1 april 2020 (16 augusti 2020)

Då resandet minskat kraftigt pga rådande pandemi glesade Skånetrafiken ut trafiken på fyra stadsbusslinjer i Lund.
 • Linje 3: Trafiken glesas ut från var 6:e till var 10:e minut.
 • Linje 4: Trafiken glesas ut från var 6:e till var 10:e minut.
 • Linje 6: Trafiken glesas ut från var 7,5:e till var 10:e minut.
 • Linje 20: Trafiken glesas ut från var 10:e till var 15:e minut.

Från den 16 augusti när sommarturlistan, som alltid är glesare än höst och vår, slutade ökades turtätheten under hösten något. Från 16 augusti 2020 trafikeras linje 3, 4 och 6 var 7,5:e minut medan linje 20 går var 12:e minut.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
1/4-2020 2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
10/11)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
10/9)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
10/8)
7 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/6)
20 Centralstationen - Ideon - Brunnshög - ESS (15/4)
Maximalt antal tursatta fordon: 48
   

13 december 2020

Den 13 december 2020 öppnade spårvägen mellan Lund C och ESS, linje 1, och blev därmed en del av stadsbusstrafiken. En del busstrafik ändrades från samma dag.
 • Linje 1 Spårvagnen börjar rulla på linje 1 och ersätter linje 20. Mellan den 13 december 2020 och 1 februari 2021 kör spårvagnarna 15-minuterstrafik på vardagar, förutom under sena kvällar då den kör 20-minuterstrafik. Detta var den ursprungliga planen men i början av december publicerades en ny tidtabell med avgång var 20 minut på vardagar och var 30 minut på helger fram till 31 januari. Efter 1 februari kommer linjen få tätare trafik och köra 7,5-minuterstrafik i rusningstrafik samt 10-minuterstrafik övrig tid. 

  Linje 4 Linjen får en ny körväg vilket gör att resan kommer att gå snabbare. Bussen kommer köra rakt fram på Fjelievägen och inte svänga in på Ällingavägen och Gässlingavägen. Det innebär att hållplatsen Måsvägen läggs ner med hänvisning till Måsens vårdcentral och Vildanden samt Klosters fälad flyttas ut på Fjelievägen.

  Linje 6 Bussen kör delvis enligt en ny linjesträckning mellan Sjukhuset och Sparta. Kommer trafikera Ridhuset, Ideon Gateway samt Scheeleparken istället för LTH och John Ericssons väg som idag. 

  Linje 7 Vi kör fler turer när flest reser. Från dagens kvartstrafik kommer vi att köra tiominuterstrafik.

  Linje 21 är en ny-gammal linje från Lund C till Stångby som trafikeras en gång i timman förutom i högtrafik då den går var 45 minut. Den förra linje 21 i samma sträckning lades ner 10 december 2017.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
13/12-2020 1 Lund C - LTH - Brunnshög - ESS (20/3) Spårvagn
2
Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
7,5/11)
4 Gunnesbo - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
7,5/10)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - Ideon - Östra Linero (
7,5/11)
7 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (10/8)
21 Centralstationen - Lerbäcksskolan - Nöbbelöv -Stångby (45/1)
Maximalt antal tursatta fordon: 51 bussar och 3 spårvagnar
   
Sista veckan för linje 20 passerar en tur mot ESS Scheelevägen. Denna sträcka ersattes från tidtabellsskiftet av linje 6.
 

   

  Linje 6 lämnade vid tidtabellsskiftet sträckningen genom LTH. På bilden en linje 6 mot St Lars vid LTH den 9 december.

   
När linje 20 lades ner och linje 6 flyttades till Scheelevägen förlorade norra delen av Tornavägen all stadsbusstrafik. På bilden från 9 december passerar först en linje 6 mot Östra Torn tätt följd av en linje 20 mot ESS.
 

Linje 20 i Spolegatan den 11 december på väg mot Universitetssjukhuset och ESS.  

   

  När spårvägen öppnade den 13 december avkortades ett antal regionbussar. Linjerna 126 (Löddeköpinge), 137 (Bjärred), 139 (Lomma) och 165 (Svedala) avkortades från Universitetssjukhuset till Lund C. Linje 169 från Malmö avkortades från Lund C till Universitetssjukhuset.
På bilden från 11 december möter en 126 mot Löddeköpinge en 137 mot Universitetssjukhuset.

   
Formellt flyttas linje 4 ut i Fjelievägen från tidtabellsskiftet. Defacto kan vi konstatera att linje gått i Fjelievägen från den 12 oktober pga vägarbete.
 

Klockan 19.26 avgår den absolut sista linje 20 från ESS med spårvagns depån i bakgrunden. En resenär som kom springande från ESS medföljde turen. Bussen är Vy 326.  

   
Linje 1 mot Lund C på morgonen den 13 december väntar på att köra den första spårvagnsturen kl 06.13 den 13 december. Vagnen är 03 Blåtand. Senast det gick en första tur för allmänheten för ett nytt spårvägssystem i Sverge vad kl 2.30 em den 21 december 1910 i Karlskrona.  

   

  Vid korsningen med Scheelevägen strax norr om Ideontorget möts vagnarna 03 Blåtand och 02 Åsa-Hanna på förmiddagen den 13 december.

   
Den 13 december började även linje 21 att köra mellan Lund C och Stångby. Detta är en nygammal bekant som senast försvann i december 2017. På bilden Vy 363 på väg mot Lund C passerar Nöbbelöv.
 

Från tidtabellsskiftet är det linje 6 som passerar spårvägen vid Scheelevägen. På bilden en linje 6 på väg mot Östra Linero den 18 december.  

   
1 februari 2021

Den 1 februari 2021 var det meningen att spårvägen skulle börja gå var 7,5:e minut. Så blev det inte utan en tidtabell med avgångar var 10:e minut annonserades någon vecka före ändringen.

Samma dag skulle St Petri kyrkogata stängas för VA-arbeten. Busstrafiken lades om från 1 februari även om arbetena vart försenade. Stängningen planeras gälla till kommande tidtabelsskifte den 13 juni.
 • Omläggningen av busstrafiken innebär att busslinjerna 2, 3, 4 och 6 alla går i Bredgatan från Botulfsplatsen till Sjukhuset. I den andra riktningen går dessa fyra linjer linjer via Centralen. Detta innebär att inga stadsbussar trafikerar sträckan Centralen-Sjukhuset.
 • Bussar mot väster från Botulfsplatsen leds om via Stora Södergatan och Södravägen där linje 2 vikar av mot Värpinge vid Polhemsskolan medan linjje 4 och 5 går via Väster tull.
 • Linje 7 går på väg mot Östra Torn från Botulfsplatsen via Stora Södergatan och Södra vägen till Centralen.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
1/2-2021 1 Lund C - LTH - Brunnshög - ESS (10/4) Spårvagn
2
Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
7,5/12)
4 Gunnesbo - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
7,5/13)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - Ideon - Östra Linero (
7,5/11)
7 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (10/9)
21 Centralstationen - Lerbäcksskolan - Nöbbelöv -Stångby (45/1)
Maximalt antal tursatta fordon: 56 bussar och 4 spårvagnar
   
Förtätningen av spårvägstrafiken gick inte att genomföra då de flesta spårvagnarna drabbades av fel sista veckan i januari. Detta innebar att det bara fanns en spårvagn körklar den 1 februari. Hela första veckan gällde detta förhållande utom på onsdagen den 3 feb då samtliga spårvagnar var ur trafik pga småfel eller hjulplattor. Ersättningsbussar är en vanlig syn. När ingen spårvagn rullar krävs totalt 60 bussar av 67 tillgängliga.
 

   

  Den enda spårvagnen som varit i trafik den första veckan i februari är Åsa-Hanna (02). Brandklipparen (04) har siktats på några testkörningar men i övrigt har det varit tomt på spårvagnar.
Detta är en mycket sorglig start på spårvägstrafiken som sannolikt har sin grund i många fel som leverantören CAF inte åtgärdar tillräckligt snabbt i kombination med en underdimensionerad depå som byggts av Region Skåne.

   
Linje 7 på väg mot Östra Torn passerar under järnvägsbron som byggdes för linjen Lund-Trelleborg. Bussen har varit och vänt på Botulfsplatsen och kört åter söder ut i Stora Södergatan på sin väg mot Centralen den 6 feb.
Klotret på bron är retugerat!
 
Linje 2 på väg mot Värpinge by med fronten mot söder i Stora Södergatan den 6 feb.  

   

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2020-2021