övre våren 2006.

Trelleborg - Arriva 6455, ©PG Andersson 2006    
  I Trelleborg rullar de båda Scania OmniCity som Arriva köpt begagnade till Lund. 6458 på bilden har varit Scanias demobuss och köptes av Arriva i mars 1999.
Landskrona - Arriva 6458, ©PG Andersson 2006    
  Arriva flyttade de dieselbussar som före sin tid i Lund hade gått i Malmö till Danmark under 2006. Till Vejle kom 6403 och 6420.
Vejle - Arriva 6420, ©Charlie D 2006    
  De andra två dieselbussarna flyttades till Haderslev. 6411 kom aldrig i trafik medan 6426 rullar för Sydbus.
Haderslev - Arriva 6426, ©Charlie D 2006    

-