I tabellen nedan redovisas de bussar som gått i stadstrafik i Lund. Redovisningen upptar ägare, inventarienummer, typ, byggår och sista trafikår för typen.

Ägare Inv nummer Typ Byggår Till Lund Sista trafikår
Stadsomnibussarna 5 st Tidaholm, 21 pass 1927-28 1927-28 1935
Stadsomnibussarna 1 st Tidaholm, 27 pass 1930 1930 1940
Stadsomnibussarna 1 st Scania-Vabis 1931 1931 1935
Stadsomnibussarna 1 st Volvo LV 72 D 1933 1933 1941
Stadsbussarna Mårtensson & Andersson 4-7 Scania-Vabis 1544 "Trubbnos" 1934 1934 1953
Stadsbussarna Mårtensson & Andersson 8? Reo FD 1929 1935 1939
Stadsbussarna Mårtensson & Andersson 9? International 1935 1935 1942
Stadsbussarna Mårtensson & Andersson 10? Volvo B20 1937 1937 1956
Stadsbussarna Mårtensson & Andersson 11? Scania-Vabis 840 1939 1939 1940
Linjebuss 1 st Scania-Vabis B15 1946 1946 1951
Linjebuss 7 st Volvo B512 VDA/Dalby 1946-48 1946-49 1961
Linjebuss 411-418 AEC Regal MK IV A1 1951 1951-52 1967
Linjebuss 428 AEC Regal MK IV A2/2 1951 1951 1967
Linjebuss 432 AEC Regal MK IV A2/4 1952 1953 1960
Linjebuss 90 - 92 Volvo/ASJ Condor RL-01, prototyper 1954-55 1955 1967
Linjebuss 600 - 604, 607, 610 - 612, 615-617 Volvo/ASJ B 615 1956-58 1956-58 1967
Linjebuss 615 - 617 SKV/City 63, fd SL H29 1964 1969 1973
Linjebuss 618 - 622 SKV/City 62 1963 1963 1973
Linjebuss 623 - 640 Scania-Vabis CR 76-59 1967 1967 1982
Linjebuss 9-11 Volvo B658/Hägglund (fd GS) 1956 1972? 1973?
Linjebuss 22, 23 Volvo B65508/Säffle 1963 1969? 1974?
Linjebuss 641 - 649 Scania CR 110 M59 1970-71 1970-74 1988?
Linjebuss 205, 206 Volvo B59/Säffle 1972 1972 1975?
Linjebuss 214 - 218 Volvo B59/Säffle 1975 1975 1978
Linjebuss 650, 651 Scania CR 111 1976 1976 1987
Linjebuss 652 Scania BR 111/Säffle 1975/77 1978 1990
Linjebuss 653 - 668 Scania CR 111 1978-79 1978-79 1991
Linjebuss 669 - 678 Scania CR 112 1980-81 1980-81 1993
Linjebuss 679 - 686 Scania CR 112 1982-83 1982-83 1996
Linjebuss 687 - 691 Scania CN 112 1986-87 1986-87 1996
Linjebuss 692 - 699 Scania CN 113 1989 1989 1996
Linjebuss 570, 571 Scania CN 113 1989 1989 1996
Linjebuss 9334-9336 Ontario II, servicelinjebussar
fd ML 514-516
1989 1990 1994
Linjebuss 572 - 579 Scania CN 113 1991 1991 1999
Linjebuss 208 Volvo B10B/Säffle 1992 1992 1998
Linjebuss 580 - 583 Scania CN 113 MaxCi 1992 1992 1999
Linjebuss 584 - 587 Scania CN 113 MaxCi 1994 1994 1999
Swebus 3488-3491 Neoplan Metroliner N8008, servicelinjebussar 1994 1994 1998
Swebus 3127 Ontario II, servicelinjebuss, reserv 1989 1994 1998
Swebus 7105 Renault Master, servicelinjebuss, reserv 1990 1995? 1998
Linjebuss 3331-3354 Volvo B10L/Säffle Naturgas 1995 1995 2002
Linjebuss 2803-2806 VW/Kutzinits, servicelinjebussar, Naturgas 1998 1998 2002
Linjebuss 1007 Ontario II, servicelinjebuss, reserv 1989 1998 2001
Linjebuss 3532 Neoplan N407, servicelinjebuss, reserv 1988 1999 2002
Linjebuss/Connex/Veolia 2817 Mercedes/Kutsenits, reserv 1999 2001 2009
Linjebuss 3170, 3171? Scania CN 113, inlånade fr Malmö för linje 20 1992 1998 1998
Linjebuss 3432, 3433 Volvo B10L/Säffle Naturgas 1998 1998 2002
Arriva 6451-6456 Scania CN 94 OmniCity 1999 1999 2005
Arriva 6457, 6458 Scania CN 94 OmniCity, fd Scania demo 1997 1999 2005
Arriva 6459, 6460 Scania CN 113 MaxCi 1997 1999 2005
Arriva 6551-6574 Volvo B10L/Carrus City U Naturgas 1999 1999 2005
Arriva 6575 Volvo B10L/Säffle Naturgas, fd LB 3352 (köpt 2000) 1995 2000 2003/05
Arriva 6576 (6111) Scania CN 113 Ledbuss 1989 2000 2001
Arriva 6403, 6426 6420, 6411 Volvo B10L/Carrus, fd Arriva Malmö 1997 2002 2005
Linjebuss/Connex/Veolia 2824-2827 Mercedes/Kutsenits 2002 2002 2009
Linjebuss/Connex/Veolia 2828 Mercedes/Kutsenits 2003 2003 2009
Bergkvarabuss 301 - 338 Mercedes O530-CNG (Citaro) 2005 2005 2013
Bergkvarabuss 339 Mercedes O530 D (Citaro) 2005 2005 2013
Bergkvarabuss 231-235 Mercedes O530 CNG (Citaro) 2007 2007 2013
Veolia 1062 Neoplan N4007 1998 2008 2009
Veolia 2840-2844 Kutsenits Hydra III CNG 2009 2009 2013
Bergkvarabuss 015 Mercedes O530 MÜ (Citaro) 2004 2011 2013
Nettbuss Stadsbussarna/Vy Buss
301-349 MAN A21 CNG Lion's City 2013 2013 -
Nettbuss Stadsbussarna 1-13 Mercedes O530-CNG (Citaro)
2005 2014 2014
Nettbuss Stadsbussarna/Vy Buss
350-363 MAN A21 CNG Lion's City 2014 2014 -
Nettbuss Stadsbussarna/Vy Buss
364 MAN A21 CNG Lion's City 2015 2015 -
Nettbuss Stadsbussarna/Vy Buss
401-403 MAN A21 CNG Lion's City 2014 2018 -
Skånetrafiken/Vy Buss
01-07 (litt L1)
CAF Urbos 100 spårvagn 2020 2020 -

Uppdaterad 6 december 2020

En komplett vagnförteckning kan laddas när här (pdf-format).

Rättelser, tillägg och övriga kommentarer mottages med glädje.
Skicka e-post till
PG Andersson

Bidragsgivare:
Anders Lundquist, PG Andersson,Olle Lundin, Albin Svensson, Jesper Widmark, Mats Améen, Peter Ödén,
Arbetet, SDS, Svensk Lokaltrafik, Koltåget, Arriva Lund, Bergkvarabuss, Charlie D, Lunds Dagblad, Landsarkivet Lund
Kjell Jeppsson, svenskbusshistoria.se

-