4 januari 1976

Utbyggnaden av Lund går allt långsamare och det dröjer två år innan tidtabellen åter ändras. Den enda förlängningen vi hittar är att linje 3 förlängs inom Nöbbleöv via egen bussgata till den slutliga ändstationen. I övrigt har linje 4 fått 12-minuterstrafik hela dagen. Detta klaras med samma antal bussar som tidigare beroende på att linje 4 åter går via Botulfsplatsen. Bland övriga förändringar märks att linje 5 åter trafikerar Nilstorp i sin gamla sträckning och att linje 6 och 3 byter sträckning i centrum. Linje 6 går nu i Bredgatan medan linje 3 åter tar vägen via Centralstationen.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
4/1-1976 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - RLL, Offerkällan (
15/4)
3
Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
40/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
25
   
  Året 1977 byggs den s.k. Dalbykarusellen om från cirkulationsplats till rak bro. På bilden syns en av de fem Volvo B59/Säffle bussarna, som senare skulle få lämna Lund då dom på sommaren blev för överhettade i stadens långa sugande backar. Bussen går på linje 3.
Lund - Dalbykarusellen, ©PG Andersson 1977    
     

28 januari 1979

Nästa tidtabellskifte dröjer ända till den 28 januari 1979. De allt längre intervallen mellan tidtabellerna visar att Lund nu växer långsammare efter det att det s k miljonprogrammet slutförts. Nyåret 1978/79 är mest känt för de snöstormar som drabbade södra Skåne. Detta innebar att linje 1s nya ändstation vid Flöjtvägen inte kunde tas i bruk från tidtabellsskiftet eftersom den inte kunde byggas färdigt. Linje 1 fick temporärt använda sin gamla ändstation fram till den 28 februari då den nya slingan kunde tas i bruk. På väster får de vagnar på linje 2 som vänder i Folkparken en extra sväng via Papegojelyckan. Vid tidtabellsskiftet dras dessutom hållplatsen på Stortorget in eftersom den anses ligga alldeles för nära Botulfsplatsen.

Linje 1 får vid tidtabellsskiftet utglesad trafik till var 15:e minut. Under högtrafik på morgonen går en extra buss på linje vilket innebär att det vid ett tillfälle per timma är avgång var 7,5:e minut. På eftermiddagen går två extra bussar vilket innebär att det två gånger per timma blir 7,5 minuterstrafik.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
28/1-1979 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5+2)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan, N. Sjukhuset (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
40/2+1)
Maximalt antal tursatta fordon:
24+3

-