24 juli 2015

Bygget av södra Brunnshög började sommaren 2015 och detta innebar att Lundalänken stängdes på sträckan mellan Höjdpunkten och Solbjer. Arbetet beräknas ta två år enligt Lunds kommuns hemsida.
 

   fd hållplats Solbjer 12 sep 2015

 
Busstrafiken lädes om från 24 juli 2015 så att det nu endast är linje 166 som trafikerar hållplats Solbjer. Hållplatsen stängdes den 20 augusti 2015 då den provisoriska hållplatsen ansågs trafikfarlig.
Linje 20 går från 24 juli ej via Solbjer.
Karta från lund.se.

16 augusti 2015

Tidtabellsskiftet den 16 augusti innebar att linje 5 förlängdes till Råbylund.
 • Linje 5: Får ny tidtabell, turer på helgnätter och en ny körväg när den förlängs till Råbylund. Nya hållplatser blir Guldåkerstorget och Diakongatan. Hållplats Glimmervägen och Brandstationen dras in. Förlängningen kräver ytterligare en buss i omloppet.


 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
16/8-2015 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Östra Linero - Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
7,5/12)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
5/17)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
10/8)
9 Galjevången - Nilstorp - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset (
60/1 dagtid)
20 Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög - ESS (10/4)
21
Stångby - Vallkärra - Centralstationen (
20/2)
Maximalt antal tursatta fordon: 
58
   
Liksom vid förlängningen av linje 20 till ESS förlängdes linje 5 till Råbylund redan när det första bostäderna stog klara. Området är under utbyggnad vilket framgår av bilderna nedan.
 

   Råbylund 12 sep 2015

  Ändstationen Råbylund, eller som hållplatsen heter Diakongatan.
Hpl Diakongatan 12 sep 2015
   
Nettbuss Stadsbussarna 301 på väg genom Råbylund.
 

   Råbylund 12 sep 2015

  Förutom Diakongatan finns i Råbylund även hållplatsen Guldåkerstorget.
Hpl Guldåkerstorget 12 sep 2015
   

Höst 2015

Den 4 november övertar Nettbuss ytterligare en buss från Svenska Neoplan. Bussen är av samma typ som övriga gasbussar och får nummer 364. Skillnaden är att destinationsskylten är med lysdioder.

Gästbussar av samma typ från Hässleholm i form av Nettbuss 401-403 ses i bland i stadstrafiken i Lund.

Nettbuss 364 vid Universitetssjukhuset i Lund.
 

   Nettbuss 364 den 4 jan 2016
Nettbuss 364 vid Clemenstorget i Lund.
 

   Nettbuss 364 den 21 feb 2016

11 december 2016
Lundalänken läggs ned
Vid årsskiftet är det dags för Lund att ta första spadtaget för Spårväg Lund C – ESS. Det kommer bland annat att byggas på St Laurentiigatan och Lundalänken som stängs av för busstrafik. I samband med tidtabellsskiftet den 11 december läggs busstrafiken om i Lund för att matcha spårvägen. Ambitionen är att behålla linjernas körvägar under hela byggtiden och därmed göra det så enkelt som möjligt för alla som reser.
 • Linje 1 Ny körväg mellan Lund C och hållplats Biskopshuset, vilket innebär att hållplats Lindebergska utgår. Hållplats Allhelgonakyrkan flyttas till Kävlingevägen vilket innebär att linje 2 och 4 inte längre stannar vi denna hållplats.
 • Linje 5 Linjen förlängs till Dalbyvägen och får en ny hållplats Råbylund. Fler kvällsturer på kvällen tillkommer.
 • Linje 6 Ny körväg mellan Lund C och LTH, vilket innebär att hållplatserna Lindebergska, Allhelgonakyrkan och BMC utgår. Linjen får även ett nytt hållplatsläge på LTH.
 • Linje 9 får en ny tidtabell och ny körväg mellan Lund C och Skånes universitetssjukhus.
 • Linje 20 Mellan den 15 november -10 december 2016 hade Hållplats Höjdpunkten ett ändrat läge. Den 11 december får linjen en ny tidtabell och en ny körväg mellan Lund C och Solbjersvägen, vilket innebär att hållplatserna Allhelgonakyrkan, BMC, Ideon och Höjdpunkten utgår. Nya hållplatser på linjen är Ole Römers väg, Scheeleparken, Ideon gateway och Brunnshög V. Linjen får även ett nytt hållplatsläge på LTH. Körtiden från Lund C till ESS förlängs med 4 minuter (från 15 till 19 minuter) samtidigt som turtätheten minskar från 10 till 12 minuter.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
11/12-2016 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Östra Linero - Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
7,5/12)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
5/17)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
10/8)
9 Galjevången - Nilstorp - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset (
60/1 dagtid)
20 Centralstationen - Ideon - Brunnshög - ESS (12/4)
21
Stångby - Vallkärra - Centralstationen (
20/2)
Maximalt antal tursatta fordon: 
58
   
Under tiden 15 november till 10 december hade hållplats Höjdpunkten ett nytt läge. Bilden är hämtad från Skånetrafiken.
 

   Karta Skånetrafiken

  Den flyttade hållplatsen Höjdpunkten som var i bruk knappt en månad. På bilden gör en linje 166 uppehåll för påstigande den sista trafikdagen.
Hpl Höjdpunkten 10 dec 2016
   
Den provisoriska hållplatsen Höjdpunkten där man asfaltterat på gräsmattan och satt ett provisorisk väderskydd. Detta läge gällde från den 24 juli 2015.
 

   Hpl Höjdpunkten 29 okt 2015

  På fredagen den 9 december gick linje 20 för sista gången på Lundalänken. Linjen etablerades en gån för att utgöra stadsbusstrafiken på Lundalänken. På bilden passerar den sista turen från ESS till Lund C under bron vid Tornavägen klockan 19.24.
Tornavägen sista linje 20, 9 dec 2016
   
Invigningen den 23 januari 2003 förättades vid det som då hette Kårhuset. Hållplatsen döptes år 2009 om till LTH.
 

   Invigning av Lundalänken den 23 jan 2003
På samma plats som invigningen skedde möts två bussar på linje 6 några dagar före nedläggningen.
 

   Hpl LTH 4 dec 2016
Hållplats BMC som lades ner den 10 december 2016. Den kommer inte åter eftersom spårvägen inte får hållplats i detta läge. På bilden en linje 169 den 9 december som blev sista dag för denna linje på Lundalänken.
 

   Hpl BMC den 9 dec 2016

  Från ett av parkeringshusen har man denna vy mot hpl BMC och hpl LTH samt korsningen med Tornavägen.
Hpl BMC 9 dec 2016
   
Vänder man blicken har man denna utsikt över kurvan som innebar att det forna köket till sjukhuset fick rivas.
 

   9 dec 2016

En resa längs Lundalänken sista dagen 10 dec 2016
Vid platsen för den ursprungliga hållplatsen Höjdpunkten ser vi bort mot punkthusen i Brunnshög. Här började den yttre bussvägen av den ursprungliga Lundalänken. Spårvägen skall få en annan sträcka än bussgatan vilket gjorde att bussgatan stängdes sommaren 2015. På bilden ser vi mitt i gatan utrymmet för den kommande spårvägen. Sista trafikdagen ser vi en linje 166 mot Staffanstorp via Lund C.
 

   Höjdpunkten 10 dec 2016

  Den mest komplicerade delan på Lundalänken var ursprungligen korsningen med E22. När Lundalänken byggdes valde man att släppa denna punkt och låta bussarna gå i blandtrafik för att slippa en dyr ombyggnad. För spårvägen måste denna underfart byggas om.
Korsningen med E22, 10 dec 2016
   
Genom LTH Campus-område går Lundalänken i parklandskap. Bussen på linje 166 på väg mot Södra Sandby passerar Ingvar Kamprads Designcenter (IKDC).
 

   LTH Campus 10 dec 2016

  Vid hållplats LTH börjar den rena bussgatan som för Lundalänken under Tornavägen och genom Sjukhusområdet.

På bilden en buss på linje 159 på väg mot Skrylleskogen.
Hpl LTH, 10 dec 2016
   
Det dyraste bygget längs Lundalänken var planskildheten med Tornavägen. Planskildheten byggdes för att bussarna inte skulle hindre biltrafiken. Utformningen med växtlighet och tegelmurar gjordes för att skapa en bra miljö.
 

   Passagen under Tornavägen den 10 dec 2016
Belysningen i passagen under Tornavägen var lågt placerad och utgjorde även den en del av utformningen.

Bakom bussen finns hållplats BMC.
 

   Kvällen den 10 dec 2016
Det gamla köket till sjukhuset revs 2002 för att ge plats åt Lundalänken. Detta har blivit en symbol för hur höga kraven var när Lundalänken byggdes. Geometrin gick före en byggnad.

På bilden möts linje 166 och 6 i kurvan upp mot BMC.
 

   fd köket den 10 dec 2016

  Trafikomläggningen den 11 december innebar också att busstrafiken från Lund C till Universitetssjukhuset flyttades från Getingevägen med följd att hållplats Allhelgonakyrkan lades ned.

Vi ser en linje 166 på väg mot S Sandby i Kävlingevägen strax norr om hpl Allhelgonakyrkan.
Hpl Allhelgonakyrkan 10 dec 2016
   
Även St Laurentiigatan där spårvägen ska gå blev av med all busstrafik från den 11 december.

En buss på linje 137 på väg mot Universitetssjukhuset.
 

   St Laurentiigatan 10 dec 2016

  Även linje 1 fick lämna St Laurentiigatan och kör nu en omväg runt Spolegatan.

Clemenstorget med en linje 1 på väg mot Östra Torn.
Clemenstorget 10 dec 2016
   
På kvällen den 10 december tog jag en sista tur med Lundalänken från Centralen till Höjdpunkten. På bilden har linje 166 ankommit Höjdpunkten klockan 18.00 ca 10 minuter sen pga stort resande från Lund C.
 

   Höjdpunkten 10 dec 2016
Den sista turen på Lundalänken blev linje 166 med avgång från Lund C kl 03.14 den 11 december 2016.
 


13 augusti 2017
Nordsydliga cykelstråket i Lund

Vägarbete på Bredgatan i Lund som kraftigt påverkade stadsbusslinje 2 och 4 med start 13 augusti 2017.

Lunds kommun bygger det nordsydliga cykelstråket på Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan. Utvecklingen är ett led i att lyfta stadsmiljön och anpassa gatumiljön för en ökad komfort och en säkrare trafikmiljö. Etappen i Bredgatan startade den 14 augusti 2017, då delar av gatan byggs om. Vägarbetet innebär att stadsbusslinje 2 och 4 inte trafikerar Bredgatan 13 augusti–9 december 2017.

Cykelstråket används dagligen av cirka 3 000 cyklister. Vägarbetet på Bredgatan beräknas vara klart i mitten av december 2017.


Vägarbetet innebär att linje 2 och 4 får en ny körväg mellan Universitetssjukhuset och Botulfsplatsen. Från Norra Fäladen kommer bussen att gå direkt från Universitetssjukhuset via Lund C vidare till Botulfsplatsen.

Hållplats Åke Hans stängs i båda riktningarna. Hållplats Lundagård stängs av i södergående trafik. Resande söderut hänvisas till Botulfsplatsen och Lund C. Resande norrut hänvisas till hållplats Lundagård, Botulfsplatsen och Lund C. Kartan visar ny färdväg mellan Universitetssjukhuset och Botulfsplatsen.
 

   Karta: Skånetrafiken

24 september 2017
Hållplats Universitetssjukhuset flyttar

Söndagen den 24 september flyttas hållplats Universitetssjukhuset i Lund till ett nytt tillfälligt läge ca 150 meter längre upp mot korsningen med Baravägen. På det gamla läget börjar nämligen den nya hållplatsen för både spårvagn och buss att byggas.

Flytten omfattar alla busslinjer som idag stannar på hållplatsen och innebär att de ca 5000 dagliga påstigande resenärerna får en något längre gångväg till sjukhusets olika byggnader. Därför kan det vara bra att vara ute i lite mer god tid om du har en tid att passa.

Den tillfälliga hållplatsen kommer att vara i bruk under hela byggtiden för spårvägen. Trafikstart för Spårväg Lund C - ESS är planerad till våren 2020.

På bilden pågår de sista arbetna för den nya hållplatsen vid Universitetssjukhuset inför öppnandet den 24 september.
 

  De sista arbetna med nya hållplatsen 22 sept 2017
Den så kallade storhållplatsen Universitetsjukhuset byggdes med mittplattform på östra sidan av Getingevägen för att erbjuda bra byten (över plattform) och en säker gångväg till sjukhuset.
 

   Universitetssjukhuset 22 sep 2017

  Vid Universitetssjukhuset hade regionbussar de norra hållplatslägena och stadbuss de södra, allt för att skapa en effektiv hantering av trafiken.
Universitetssjukhuset 22 sep 2017
   
Lunds hyrcykelsystem byggdes ut längs kunskapsstråket, dvs den blivande spårvägen. Här ser vi cykelställen i förgrunden som nu kommer att flyttas när hållplatsområdet buggs om för spårvägen.
 

   Universitetssjukhuset 22 sep 2017
Den 24 september började den nya hållplatsen Universitetssjukhuset att användas. Den nya hållplatsen har hållplatslägens vid kantsten och ett stort staket har placerats mitt i gatan. Detta innebär att den tidigare bytesfunktionen kraftigt har försämrats.
 

   Universitetssjukhuset 11 okt 2017

  Rivningen av plattformstaket pågick för fullt den 30 oktober.
Universitetssjukhuset 30 okt 2017    

24 november 2017
Ytterligare arbeten i Bredgatan

Lunds Kommun och VA Syd stänger för all trafik i korsningen Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata för att kunna göra omfattande arbeten. För dig som reser med stadsbuss i centrum betyder det en annan resväg och längre restid. Tillfälliga körvägar och hållplatser gäller från den 24 november klockan 06.00 till och med den 9 december.

Det är stadsbussarna på linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 som får det svårt att komma fram under vägarbetet.  För resa mellan Lund C och Botulfsplatsen hänvisar man till linjerna 1, 3, 5, 6 och 9. För resa mellan Botulfsplatsen och Lund C hänvisar man till linjerna 1, 3, 5 och 9. Restiden mellan Botulfsplatsen och Lund C blir längre under vägarbetet.


1 december 2017
Stadstrafiken fyller 90 år

Den 1 december 2017 är det 90 år sedan stadstrafiken i Lund började rulla med fyra bussar. Eftersom detta jubileum inte uppmärksammades i staden visas nedan några bilder från den 1 december 2017.

Den 1 december 2017 när stasbussarna i Lund fyllde 90 år var linjenätet lite justerat eftersom korsningen Bredgatan/Sankt Petri Kyrkogata var avstängd. Linje 1 kunde inte köra sin vanliga väg mot Östra Torn utan fick, likt övriga busslinjer, ta omvägen via Södravägen och Polhemsskolan från Botulfsplatsen till Stationen.
 

   Linje 1 Clemenstorget 1 dec 2017

  Linje 2 och 4 kommer inte fram till Botulfsplatsen utan går via Spolegatan och Stationen direkt mot väster. Samma körväg gäller nordgående bussar.
Kung Oskars väg med linje 2, 1 dec 2017
   
Linje 3 går som vanligt i Spolegatan och är den enda linjen som stannar vid samtliga hållplatser. Övriga linjer går direkt till Universitetssjukhuset eller Allhelgonakyrkan.
 

   Linje 3 Spolegatan 1 dec 2017

  Linje 4 vid korsningen mellan Fjelievägen och Stilgjutaregatan vilket är den exakta platsen för ändstationen Västra Egnahemsområdet som började trafikeras den 1 dec 1927.
Linje 4 vid Stilgjutaregatan, 1 dec 2017
   
Linje 5 passerar Marknadsplatsen.
 

   Linje 5 Marknadsplatsen 1 dec 2017

  Hållplatsen vid Clemenstorget får hantera många busslinjer. På bilden väntar en linje 166 mot Södra Sandby på avgång medan linje 6 bakom tar ombord passagerare.
Clemenstorget med linje 6, 1 dec 2017
   
Sedan spårvägsbygget startade går även linje 20 i Spolegatan utan stopp mellan Universitetssjukhuset och Lund C.
 

   Linje 20 Spolegatan, 1 dec 2017

  Linje 21 kommer att läggas ner den 9 december 2017 och ersättas av linje 3 till Stångby. Detta innebär att sträckan i Kaprifolievägen kommer att förlora sin busstrafik.
Linje 21 vid Lerbäcksskolan, 1 dec 2017
   

10 december 2017

Nu är Lunds nya cykelstråk snart verklighet. Då kommer Bredgatan öppnas för normal trafik igen. Så här påverkas stadsbusstrafiken i Lund:
 • Linje 2 Värpinge By – Botulfsplatsen – Annehem. Från den 10 december kör linje 2 som vanligt igen på Bredgatan. Linje 2 får en ny sträcka och bussen kommer endast att stanna två gånger i timmen vid hållplats Papegojelyckan. De andra turerna går via Trollebergsvägen. Den som vill ta bussen i närheten av Folkparken får glädje av en ny hållplats med samma namn i närheten av parken.
 • Linje 3 Nöbbelöv – Botulfsplatsen – Östra Linero. Linjen kortas vid Drapavägen på Linero. Det innebär att den inte längre går till Ringhornegränden. Du som ska resa från Östra Linero till Linero Centrum kan resa med linje 6 och byta till linje 3 i stället. Eftersom det är få som reser i Östra Linero är det inte möjligt att ha två linjer i samma område. Linje 3 förlängs till Stångby med en avgång i timman dagtid och en avgång var 18:e minut i högtrafik (var tredje tur på linje 3).
 • Linje 4 Gunnebo – Botulfsplatsen – N Fäladen. Bredgatan öppnas för trafik. Bussen kommer att sluta köra hela slingan runt Gunnesbo från och med den 10 december. Det innebär att du som reser från de södra delarna får en kortare restid medan du som reser till den norra delen av Gunnesbo får lite längre restid. Förändringen är ett resultat av en förenkling av linjenätet.
 • Linje 20 Lund C – ESS. Det händer mycket kring ESS! Bussen kommer att gå oftare. Du som reser mellan Lund C och ESS kan ta bussen var tionde minut istället för var tolfte minut. Det blir inga bussar som vänder vid Ideon Gateway som det gjort fram till 10 dec 2017.
 • Linje 21 Stångby – Lund C läggs ned och ersätts av linje 3 som förlängs från Hubertusparken till Stångby. Förändringen innebär att bussen inte längre stannar vid hållplatserna Sliparelyckan och Lerbäcksskolan.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
10/12-2017 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv - (Stångby) (
6/16)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
6/14)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
10/8)
9 Galjevången - Nilstorp - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset (
60/1 dagtid)
20 Centralstationen - Ideon - Brunnshög - ESS (10/5)
Maximalt antal tursatta fordon: 58
   

15 januari 2018
Från den 15 januari 2018 till den 16 juni leds linjerna 2 och 4 om då de inte kan trafikera Bredgatan vid Allhelgonakyrkan pga spårvägsbygget. Bussar mot väster går direkt från Universitetssjukhuset till Stationen och sedan till Väster, medan bussar mot norr från Bantorget går via Botulfsplatsen och Stationen till Universitetssjukhuset.

16 april 2018
Den 16 april flyttade ändstationen för linje 20 vid ESS från den ursprungliga vid möllan till en plats inne på ESS område.


Från den 16 april 2018 vänder linje 20 inne på ESS område. Hållplatsen är bara tillgänglig när det är öppet på ESS. Övrig tid är grindarna stängda.
 

   Linje 20 ESS 30 juli 2018

Linje 20 på Odarslövsvägen starx efter utfarten från ESS.
 

   Linje 20 ESS 30 juli 2018

16 juni 2018
Från den 16 juni 2018 går det åter att åka till hållplatserna Åke Hans, Lundagård, Domkyrkan och Stadsbiblioteket med linje 2 och 4. Det blir åter möjligt att resa direkt från Botulfsplatsen till Gunnesbo och Värpinge by.

Lunds kommun bygger om på Stora Södergatan inför Nordsydliga cykelstråket. Det betyder att linje 1 och 6 inte kan passera hållplatserna Södertull Vårdcentral och Katedralskolan. Linje 6 kommer att tillfälligt trafikera hållplats Södertull under hela arbetet. Omläggningen gäller fram till tidtabellsskiftet 9 decmebre 2018.

19 augusti 2018
Hösttidtabellen 2018 innbar några ändringar i trafiken. Linje 4 får utökad trafik på helger när bussarna på lördag går var 10 minut och på söndagar var 15 minut mot tidigare 15 respektive 20 minuter. Hållplats Smörlykan dras in i riktning mot Botulfsplatsen då den bara ligger 200 meter från den provisoriska hållplatsen Universitetssjukhuset. Linje 1 och 6 börjar stanna vid hållplats Kung Oskars väg medan linje 6 även stannar vid hållplats Bryggeriet.

9 december 2018
Den nya tidtabellen från 9 december 2018.innehåller endast en större förändring och det är att linje 6 får 7,5-minuterstrafik i högtrafik (7-9 samt 13-18). För detta har Nettbuss flyttat tre bussar av typen MAN Lion'sCity från Hässleholm till Lund. Bussarna har nummer 401-403 hos Nettbuss och har renoverats inför flytten till Lund. Bussarna avviker bl a genom att de har grå klädsel på stolarna istället för grönt i övriga lundabussar.

Nettbuss 402 på linje 3 vid Clemenstorget. Bussen har tidigare gått i Hässleholm.
 

   Nettbuss 402 den 28 november 2018

Från tidtabellsskiftet återgår linjern 1 och 6 till ordinarie körväg i Stora Södergatan mellan Södra Esplanaden och Botulfsplatsen.

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
9/12-2018 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv - (Stångby) (
6/16)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
6/14)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
7,5/11)
9 Galjevången - Nilstorp - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset (
60/1 dagtid)
20 Centralstationen - Ideon - Brunnshög - ESS (10/5)
Maximalt antal tursatta fordon: 61
   

17 december 2018
Från och med måndagen den 17 december kommer resenärer från Lund C som ska resa norrut till sjukhuset att få en ny tillfällig resväg. Resan går runt kyrkogården, längs Kävlingevägen och Baravägen. En tillfällig hållplats sätts upp bakom Sofiagrillen på Baravägen. Resande som kommer norrifrån mot Lund C påverkas inte.
Beslutet togs på ett möte den 13 december där kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö, Skånetrafiken, Lunds Kommun, Fackförbundet Kommunal samt trafikföretaget Nettbuss deltog. Den nya lösningen med att bara köra igenom sjukhusområdet på ena hållet görs både för att värna om förarnas arbetsmiljö och av hänsyn till tidsplanen för spårvagnsbygget.


Linjedragning för stadsbussar utom linje 3 från 17 december 2018.


Linjedragning för stadsbusslinje 3 från 17 december 2018.

Redan i november hade det strulat till sig i trafiken vid Universitetssjukhuset då bussarna från båda hållen låste varandra.

På morgonenden 5 november 2018 låste sig trafiken totalt vid sjukhuset. Bussar fick backa för att komma loss från platsen. Orsaken var att köer byggt upp sig från båda hållen mot den mötesplats som låg mellan två sträckor där möte inte kunde ske.
 

   Universitetssjukhuset 5 nov 2018

  Byggarbetet för spårvägen pågick bredvid busskaoset. Efter ca 20 minuter börjad stoppet lösa upp sig men detta var början till diskussioner med trafikföretagen och facket för att lösa problemet.
Universitetssjukhuset 5 nov 2018
   
Eftersom bussarna inte kom fram började antalet resenärer på hållplatsen mot norr och öster att växa.
 
Universitetssjukhuset 5 nov 2018
Sista dagen med dubbelriktad trafik förbi sjukhuset var det tämligen fuktigt och lerigt i körspåren. Två regionbussar möts vid södra infarten till byggarbetsplatsen.  

   Universitetssjukhuset 16 december 2018


14 juni 2019

Busshållplatsen vid Universitetssjukhuset öppnar i ordinarie läge och omvägen via Baravägen upphör. Busstrafiken går åter dubbelriktad förbi Universitetssjukhuset.

Den nya hållplatsen vid Unversitetssjukhuset har fått hållplatserna placerade på respektive sida om Getingevägen. Den mittplattform som fans tidigare är borta vilket innebär att det nu är sämre att byta mellan olika busslinjer på denna plats. Särskilt byten mellan stadsbuss och regionbuss har varit populärt här.
 

   Universitetssjukhuset 15 juli 2019

  Spårvägshållplatsen ligger på den östra delen av hållplatsområdet medan busshållplatserna ligger i väster. Busshållplatserna har genomgående biltrafik vilket innebär att staket satts upp i gatans mittremsa.
Universitetssjukhuset 15 juli 2019
   

18 augusti 2019

Under hösten 2019 pågår ett stort vägarbete vid Kyrkogatan i centrala Lund. Detta medför att en del av gatan är avstängd. Arbetet påverkar linje 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Linje 3, 4 och 6 får en längre väg att köra, vilket medför att det inte kör lika många turer som normalt. Samtliga busslinjer som kör från Botulfsplatsen mot Centralen eller Allhelgonakyrkan leds via Stora Södergatan och Ringvägen vilket ger längre körvägar.
 • Linje 2: Linje 2 stannar inte längre vid hållplats Pappegojelyckan. Närmaste hållplats blir Eka eller Folkparken. Detta innebär att resan för alla som inte ska till Pappegojelyckan går fortare.
 • Linje 3: Eftersom det är få som reser med linje 3 hela vägen till Stångby, kommer linjen att vända i Nöbbelöv och trafiken till Vallkärra och Stångby läggs ned. Resenärer till Vallkärra hänvisas till regionbusslinje 123, medan resenärer till Stångby hänvisas till Pågatågen. Stadsbusstrafiken till Vallkärra öppnades den 27 januari 1980 medan linjen förlängdes till Stångby den 9 juni 1984.
 • Linje 9: Skånetrafiken lägger ner linje 9 eftersom det är få som reser med linjen. De flesta resor med linje 9 sker kring sjukhusområdet, här finns det flera alternativ att välja mellan.
 • Nattbuss: På grund av få resande kör nattbuss Öster och Väster tre avgångar natt mot lördag och natt mot söndag. På nätterna från söndag till torsdag hänvisas till övrig trafik.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
18/8-2019 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/6)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/6)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
7,5/14)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
7,5/15)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
10/9)
20 Centralstationen - Ideon - Brunnshög - ESS (12/5)
Maximalt antal tursatta fordon: 60
   
På bilden passerar den sista stadsbussen på linje 3 Vallkärra by den 16 augusti kl 18.26. Därmed var det slut på stadsbusstrafik till Vallkärra och Stångby.
 

   

  Den sista bussen på linje 3 från Stångby via Vallkärra till Lund passerar Vallkärra kyrka den 16 augusti 2019. Bussen är Vy (fd Nettbuss) 348.

   
På bilden till höger ser vi den första stadsbussen i Vallkärra den 27 januari 1980. Den gången var det LB 663 som svarade för trafiken.
 
Vallkärra 27 januari 1980
Den sista turen på linje 9 passerar Lund C kl 14.10 den 17 augusti 2019. Tyvärr var det en buss (312) som inte hade fungerande informationssystem varför linje 9 bara annonseras med en skylt i fönstret.  

   Sista Linje 9 passerar Lund C 17 aug 2019

15 december 2019

I Lund har under hösten 2019 pågått ett stort vägarbete på Kyrkogatan. I och med tidtabellsskiftet kör bussarna åter som vanligt. De linjer som under vägarbetet har kört var 7,5 minut kommer åter att köra var 6 minut. Vid tidtabellsskiftet försvann också de sista slingkörningarna i Lund. Den 15 december slutade JoJo-kortet att gälla och biljetterna övergår till att finnas i en app i telefonen eller betalning med bankkort.
 • Linje 1: Linje 1 byter nummer till linje 7 för att ge spårvägslinjen ska kunna få linjenummer 1. På Klostergården slopas slingan och bussarna vänder i en nybyggd cirkulationsplats strax efter hållplats Arenan och har därmed hållpltaser på båda sidorna av gatan.
 • Linje 5: Linjen läggs om på Kobjer så att bussarna går i Slåttervägen i båda riktningar. Slingan på Nova slopas och bussarna kör nu samma väg fram och åter.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
15/12-2019 2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
6/15)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
6/13)
5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Råbylund (
15/5)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Östra Linero (
7,5/11)
7 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/6)
20 Centralstationen - Ideon - Brunnshög - ESS (10/5)
Maximalt antal tursatta fordon: 60
   
Sista veckan för linje 1 som buss har vagn 364 gjort uppehåll vid Valvet.
 

   

  En linje 1 har just avgåt från hållplatsen Celemstorget/Lund C och siktar mot nästa uppehåll vid Lund C vid hållplats Centralen.

   
Linje 7 på väg mot Klostergården i Sölvegatan den 22 december 2019.
 

Linje 7 närmar sig ändstationen Östra Torn den 22 december 2019.  

   
-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2019