27 januari 1980

  Den 27 januari 1980 får Lund två nya busslinjer,linje 7 och 8. Linje 8 startar först den 28 januari eftersom den inte trafikerades på söndagar. Bilden till vänster visar en Scania CR 111 som första tur på linje 7 den 27/1-1980 i Vallkärra. Bilden nedan visar en Scania CR 111 (LB 666) på linje 8 den 28/1 vid Alfa Laval. Ner till vänster ses informationen på Botulfsplatsen som bl a visar att linjerna 7 och 8 betraktas som snabbussar.
Lund - Vallkärra, ©PG Andersson 1980      
Lund - Botulfsplatsen, ©PG Andersson 1980 Lund - Alfa Laval, ©PG Andersson 1980
   

I slutet på 1970-talet börjar man åter bygga ut Lund. Det bostadsområde som nu växer är Gunnesbo i väster. För att erbjuda de nyinflyttade kollektivtrafik redan från första dagen etableras en ny linje 8 från Botulfsplatsen till Alfa Laval. Linjen trafikeras måndag - lördag med avgångar var 30/45/30/45 minut.

Samtidigt etablerades linje 7 mellan Vallkärra och Botulfsplatsen. Linjen gick i Kävlingevägen rakt till centrum vilket gav de boende i Nöbbelöv en snabbare resa till centrum. Även linje 7 fick 30/45/30/45 minuterstrafik.

Linje 1 får en enklare tidtabell då fast 12-miuterstrafik införs.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
27/1-1980 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
40/2+1)
7 Vallkärra kyrka - Nöbbelövs Torg - Botulfsplatsen (
30-45/1)
8 (Gunnesbo) Alfa Laval - Mobilia - Polhemsskolan - Botulfsplatsen (
30-45/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
27+1
   
  Linje 4 har allt sedan 1967 vänt vid Klosters Fälad. På bilden en Scania-Vabis CR76 på linje 4 vid Klosters Fälad. På Fjelievägen i bakgrunden passerar en Scania CR111 på linje 8 på väg mot Botulfsplatsen som snabbuss.
Lund - Klosters Fälad, ©PG Andersson 1980    
  Linje 2 trafikerar alltjämt Värpinge by. På bilden en Scania CR111 på väg upp för backen mot Folkparken. Detta var innan bebyggelsen växte fram på området mellan Värpinge och Folkparken.
Lund - Värpinge, ©PG Andersson 1980    
  Linje 3 har sedan 1974 tagit över trafiken på Dalbyvägen. På bilden en Scania-Vabis CR76 som passerar det som 1980 var Esso Dalbyvägen. Senare skulle "macken" byta namn till Statoil för att 1999 rivas till förmån för bostadsbebyggelse.
Lund - Dalbyvägen, ©PG Andersson 1980    

1 mars 1981

  Den 1 mars 1981 får Lund sin nästa tidtabell. Den skulle ha börjat gälla den 25 januari men så blev det alltså inte.

Under tidtabellsperioden växer bostadsområdet Gunnesbo allt mer. På bilden från 1982 syns bygget av Gunnesbo centrum liksom en Scania CR112 vid Alfa Laval (Gunnesbo).

Lund - Alfa Laval, ©PG Andersson 1982    
     

Ett år efter etableringen av linje 8 är det dags att förlänga den till Linero. Syftet är främst att ta bort skolbussar som går mellan Linero och Järnåkraskolan. Linjen får samtidigt ny tidtabell med avgångar var 35 minut. Delen mellan Botulfsplatsen och Linero trafikeras endast måndag-fredag fram till klockan 19. Fortfarande har Gunnesbodelen ingen trafik på söndagar.

Vid tidtabellsskiftet ändras linje 2 så att endast en tur i timman går vidare till Värpinge (tidigare 2 turer per timma). Detta medför att Papegojelyckan får 3 turer per timma.

Den 24/8-1981 får linje 4 10-minuterstrafik varvid ytterligare en buss behövs på linjen. Några månader senare, den 29/11-1981 är det dags för linje 8 att få ny tidtabell innebärande 30 minuterstrafik på lördagar och söndagar Botulfsplatsen-Gunnesbo. Måndag-fredag kvarstår 35 minuterstrafiken.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
1/3-1981 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
40/2+1)
7 Vallkärra kyrka - Nöbbelövs Torg - Botulfsplatsen (
30-45/1)
8 (Gunnesbo) Alfa Laval-Mobilia-Polhemssk-Botulfspl-Järnåkrask-Gastelyckan-Linero (
35/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
28+1
   
24/8-1981 4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (10/6)
   
  Till höger ser vi en av de båda första levererade Scania CR111 passera Valvet en av Lunds klassiska gatumiljöer.

Under 1982 försvinner de sista bussarna av typen Scania-Vabis CR76 som levererades till dagen H 1967. De ersätts efterhand av senaste Scania modellen CR 112. På bilden nedan till vänster syns en CR76 bredvid en nylevererad CR112. Till höger möter en CR76 en CR112 vid Linero Centrum

Lund - Valvet, ©PG Andersson 1982    
Lund - Bussgaraget, ©PG Andersson 1982 Lund - Linero Centrum, ©PG Andersson 1982
   

20 februari 1983

  Redan den 24 januari 1983 förlängs linje 8 från Alfa Laval till ny ändstation vid Gunnesbo Bostället. Den nya tidtabellen, som innebar att linje 4 övertog linje 8 till Gunnesbo, började gälla först den 20 februari 1983.

På bilden från 1983 syns en Scania CR 112 (LB 685) på linje 8 vid den nya ändstationen på Gunnesbo.

Lund - Gunnesbo Bostället,©PG Andersson 1983    
     

I februari 1983 läggs linje 8 ner till förmån för en förlängning av linje 4 från Klosters Fälad till Gunnesbo. Turtätheten för de boende på Gunnesbo ökar därmed till en avgång var 10:e minut.

Nedläggningen av linje 8 innebär också att linje 7 övertar trafiken på linje 8 mellan Botulfsplatsen och Linero. Turtätheten på linje 7 blir 40 minuter. Linerodelen trafikeras endast måndag - fredag kl 6-19.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
24/1-1983 8 Gunnesbo-Alfa Laval-Mobilia-Polhemssk-Botulfspl-Järnåkrask-Gastelyckan-Linero (35/2)
   
20/2-1983 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
40/2+1)
7 Vallkärra kyrka - Nöbbelövs Torg - Botulfsplatsen - Järnåkraskolan - Linero (
40/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
29+1
   

9 juni 1984

  Linje 7 ersatte länstrafiklinje 169 som trafikerades av SJ-Buss. På bilden syns en buss på linje 169 i Stångby försommaren 1984.
Lund - Stångby,©PG Andersson 1984    
     

Vid den regionala tåg- och busstrafikens tidtabellskifte den 9 juni 1984 förlängs stadsbusslinje 7 från Vallkärra till Stångby. Förlängningen förgicks av en intensiv debatt om trafiken till Stångby skulle skötas av stadsbussar eller regionalbussar.

Vid förlängningen får linje 7 en turtäthet på 45 minuter för att bussarna ska hinna ut till Stångby. Linjen trafikeras fortsatt med två bussar.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
9/6-1984 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
40/2+1)
7 Stångby stn - Vallkärra - Nöbbelövs Torg - Botulfsplatsen - Järnåkrask - Linero (
45/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
29+1
   
  Linje 7 fick samma ändstation som linje 169 tidigar hade haft i direkt anslutning till den nya Pågatågsstationen i Stångby.
Lund - Stångby,©PG Andersson 1985    
     

-