1 maj 2005

Den 1 maj 2005 var en viktig dag i Lunds stadsbusshistoria. Denna dag började en ny entreprenör, Bergkvarabuss, att trafikera stadsbusslinjerna 1-6 samt 20 och 21. Samtidigt kom Stadbussarna i Lund in under Skånetrafiken i fråga om design och periodkort. Servicelinjrena trafikeras alltjämt av Connex med bussar i den blå/grå designen.

Bergkvaras inträde innebar att 38 nya gröna naturgasbussar av typ Mercedes-Benz O 530-CNG sattes i trafik. Dessutom finns en dieselbuss av typ Mercedes-Benz O 530 D för trafiken. Naturgasbussarna har nummer 301-338 och dieselbussen 339.

 
  Veckan före den 1 maj byttes alla hållplatstoppar till Skånetrafikens gröna design. Detta innebar att man under några dagar kunde se grå/blå bussar trafikera hållplatser med grön topp.
Lund - Norra Fäladen, ©PG Andersson 2005    
  En buss på linje 2 stannar vid hållplats Stadsbiblioteket, en av få hållplatser som trafikeras av samtliga huvudlinjer i Lund (1-6). Bussen på bilden är Arriva 6553.
Lund - Stadsbiblioteket, ©PG Andersson 2005    
 
  Den 30 april 2005 blev sista trafikdag för Arriva i Lund. Förlusten av trafiken hade under sommaren 2004 föregåtts av en lång diskussion i rättsliga instanser där Arriva och Swebus överklagada beslutet att Bergkvarabuss skulle få trafiken. De klagande hade dock ingen framgång.
Lund - Domkyrkan, ©PG Andersson 2005    
  Sista trafikdagen var en lördag vilket innebar att större delen av vagnparken var ute på gatorna. På bilden Arriva 6453 på Kyrkogatan strax norr om Stortorget. Sista trafikdagen var följande vagnar i gång: 6402, 6411, 6420, 6426, 6452-6454, 6551-6557, 6559-6565, 6569, 6570, 6572, 6573.
Lund - Stadsbiblioteket, ©PG Andersson 2005    
  På förmiddagen den 30 april stannar Arriva 6420 vid hållplatsen Lundagård som linje 2. Klockan 23.59 går den över på linje 4 och går några natt-turer fram till klockan 03.16.02 då den som näst sista Arriva bussar loggar ur vid Gunnesbo centrum. Sista Arrivabuss i trafik blir Arriva 6454 som klockan 03.16.16 loggar ut på Mårtens Fälad. Sista naturgasbuss i trafik hos Arriva blir 6553 som klockan 03.15.04 loggar ut vid Linero centrum, ca 10 minuter försenad.
Lund - Lundagård, ©PG Andersson 2005    
  På morgonen den 1 maj 2005 står samtliga Arrivas bussar inne på depån på Gastelyckan i sydöstra delen av Lund - en syn man tidigare endast kunna se mitt i natten. På morgonen den 1 maj är det i stället de nya gröna bussarna från Bergkvarabuss som sköter stadstrafiken i Lund. Bergkvarabuss har sin bussdepå belägen på Kvalitetsvägen i Arlöv, ca 15 km från Lund.
Lund - Arriva depå, ©PG Andersson 2005  
  Förmiddagen den 1 maj passerar Bergkvarabuss 335 stationen i Lund. Gastankarna på taket är inte inbyggda utan ligger helt ovanpå taket. Detta är en lösning som i princip alla bussbyggare nu använder.
Lund - Centralen, ©PG Andersson 2005    
  Vid Clemesntorget väntar Bergkvarabuss 304 på avgång från hållplatsen där Lundalänken börjar. Bussen är på väg mot Nöbbelöv som linje 3.
Lund - Clemenstorget, ©PG Andersson 2005    

våren 2007

Under 2006 beslutade politikerna i Lund att det inte längre var värt att låta bussarna rulla utan reklam. Beslutet innebar att stadsbussarna från våren 2007 har rullat med rekalm på såväl sidorna som baktill.
 
  Botulfsplatsen i maj 2007 med två bussar som försedda med reklam.
Lund - Botulfsplatsen, ©PG Andersson 2007    

17 juni 2007

Tidtabellen som började gälla den 17 juni 2007 innehöll ett antal förändringar i turtäthet samt för första gången på många år en linjeförlängning. Förutom förlängninmgen av linje 6 så förverkligas förändringarna först i samband med att höstturlistan börjar gälla den 19 augusti.
  Omläggningen den 17 juni innebar bl a att linje 6 förlängdes till Ringhornegränd. På bilden syns Bergkvarabuss nr 311 på den nya ändstationen den första dagen med trafik, 17 juni 2007. Det är föredömligt att busslinjen förlängs i samband med bygget av bostadsområdet. De nya invånarna kan då lära sig att åka buss redan från början.  
Linje 6 vid Ringhornegränd, ©PG Andersson 2007      
       
De nyheter som presenteras i tidtabellen är:
 • Justerade avgångstider.
 • Linje 4 får under höst och vår en förtätning av turutbudet till var 10:e minut i högtrafik. I vintertidtabellen blir det en avgång var 8:e minut i högtrafik. Därmed har Lund för första gången fått en busslinje med ett turintervall tätatre än var 10:e minut.
 • Linje 5 fär fördubblat utbud till en avgång var 15:e minut under höst/vinter/vår.
 • Linje 5 ny hållplats vid vändplanen i Annedalsvägen annonseras för första gången. Busstrafik hit har skett sedan 8 januari 2007. Anledningen är att Annegårdens personal och boende temporärt, fram till 2009,flyttats till huset i slutet av Åldermansgatan. Linje 5 har sedan 8 januari hållplatser i Bondevägen. Under de tider då linje 5 vänder vid Kobjer förlängs varannan tur till vändplanen i Åldermansgatan.
 • Linje 6 läggs om så att den åter trafikerar Tullgatan och får där en ny hållplats.
 • Linje 6 förlängs inom Mårtens Fälad från Skolrådsvägen till Ringhornegränd och trafikerar därmed den första biten av Lundalänken mellan Sandbyvägen och Dalbyvägen.
 • Servicelinjer får gemensamma avgångar från Botulfsplatsen för att underlätta byten.
 • Lundalänken trafikeras förutom av linjerna 20, 21 och 166 även av regionbusslinje 169.
 • För att klara den nya trafiken kommer 5 nya gasbussar att levereras hösten 2007.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
17/6-2007 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/4)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
12/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
8/10)
5 Pilsåker - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Gastelyckan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Linero - Mårtens Fälad (
15/6)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården - St Lars - Botulfspl - Galjevången - Ö Torn - Linero (
60/2)
12 Universitetssjukhuset - Botulfsplatsen - Nilstorp - Vipeholm (
60/1)
20 Gunnesbo - Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög (
30/2)
21 Stångby - Vallkärra - Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög (
30/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
43 (varav 34 på ordinarie linjenätet (1-6))
   

November 2007

De nya bussar som behövdes för den utökade trafiken var som vanligt försenade. Bussarna registrerades den 31 oktober 2007. De nya vagnarna är gasbussar av typ Mercedes-Benz O530 (Citaro). Bussarna har den nya mer rundade karossen, annan typ av stolar samt destinationsskyltar typ lysdioder.
  På bilden ser vi Bergkvarabuss nummer 234 på Botulfsplatsen den 5 november 2007.

Bussarna har fått inventarienummer 231-235.

Första buss i trafik var 231 som den 5 november 2007 körde på linje 4.

 
Bergkvarabuss 234, ©PG Andersson 2007    
  På bilden tagen vid stationen den 10 november 2007 ser vi Bergkvarabuss 231 på linje 4.  
Bergkvarabuss 231, ©PG Andersson 2007      

Stadstrafiken 80 år - 1 december 2007

Den 1 december 2007 var det 80 år sedan de första stadsbussarna rullade ut på Lunds gator. Kl 07.15 avgick bussar mot St Lars och Monumentet vilket innebär att ändstationen St Lars fortfarande efter 80 år är den samma! Lunds kommun uppmärksammade jubileet med bildspel, veteranbusstrafik och annat.
  Helgen den 24 och 25 november 2007 visades ett bildspel på rådhusväggen av tidningen Lundaliv. På bilden till vänster visas hur det såg ut på kvällen den 24 november.

Lördagen den 1 december 2007 var det 80 år sedan den första stadsbussen rullade ut på Lunds gator. De första turerna gick kl 7.15 mot St Lars och Monumentet.

 
Bildspel på Rådhusväggen, ©PG Andersson 24 nov 2007    
  På bilden till vänster ser vi avgången 7.05 mot St Lars den 1 december 2007. Detta var den avgång som i gällande tidtabell låg närmst 7.15. Avgången får därmed anses vara den riktiga jubileumsturen. Flickan till vänster delade ut en presentpåse till alla resenärer på linje 6 mot St Lars med bl a frukt, godis, knäckebröd, tidtabell och den nya jubileumsboken.  
Jubileumsavgången kl 7.05 mot St Lars,
©PG Andersson 1 dec 2007
     
Jubileumsturen med Bergkvarabuss 233 har just ankommit till ändstationen St Lars kl 7.15 den 1 december 2007.

   
      St Lars kl 7.15, ©PG Andersson 1 dec 2007
  Jubileumsturen med Bergkvarabuss 233, till höger, har ankommit till Botulfsplatsen. Till vänster väntar Bergkvarabuss 235 på att avgå mot St Lars 7.35.  
Botulfsplatsen 7.35, ©PG Andersson 1 dec 2007      
Den andra jubileumsturen har ankommit till St Lars med Bergkvarabuss 235, den senaste i raden av bussar i Lund.    
      St Lars kl 7.45, ©PG Andersson 1 dec 2007
  Jubileet uppmärksammades också med veteranbusstrafik från Botulfsgatan till St Lars respektive Värpinge. Linjen till Värpinge öppnades 1933 och var en förlängning av den 1927 öppnade linjen till Folkparken.

Vetranbusstrafiken kördes med LB 439 från 1952.

 
Buss modell 2007 och 1952 sida vid sida,
©PG Andersson 1 dec 2007
     
Veternabussen körde till St Lars för att markera ändstationens 80-åriga födelsedag. Är detta månne svensk rekord för en ändstations kontinuitet?    
      St Lars med LB 439, ©PG Andersson 1 dec 2007
  Varannan veteranbusstur kördes till Värpinge, den näst äldsta i drift varande ändstationen, öppnad den 1 mars 1933.


Ladda ner jubileumsboken (3 Mbyte)

Rättelse 16 dec 2007

 
Värpinge med LB 439, ©PG Andersson 1 dec 2007      

15 juni 2008

Tidtabellen som började gälla den 15 juni 2008 innehöll ett antal förändringar i turtäthet samt några linjeförlängningar. Efter många års väntan förlängdes linje 2 och 10 inom Annehem.
  Vid tidtabellsskiftet slutade linje 4 att köra inom Vildanden på väg mot centrum. På bilden en linje 4 på väg mot centrum vid hållplats Vildanden några dagar för omläggningen.  
Linje 4 Vildanden, ©PG Andersson 2008      
  LInje 6 fick kortare körväg till Ringhornegränden när trafiken inom Skolrådsvägen togs bort. Indragningen var givetvis inte populär bland de boende på Mårtens Fälad.  
Linje 6 Skolrådsvägen, ©PG Andersson 2008      
       
De nyheter som presenteras i tidtabellen är:
 • Avgångstider har justerats.
 • Extra resurser i form av fler turer har satts in på några av linjerna för att förbättra punktligheten = fler omlopp utan ändrad turtäthet.
 • Linje 2 och servicelinje 10 förlängs på norr och får ny ändhållplats på Annehem. Hållplats Annegården finns kvar men är placerad ute vid gatan.
 • Linje 3 får tätare turer framförallt på eftermiddagar, lördagar och söndagar.
 • Linje 4 får ändrad körväg på väg in mot stan. Bussen kommer att trafikera Fjelievägen hela sträckan och ej köra in om Gässlingen-/Ällingavägen. Berörda hållplatser flyttas ut på Fjelievägen.
 • Linje 5's körväg ändras på Gastelyckan. Hållplatsen Bussdepån dras in och linjen trafikerar Porfyrvägen istället.
 • På linje 6 dras hållplats Skolrådsvägen in (Finns kvar på servicelinje 11). Ersättningshållplatser tillkommer i anslutning till Drapavägen. Bussarna skyltas nu Östra Linero i stället för Mårtens Fälad.
 • Nattrafiken samordnas från Botulfsplatsen. Samtliga huvudlinjer (linje 4 och 2 samkörs delvis) avgår samtidigt på fredags- och lördagsnätter med början kl 00.45.
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
15/6-2008 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/6)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
12/8)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
8/11)
5 Pilsåker - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Gastelyckan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Linero - Östra Linero (
15/6)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården - St Lars - Botulfspl - Galjevången - Ö Torn - Linero (
60/2)
12 Universitetssjukhuset - Botulfsplatsen - Nilstorp - Vipeholm (
60/1)
20 Gunnesbo - Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög (
30/2)
21 Stångby - Vallkärra - Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög (
30/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
49 (varav 40 på ordinarie linjenätet (1-6))
   

Sommar 2009

Under sommaren 2009 byttes servicelinjebussarna ut mot nya gasdrivna bussar som levererades av Kutsenits. Bussarna är av modell Hydra III CNG.
  I juni 2009 levererades de nya servicelinjebussarna. Buss 2844 på bilden var, som sista fordon,trafikklar den 9 juli. Bussarna drivs med gas och har en längd på 8,89 meter. Antalet passagerare är enligt registreringsbeviset 20 sittande och 30 stående. Bilden är tagen den 26 september 2009.  
Linje 10 sjukhuset, ©PG Andersson 2009      
  Samma dag som bilden ovan togs, den 26 september 2009, kämpade sig den gamla trotjänaren 2817 som byggdes 1999, uppför Bredgatan.  
Bredgatan, ©PG Andersson 2009      
Veolia nr Registreringsnummer Chassinummer I trafik från
2840 RXF 136 ZX9MAH20091KU0145 17/6 2009
2841 BTH 506 ZX9MAH20091KU0146 29/6 2009
2842 BTX 356 ZX9MAH20091KU0147 29/6 2009
2843 BSU 707 ZX9MAH20091KU0149 6/7 2009
2844 DEO 367 ZX9MAH20091KU0148 9/7 2009

Höst 2009

I oktober 2009 böärjar Skånetrafiken inför de nya biljettsystemet med kontaktlösa sk JoJo-kort i Lund. Lund blir därmed först ut med det nya systemet.
  Det nya sk JoJo-koretet som infördes hösten 2009.  
       

-