11 augusti 1996

  Swebus fick stora problem med bensinmotorerna i Neoplanbussarna. Under tiden som bussarna byggdes om hos Neoplan lånade man under ca ett år 1996-97 en dieseldriven Neoplanbuss. Bussen gick under hela tiden med tyska registreringsskyltar
(B-AH 8127).

På bilden syns bussen på väg ner för Kyrkogatan en januarimorgon 1997.

Lund - Kyrkogatan, ©PG Andersson 1997      
       

Tidtabellskiftet den 11 augusti 1996 skulle inneburit att en ny bussgata öppnades på Östra Torn. I tidtabellen läser vi följande "För att ge Östra Torn bättre trafikförsörjning trafikeras en ny bussgata fr o m 960922. Hållplats Ö Torns byväg försvinner då och ersätts av Iliongränden. I samband med detta ökas turtätheten för linje 1 till 15 minuterstrafik under våren och till 25 minuterstrafik under sommaren." När tidtabellen kom ut blev det stora protester från kringboende. Detta ledde till stora utredningar och till slut fattade politikerna beslutet att inte bygga bussgatan vilket betyder att linje 1 alltjämt går på sin gamla bussgata vid Ö Torns byväg.

I övrig förlängs linje 92 till Värpinge by och linjerna 92, 93 och 95 får 30-minuterstrafik. Detta innebär att Kobjer har tätare (30 min) busstrafik i lågtrafik än i högtrafik (40 min)! Lågtrafiklinjerna börjar nu först klockan 15 på lördagar. Linje 11 kör nu direkt till Botulfsplatsen via Mårtensgatan från Linero och därefter via Lasarettet till Klostergården.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
11/8-1996 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
40/1)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan (7B) - Linero (7A) (
20/3)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården St Lars - Botulfspl - Lasarettet - Botulfspl - Galjevången - Linero (
60/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
37

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
   
  Under 1996 byggs Botulfsplatsen om och en ny bussterminal med bättre plats för bussarna växer fram. En anledning till ombyggnaden är att man vill stänga den östra delen av Västra Mårtensgatan för all fordonstrafik.

Under 1996 sätts också 24 nya Naturgasbussar i trafik hos Linjebuss. Bussarna är av typ Volvo B10L/Säffle och har många barnsjukdomar innan de till sist kommer i trafik under sen våren 1996.

Lund - Botulfsplatsen, ©PG Andersson 1998    

2 mars 1998

  Den 2 mars 1998 startar en ny tvärförbindelse,linje 20. Linjen går från Gunnesbo linje 4:as väg till stationen där den går direkt mot Sjukhuset och LTH för att sluta vid Ericssons nya anläggning på Brunnshög.
Den första tiden körs linjen med av Linjebuss inlånade bussar från Malmö. Bussarna är tejpade med reklam för linje 20. På hösten 1998 kommer två nya gasbussar som ersättning.
På bilden LB 3170 som normalt gick i Malmö.
Lund - Vildanden, linje 20, ©PG Andersson 1998    
     

Det riktiga tidtabellsskiftet den 9 augusti innebär inga förändringar i trafiken, förutom att linje 20 då kommer med i den riktiga tidtabellen.

Den 10 april hade linjebuss tagit över servicelinjerna från Swebus. Trafiken körs från denna dag med fyra bussar typ VW Kutzinits som drivs med naturgas.

Redan 1997, den 10 augusti, hade linje 6 fått utökad tidtabell dgatid till 15 minuterstrafik.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
2/3-1998 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
40/1)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan (7B) - Linero (7A) (
20/3)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården St Lars - Botulfspl - Lasarettet - Botulfspl - Galjevången - Linero (
60/2)
20 Gunnesbo - Stationen - Lasarettet - LTH - Brunnshög (
20/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
39 (varav 33 på ordinarie linjenätet!)

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
   
  Linjebuss nya små VW Kutzinits servicebussar började rulla på Lunds gator den 10 april 1998. Bussarna är nautrgasdrivna och försedda med boggie under passagerardelen.

Detta är den tredje generationens servicelinjebussar i Lund efter de första som var Ontario II ochde andra Neoplan N8008 Metroliner.

Lund - Stortorget, ©PG Andersson 2000    
  I mars 1998 var det fortfarande Swebus som körde servicelinjerna med sina Neoplanbussar. Framför servicebussen står en naturgasbuss från Linjebuss på linje 94.
Lund - Norra Sjukhuset, ©PG Andersson 1998    

1 maj 1999

  Den 1 maj tog Arriva över stadstrafiken i Lund från Linjebuss som kört trafiken sedan 1941. Därmed gick 58 år av Lundahistoria i graven.

Entreprenörsbytet innebar också att samtliga Linjebuss bussar togs ur trafik. De endast 3,5 år gamla naturgasbussarna blev nu övertaliga och ersattes med splitter nya naturgasbussar!

Lund - Lundagård, ©PG Andersson 30/4 1999    

 
Lund - Kyrkogatan (x2), ©PG Andersson 30/4 1999   Lund - Domkyrkan, ©PGA 1999

9 augusti 1999

  Arriva trafikerar linjenätet med 24 naturgasbussar typ Volvo B10L/Carrus Cituy U. Till höger på bilden syns en av Linjebuss servicelinjebussar på linje 10.

Bussen är skyltad till linje 2s ändstation Annehem som tidigare hette Norra Sjukhuset.

Lund - Bantorget, ©PG Andersson 1999    
     

Tidtabellskiftet den 9 augusti 1999 innebar inga dramatiska ändringar. Linje 2 fick nytt namn på sin norra ändstation när den bytte namn från Norra Sjukhuset till Annehem.

Linje 10 började gå via Ögonkliniken på sjukhusområdet samt inom Norra Promenaden på väg mot centrum.

Linje 7 fick några fler turer på sträckan till Gastelyckan (7B).

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
9/8-1999 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
40/1)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan (7B) - Linero (7A) (
20/3)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården St Lars - Botulfspl - Lasarettet - Botulfspl - Galjevången - Linero (
60/2)
20 Gunnesbo - Stationen - Lasarettet - LTH - Brunnshög (
20/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
39 (varav 33 på ordinarie linjenätet!)

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
   
  Den 11 mars 2000 kom ett kraftigt snöfall över Lund. Trots att våren närmade sig kunde julmotiv fotograferas.

Arriva har köpt två Scania MaxCi som reservbussar för stadstrafiken. Dessa kompletterar de ordinarie bussarna som är 24 Volvo/Carrus och 8 Scania OmniCity. Den 31 dec 1999 köpte Arriva en Volvo/Säffle Naturgasbuss från Linjebuss.

Lund - Klostergatan, ©PG Andersson 2000    
  En särling i vagnparken var denna Scania CN 113 ledbuss som från hösten 2000 till sommaren 2001 användes som förstärkningsvagn i Lund. I Lund hade den internt nummer 6576. Bussen gick för det mesta i gymnasietrafiken till och från Vipeholm.

Arriva Sverige anskaffade bussen från Danmark i december 1994. Den registrerades i Sverige i maj 1995. Efter gästspelet i Lund gick den som skolbuss i Helsingborg. I september 2002 såldes den till Wetlandia AB.

Arriva depå Helsingborg, Scania CN 113 Ledbuss nr 6111 ©Charlie D 2002    
 
Lund - Kyrkogatan, ©PG Andersson 2000  

-