8 juni 1985

  Gunnesbo är den del av Lund som växer mest i mitten av 1980-talet. Här ser vi en buss på linje 4 passera platsen för den ursprungliga ändstationen vid Alfa Laval (Gunnesbo).
Lund - Gunnesbo, ©PG Andersson 1986      
       

Tidtabellskiftet den 8 juni 1985 innebar endast att linje 6 fick utökad turtäthet. Under högtrafik trafikeras nu linjen var 20:e minut. Under dagtid har linjen den något udda turtätheten med en avgång var 24:e minut. I övrigt skedde inga förändringar i trafiken.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
8/6-1985 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
20/4)
7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Botulfsplatsen - Järnåkrask - Linero (
45/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
31
   
1/6-1986 4 Gunnesbo (Pågatågsstn) - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (10/7)
   
18/8-1986 7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Linero (45/2)
   
  Linje 7 går 1985 alltjämt på Kävlingevägen trots att linjekartorna i tidtabellen sedan juni 1984 visar att linjen kommer att läggas om via Lerbäcksskolan så snart Kung Oscars bro är ombyggd. Linje 7 flyttades först den 18 augusti 1986, dvs drygt två år efter den första kartan visade den nya linjesträckningen.
Lund - Kävlingevägen, ©PG Andersson 1985    
  Den 1 juni 1986 förlängs linje 4 på Gunnesbo till den nya Pågatågsstationen som invigs samma dag. På bilden till vänster ser vi en Scania CR112 på linje 4 på den nya bussgatan mellan Gunnesbo Bostället och Gunnesbo Pågatågsstationen. Bilden är tagen den 1 juni från den då helt nya plattformen på stationen. På bilderna nedan ser vi bilder på buss och tåg vid Gunnesbo Pågatågsstation. Bilden med falggor är tagen den 1 juni, invigningsdagen.
Lund - Gunnesbo, ©PG Andersson 1986    
Lund - Gunnesbo stn, ©PG Andersson 1/6-1986 Lund - Gunnesbo stn, ©PG Andersson 1986
   

26 oktober 1986

  Våren 1987 fattades beslut om att bygga om Lilla Fiskaregatan till gågata. Någon bra lösning för busstrafiken i framtiden hade man inte. Två förslag diskuterades. Det ena var att dubbelrikta Kolstergatan för bussar, det andra var att leda bussar mot väster via Stadsbiblioteket. Det senare alternativet blev det som gick segrande ur striden.

På bilden till vänster syns en buss på väg västerut i Kostergatan våren 1987.

Lund - Klostergatan, ©PG Andersson 1987    
     

Tidtabellskiftet den 26 oktober 1986 innebar att de tidigare genomförda förändringarna för linje 4 och 7 även kom med i tidtabellen. I övrigt innebar den nya tidtabellen att samtliga turer på linje 2 gick inom Papegojelyckan oavsett om de vände vid Folkparken eller i Värpinge.

Den 25 maj 1987 glesas trafiken på linje 7 ut kraftigt efter en omfattande diskussion mellan Lunds kommun och Länstrafiken. Från Stångby går bussen maximalt en gång per timma och under större delen av dagen går linjenendast varannan timma. Linerogrenen trafikeras endast i anslutning till skoltransporterna till och från Järnåkraskolan.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
26/10-1986 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
20/4)
7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Linero (
45/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
31
   
25/5-1987 1-5 Linjeomläggning i centrum. Lilla Fiskaregatan stängs för trafik. Västgående bussar flyttas till St Petri kyrkogata och östgående bussar flyttas till Klostergatan.
7
Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Linero (-/1)
   
  Den 25 maj 1987, mitt under gällande tidtabell, läggs trafiken i centrum om. Lilla Fiskaregatan börjar byggas om till gågata, en ombyggnad som är färdig efter sommaren.

På bilderna syns till vänster en buss på linje 4 i Lilla Fiskaregatan före den 25 maj 1987. De nedre bilderna visar ombyggnaden av gatan samt det slutliga resultatet.

Lund - L Fiskaregatan, ©PG Andersson 1987    
Lund - L Fiskaregatan, ©PG Andersson 1987 Lund - L Fiskaregatan, ©PG Andersson 1987
   

22 november 1987

  Tidtabellskiftet den 22 november 1987 innebar att två nattlinjer infördes på prov.

På bilden syns en Scania CR112 på nattlinje 94 vid Offerkällan.

Lund - Offerkällen, ©PG Andersson 1989    
     

Tidtabellskiftet den 22 november 1987 innebar att linje 4 förlängdes från Gunnesbo station till Gunnesbo ändhållplats. Linjen hade därmed nått den planerade slutpunkten på Gunnesbo.

Vid tidtabellsskiftet infördes också två nattbusslinjer på försök under tiden 28/11-87 till 5/6-88. Mellan midnatt och 03.00 på fredags- och lördagsnätter kördes nattbusslinjerna 91 och 94. Taxan var, för alla resande, dubbel vuxenavgift. Nattbusstrafiken blev lyckad och från den 28/8-88 till 4/6-89 kördes linjerna mera permanent.

Under 1987 skyltades samtliga stadsbusshållplatser upp med skyltar som innehöll hållplatsnamn, linjenummer samt destination för linjen.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
22/11-1987 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/8)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
20/4)
7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Linero (
-/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
31
91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (nattbusslinje)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (nattbusslinje)
   
  Från 1987 går bussarna öster ut i Klostergatan vilket innebar att hållplatsen vid Bantorget flyttade till den södra sidan av gatan.

Hållplatsskyltarna som sattes upp under 1987 innehöll all information som resenären kan behöva, inklusive via destinationer.

På N Fäladen har man infört en avstignings- hållplats som ger föraren möjlighet att låta resenären stå och frysa innan bussen körs fram.

Lund - Bantorget, ©PG Andersson 1988    
Lund - Hållplatsskyltar, ©PG Andersson 1988 Lund - N Fäladen, ©PG Andersson 1988
   

27 augusti 1989

  Tidtabellskiftet den 27 augusti 1989 innebar att fyra lågtrafiklinjer infördes.

På bilden syns en Scania CN113 på linje 93 på Trollebergsvägen. På denna sträck ersattes linjen av linje 92 i mars 1990 efter protester från boende på Linero. Linje 93 drogs till Linero istället för Folkparken.

Lund - Trollebergsvägen, ©PG Andersson 1990    
     

Tidtabellskiftet den 27 augusti 1989 innebar att linje 6 flyttades från Linero till ny ändstation med namnet Östra Linero samtidigt fick linjen i högtrafik avgångar var 15:e minut. Ändringen föranleddes av att Lund nu växer i öster efter det att Gunnesbo blivit färdigbyggt.

Förutom förändringen av linje 6 infördes fyra lågtrafiklinjer. Linjerna trafikerades efter ca kl 21.00 mån-fre, lördagar efter kl 17.00 samt sön- och helgdagar hela trafikdygnet. Lågtrafiklinjerna ersatte linjerna 1-7 och fick nummer 91, 93-95. Linero betjänades endast med linje 91 via Östra Torn vilket ledde till protester. Därför ändrades lågtrafiklinjerna i mars 1990 så att Linero även trafikerades av linje 93 som gick via Nilstorp. Som ersättning till Folkparken inrättades linje 92 som samkördes med linje 95 till Kobjer.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
27/8-1989 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/8)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Östra Linero (
15/5)
7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Linero (
-/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
32

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Folkparken (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   
mars 1990 92 Folkparken - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 40 min)
   

Lund - Östra Torn, LB 652, ©PG Andersson 1989
  I juni 1990 säljs LB 652 till en handikappförening i Habo som ska använda bussen för egna transporter. Bussen ersatte fd LB 639 (Scania-Vabis CR76) som föreningen köpte i maj 1979.

LB 652, som på bilden kör på linje 1 vid Östra Torn, är ett unikum i svensk busshistoria. Chassit byggdes 1975 av Scania med beteckningen BR111. 1977 byggde Säffle på prov en kaross på detta Scaniachassi. Strax efter köptes Säffle av Volvo och det blev uteslutet med byggen på Scaniacahssin. Bussen kom till Lund sommaren 1978.

     

-