26 augusti 1990

  Linje 6 fick behålla sin ändstation vid Ö Linero två månader extra eftersom bussgatan till Kämpagränd inte blev färdig till tidtabellsskiftet i september.
Lund - Ö Linero, ©PG Andersson 1990      
       

Tidtabellskiftet den 26 augusti 1990 innebar att tidtabellen fick begränsad giltighet på ett år, tidigare hade tidtabellerna alltid gällt tillsvidare. Förändringarna i denna tidtabell innebär att linje 2 får en ny sväng inom Jordabalksvägen på Norra Fäladen samtidigt som linje 4 förlängs på Norra Fäladen till Sakförarevägen. Linje 6 läggs om och går nu via Scheelevägen. Samma dag skulle linje 6 även förlängas till Linero Centrum. Detta blev inte av förrän 22 oktober då den nya bussgatan kunde öppnas för trafik.

Den största händelsen under året var att Lunds första servicelinje (linje 10) öppnades den 7 november 1990 mellan Fäladstorget och Rådmannsvången.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
26/8-1990 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/8)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Östra Linero (
15/6)
7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Linero (
-/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
34

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Folkparken - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)

94
Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)

95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   
22/10-1990 6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (15/6)
   
7/11-1990 10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (60/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
36
   
  Linje 10 börjag den 7 november trafikera sträckan Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (Fäladstorget). Trafiken sköttes av Linjebuss med tre Ontario II bussar som köpts begagnade från Malmö Lokaltrafik.
Lund - Rådmannsvången, ©PG Andersson 1994    
  1990 går polletten till historien. Samma år införs magnetkort i kontokortsformat. Kortet har under åren utvecklats efter resenärernas rutiner och önskemål och idag finns många olika varianter att välja mellan.

(Texten hämtad och bilden länkad från Stadstrafiken Lunds hemsida).

Polett och magnetkort, källa: Stadstrafiken Lund    
     

25 augusti 1991

  Linje 2 och 92 förlängs vid tidtabellsskiftet från Folkparken (Jöns Ols toft) till Ernst Wigforss gata (Värpinge gård). Bussar med matrisskyltar skyltas dock fortfarande Folkparken.

På bilden syns en buss på linje 92 vända i slingan vid Värpinge gård.

Lund - Värpinge gård, ©PG Andersson 1992    
     

Tidtabellskiftet den 25 augusti 1991 innebar att linje 2 och 92 förlängdes från Folkparken till Värpinge gård. Linje 92 slutade att köra via Papegojelyckan eftersom denna omväg inte hans med i omloppet. Linje 6 får samtidigt ny sträckning på Mårtens Fälad och Linero och går nu via Skolrådsvägen och Kollegievägen till Ö Linerovägen.

Linje 7 läggs om och trafikerar nu Gastelyckan via Råbyvägen och Kalkstensvägen till Dalbyvägen. Trafiken i Solvägen försvinner därmed. Samtidigt läggs linjen om att gå från Botulfsplatsen via Bankgatan och S Esplanaden till Tullgatan. Linje 10 läggs om från Svanegatan (söder om Kattedralskolan) till att gå via Södetull.

Linje 1 får 15-mintrafik istället för 12-mintrafik.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
25/8-1991 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 (Värpinge) - Värpinge gård - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/8)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan - Linero (
-/2)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
36

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   

30 augusti 1992

  Tidtabellskiftet den 30 augusti 1992 innebar att linje 1 flyttades från ändstationen vid Östra Torns butik till ny ändstation vid Flygelvägen.

På bilden ankommer en buss på linje 1 till den gamla ändstationen på Östra Torn. Bussen svänger in från den korta bussgata som anslöt mellan Spelmansvägen och Flöjtvägen. Efter nedläggningen lades bussgatan igen.

Lund - Östra Torn, ©PG Andersson 1992    
     

Tidtabellskiftet den 30 augusti 1992 innebar att lågtrafiklinjerna började gå redan kl 20 på vardag kvällar samt kl 14 på lördagar. Söndagar trafikeras linjenätet som tidigare enbart av lågtrafiklinjerna. Linje 1 förlängdes på Östra Torn via Musikantvägen till södra anslutningen av Flygelvägen. Linje 2 får ny körväg via bussgata i nya Värpinge. Alla turer går därmed till Värpinge by. Linje 92 behåller sin tidigare ändstation vid Ernst Wigforss gata (Värpinge gård.

Den 30 augusti blir det åter avgift för barnvagnsförare. I övrigt utmärks året av att Stadstrafiken inom Lunds kommun bildas som huvudman för tätortstrafiken. Den 18 december levereras 4 nya lågentré bussar med ny design enligt Stadstrafikens föreskrifter.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
30/8-1992 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/8)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan - Linero (
-/2)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
36

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   
  I december 1992 leverears de fyra första lågentrébussarna tillLund.De får LB nummer 580 - 583 och är av typen Scania MaxCi. Bussarna målas i Stadstrafikens nya design.

På Värpinge slutar bussarna gå raka vägen i Trollebergsvägen och läggs om via ny bussgata inne i nya Värpinge. Detta innebär även att samtliga turer nu går ut till Värpinge by. På Kyrkogatan kommer en två som alltjämt är skyltad Folkparken trots att den är på väg mot Värpinge gård.

Lund - Linero, ©PG Andersson 1992    
Lund - Trollebergsvägen, ©PG Andersson 1992 Lund - Kyrkogatan, ©PG Andersson 1992
   

29 augusti 1993

  Nya designprogram införs med jämna mellanrum. Knappt har Linjebuss börjat med ny färg på bussarna (bussen i mitten) förrän Stadstrafiken inför egna färger (bussen till vänster). Bussen i förgrunden bör på försök nya stadstrafikloggan men är målad i Linjebuss gamla färgsättning.
Lund - Botulfsplatsen, ©PG Andersson 1993    
     

Tidtabellskiftet den 29 augusti 1993 innebar att tidtabellerna delades upp i tre perioder vinter - vår/höst - sommar. Förändringen innebar att det blev sämre trafik på vårar och höstar jämfört med tidigare.

Linje 7 får två grenar, 7A tillLinero och 7B till Gastelyckan. Turtätheten på 7B, Botulfsplatsen - Gastelyckan, blir 20 minuter vilket är avsevärt mycket bättre än tidigare.

Linje 4 förlorar sin 10-minuterstrafik i högtrafik och får 12-minuterstrafik hela dagen på vardagar. Samtidigt glesas trafiken på linje 5 ut så att det nu endast är 40 en buss var 40.e minut på vardagar.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
29/8-1993 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
40/1)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan (7B) - Linero (7A) (
20/3)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
35

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   
  Under 1993 provas en buss av mindre typ (Neoplan N407) på prov på linje 5. Försöket slår inte väl ut och efter några månader återgår bussen till Eslöv där den tidigare tjänstgjort i stadstrafiken.

I övrigt präglas 1993 av den ombyggnad av Stortorget som alla Lundabor väntat på sedan trafikomläggningen 1971 då centrum stängdes för genomgående biltrafik.

Lund - Kobjer, ©PG Andersson 1993    
Lund - Kyrkogatan, ©PG Andersson 1993 Lund - Stortorget, ©PG Andersson 1993

25 maj 1994

  En servicebuss på linje 11 kör in cykelbanan och bussgatan som förbinder Galjevången med Lagerbringsväg.

Detta är ett signum för servicebussar att dom även trafikerar cykelbanor för att komma så nära bebyggelsen som möjligt.

Lund - Galjevången, ©PG Andersson 1998    
     

Den 25 maj 1994 tar Swebus över servicelinjetrafiken i Lund. Detta övertag skulle skett redan den 1 november 1993 men eftersom de Neoplan N8008 som beställts inte levrerades i tid förlängdes avtalet med Linjebuss.

Samma dag startade Lunds andra servicelinje,linje 11, som förband Kloastergården med Linero via Centrum och Lasarettet.

Tidtabellsskiftet den 14 augusti 1994 innebar inga ändringar i den ordinarie stadstrafiken.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
25/5-1994 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - N. Sjukhuset (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
40/1)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan (7B) - Linero (7A) (
20/3)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården St Lars - Botulfsplatsen - Lasarettet - Galjevången - Linero (
60/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
37

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   
  Servicelinje 10 går på Norra ringen nästan som snabbuss på den motorvägsliknande vägen. Linjen förbinder på ett snabbt sätt Möllevången med Norra Fäladen.
Lund - Norra ringen, ©PG Andersson 1998    

-