Vid högertrafikomläggningen levererades 18 nya Scania-Vabis CR76 samtidigt som SKV bussarna (615-622) ställdes om till högertrafik.

Högertrafikomläggningen innebar också att stadsbussarnas centrumhållplats flyttades från Stortorget till Botulfsplatsen. Linje 4 förlängs till Norra Fäladen (Delfinen), samtidigt tar linjen över trafiken till Klosters Fälad. Linje 6 upphör därmed att finnas. Linje 5 förlängs till Nilstorp som ersättning för linje 4. Linje 2 återfår sin körväg i Bankgatan och den mellersta delen av Södra Esplanaden blir därmed utan busstrafik. Linje 3 avkortas och vänder vid Oscarshem samtidigt som linjen läggs om via Möllevångsvägen. Detta innebär att linje 5 ensam trafikförsörjer Kobjer.
-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
3/9-1967 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Lasarettet - Tuna (15/4)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Vipeholm -Mårtens Fälad (
15/4)
3 St Lars - Botulfsplatsen - Lasarettet - Sofiaparken - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
15/3)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
15/3)
Maximalt antal tursatta fordon:
17

-

Lunds utbyggnad fortsätter främst i norr och öster. De områden som främst behöver ny busstrafik i slutet av 60-talet är Norra Fäladen och Östra Torn. Den 20 oktober 1968 börjar ny tidtabell att gälla. Den största nyheten är att linje 5 flyttas från Nilstorp till ny ändstation vid Offerkällan på Norra Fäladen. Linje 5 övertar dessutom trafiken i Sölvegatan från den tidigare delade linje 1. Linje 1 fortsätter artt vara delad då varannan tur går via Studentgatan. Linje 4 förlängs på Norra Fäladen från Delfinen till Magistratsvägens östra ända. Samtidigt införs linje 6 mellan Botulfsplatsen och Sankt Lars. Till en början går linjen var 20:e minut. Detta visade sig uppenbarligen vara en alltför ambitiös tidtabell. Den 8 april 1969 glesas trafiken ut till var 30:e minut, fortfarande med en buss i omloppet.
-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
20/10-1968 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Lasarettet - Tuna (15/4)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Vipeholm -Mårtens Fälad (
15/4)
3 Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
15/4)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Sölvegatan - Offerkällan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen (
20/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
20
8/4-1969 6 Sankt Lars - Botulfsplatsen (30/1)

Lunds utbyggnad fortsätter och Östra Torn börjar byggas ut. Den 16 november 1969 börjar ny tidtabell att gälla. Utbyggnaden av Norra Fäladen och Klosters Fälad innebar också att linje 4 fick ökad turtäthet från 15 till 12 minuter. Den 1 december 1969 etableras linje 1A för att försörja det nya bostadsområdet Östra Torn. Busslinjen får till en början en turtäthet på 40-60 minuter. Från den 15 juni 1970 blev det fast 40-minuterstrafik.

  Ändstationen på Kobjer den 15 mars 1969. Lägg märke till att träden ännu inte nått över hustaken vilket ger ett öppet intryck av området.

Bussen är LB 632, en av de 18 Scania-Vabis CR 76 som levererades till dagen H 1967.

© Lennart Améen

-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
16/11-1969 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Lasarettet - Tuna (15/4)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Vipeholm -Mårtens Fälad (
15/4)
3 Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Sölvegatan - Offerkällan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen (
30/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
21
1/12-1969 1A Botulfsplatsen - Östra Torn (40/1)

-

Nästa tidtabellskifte i Lund inträdde den 7 december 1970. Då kan vi se att expansionen i huvdsak sker i öster. Det stora nyheterna är att linje 1 förlängs till Östra Torn, varvid linje 1A dras in. Våren 1971 (exakt datum är inte känt) etableras linje 2A till Linero. Inledningsvis får det nya bostadsområdet trafik var 40:e minut. Viljan är tydlig - busstrafiken ska vara på plats redan när de första nybbyggarna flyttar in. I norr förlängs linje 4 inom Norra Fäladen till Utsättaregrände och i söder förlängs linje 1 till Klostergårdens centrum.

  Botulfsplatsen den 31 januari 1970. På bilden syns två Scania-Vabis CR 76 på linje 1 respektive 3. Observera att båda "rännorna" på denna tid trafikerades mot norr. Till vänster ser vi en Scania-Vabis BF76 med kaross från Säffle, LB 573, som ersättningsvagn på linje 3.

© Lennart Améen

-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
7/12-1970 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Lasarettet - Östra Torn(12/5)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Vipeholm -Mårtens Fälad (
15/4)
3 Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/6)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Lasarettet - Offerkällan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen (
30/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
23
våren 1971 2A Botulfsplatsen - Linero (40/1)

-

Tabellen ovan visar att det nu är i öster Lund växer. Närmare bestämt är det Linero som börjat växa. Resultatet är att linje 2 får två grenar. Den södra kallas 2A och börjar, som tidigare nämnts, gå till Linero våren 1971. I november 1971 är det dags att förlänga linje 2 från Mårtens Fälad till Linero Övre, en ändstation placerad i Egils gränd.

-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
14/11-1971 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Lasarettet - Östra Torn(12/5)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl.-Mårtens Fälad-L inero Övre (
15/5)
2A
Botulfsplatsen - Linero Nedre (Kämpagränd) (
15/2)
3
Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/6)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Lasarettet - Offerkällan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen (
30/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
26
6/2 1972 2A Botulfsplatsen - Linero Nedre (Runslingan) (15/2)

-

Hösten 1972, närmare bestämt den 29 oktober, utvidgas stadstrafiken i Lund rejält. För det första får linje 1 10-miuterstrafik samtidigt som trafiken till Linero och Östra Torn byggs ut. Linje 2 förlängs till Linero Nedre, som byter namn till Linero, och linje 6 färlängs från Botulfsplatsen via Lasarettet, LTH och Östra Torn till Linero. Linje 6 erbjuder därmed direkta resor mellan Lasarettet och Linero. Turtätheten för linje 6 blir omöjliga var 25:e minut samtidigt som linje 5 får avgångar var 13:e minut!!! Det senare beror på att linje 5 tillsammans med linje 4 läggs om så att de inte passerar Botulfsplatsen. I stället svänger de från Lilla Fiskaregatan direkt mot norr i Kyrkogatan. I andra riktningen svänger linjerna 4 och 5 direkt från Kyrkogatan in i Klostergatan. För att underlätta byten till övriga linjer inrättas en ny hållplats på Stortorget. Förutom dessa förändringar flyttas linje 2 från Dalbyvägen - Östra Vallgatan till Brunnsgatan och linje 4 förlängs på Norra Fäladen.

  1972 levereras två bussar av typen Volvo B59 med Säffle kaross. På bilden från Klostergatan rullar en nylevererad LB 206 på linje 5. Vi vet att bussen är ny då den fortfarande har röda nummerskyltar med S som länsbokstav. Säffle ligger i Värmland därav denna skylt. © Nils Lindgren

-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
29/10-1972 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn(10/7)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl.-Mårtens Fälad-L inero (
15/5)
3
Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/5)
5 Kobjer - Lasarettet - Offerkällan (
13/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
25/3)
Maximalt antal tursatta fordon:
27

-

Nästa förändring i Lunds stadsbusstrafik som innebar att ny tidtabell utkom skedde redan den 1 april 1973. För ändringarna är inte så många. Några förlängningar finns inte, däremot några förändringar i linjedragningar. På Mårtens Fälad byter linje 2 och 6 plats i Skolmästarevägen. Dessutom tycks 13-minuterstrafiken på linje 5 inte ha blivit någon succe eftersom man knappt sex månader senare åter innför 15-minuterstrafik samtidigt som linje 5 åter går via Botulfsplatsen. Linje 4 har alltjämt kvar sin linjedragning som innebär att linjen inte passerar Botulfsplatsen. Dessutom fick linje åter avgångar var 12:e minut. Även linje 4 får 12-minuterstrafik större delen av dagen. Det är endast mellan klockan 15 och 19 som linjen trafikeras var 10.e minut.

Nästa förlängning av stadstrafiken sker den 11 november 1973 då linje 3 utsträcks från Oscarshem till Nöbbelövs centrum.

-

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
1/4-1973 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn(12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Vipeholm - L inero (
15/4)
3
Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Oscarshem (
20/3)
4 Klosters Fälad - Kyrkogatan - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Lasarettet - Offerkällan (
15/4)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
30/3)
Maximalt antal tursatta fordon:
25
11/11-1973 3 Nilstorp - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (20/4)

6 januari 1974

  Bilden till vänster visar en av de sista dagarna då linje 2 trafikerade Dalbyvägen. Bussen på bilden är på väg från Linero mot Botulfsplatsen.
Lund - Dalbyvägen, ©PG Andersson 1974    
     

Vi närmar oss mitten av 1970-talet och nybyggnationen i Lund avtar eftersom miljonprogrammet närmar sig sitt fulländande. Utbyggnader sker i i öster i området norr om Östra Torn samt i Nöbbleöv i norr.
Tidtabellsskiftet den 6 januari 1974 innebär inga nya linjesträckor. Däremot kortas linje 5 i Nilstorp. Utöver detta är den stora förändringen att ett antal linjer byter ändstationer. Den klassiska öst-väst linjen nummer 2 förändras när linje 3 tar över Linero samtidigt som linje 2 börjar rulla mot Offerkällan i norr. Resultatet blir att linje 5 åter börjar rulla mellan Nilstorp och Kobjer. I centrala Lund leds linje 6 via Spolegatan samtidigt som linje 3 går i Bredgatan raka vägen mot norr.

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
6/1-1974 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (12/6)
2 (Värpinge) - Folkparken - Botulfspl. - Offerkällan (
15/4)
3
Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/5)
4 Klosters Fälad - Kyrkogatan - Lasarettet - Norra Fäladen (
10/5)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
20/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero (
30/3)
Maximalt antal tursatta fordon:
25
   
  Bilden visar en Scania-Vabis CR 76 som gör uppehåll vid hållplatsen på Stortorget. I bakgrunden kommer en buss ut från Lilla Fiskaregatan. Kanske är det en buss på linje 4 som då ska svänga vänster direkt upp i Kyrkogatan.
Lund - Stortorget, ©PG Andersson 1974    
     
  Bilden från Nöbbelövs Centrum visar att centrumbyggnaden är klar till vänster medan det i bakgrunden endast finns åkrar. Bussen är en Scania-Vabis CR 76 från leveransen 1967.
Lund - Nöbbelöv, ©PG Andersson 1975    
     

-