13 oktober 1955

I oktober 1955 tillkommer en ny linje 5 till det nya bostadsområdet Kobjer. Sommartidtabellen 1955 gällde från den 12 maj till den 13 oktober. Under sommaren trafikerades alla fyra linjerna var 20:e minut.

Linje 5 är någon form av direktlinje till Kobjer och går raka vägen i Byggmästargatan och sedan Bryggargatan och Öresundsvägen till Kobjersvägen för att sedan nå ändstationen i korsningen med Slåttervägen. I oktober 1955 lades linje 3 om på sin väg från Tuna till Stortorget så att den nu går i Tunavägen istället för Pålsjövägen.

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
13/10-1955 1 St Lars - Stortorget - Stationen - Monumentet (20/2)
2 (Värpinge) - Folkparken - Stortorget - Vipeholm (
15/3)
3 Erikslund - Stortorget - Tuna (
20/2)
4 Smörlyckan - Stortorget - Södertull - Nilstorp (
15/3)
5 Kobjer - Stortorget (
20/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
11

Leylandbussarna var som tidigare nämnts för klumpiga för Lund. Detta innebar att ytterligare bussar köptes. Denna gång från Volvo med kaross ASJ i Linköping. Bussmodellen utvecklades av ASJ och Linjebuss gemensamt. Den första prototypen, nr 90, provades utanför Lund, men kom till Lund senare (se bilden nedan). De två andra prototyperna, nr 91 och 92, kom till Lund och sattes i trafik våren 1955. Bussarna som fick arbetsnamnet "Lundbussarna" hade den officiella beteckningen Condor RL-01. Proven gick bra och under 1956 levererades ytterligare seriebyggda bussar. Dessa skilde sig något från prototyperna genom tvillingdäck bak och något justerad inredning samt golvbrunnar vid dörrarna istället för utfällbara trappsteg.


I mitten av 50 talet köptes denna "nätta" bussmodell in. Det var en Volvo, tillverkad av AB Svenska Järnvägsvärkstäderna i Linköping. (Bildtexten hämtad och bilden länkad från Stadstrafiken Lunds hemsida).

3 oktober 1956

I oktober 1956 förändras linjenätet ganska omfattande. Fortfarande finns fem linjer, men ändstationerna byts mellan linjerna. Kobjer får mer trafik när linjen från Monumentet, nu linje 3, förlängs till Kobjer. Linje 5 läggs om via Erikslund och Måsvägen till Kobjer. Linje 3 finns kvar till Erikslund. För att spara tid läggs Monument linjen om i Centrum. Den går nu direkt till Stortorget via Bredgatan. Som ersättning flyttas linje 4 från Smörlyckan att gå via Kung Oscars väg till stationen och Stortorget. Linje 4 får dessutom ny körväg i Smörlyckan via Sofiavägen, Lovisastigen och Svenshögsvägen.

Förutom dessa linjeomläggningar utökas trafiken ytterligare genom att linjerna 1 och 4 får 12-minuterstrafik. Linje 1 behåller sin 20-minuterstrafik medan linje 3 och 5 får 24-minuterstrafik. Det senare innebär att Erikslund har 12-miuterstrafik till Stortorget liksom Kobjer. Från Kobjer får man varannan gång åka via Erikslund och varannan gång via Monumentet.

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
3/10-1956 1 St Lars - Stortorget - Tuna (20/2)
2 (Värpinge) - Folkparken - Stortorget - Vipeholm (
12/4)
3 Erikslund - Stortorget - Monumentet - Kobjer (
24/2)
4 Smörlyckan - Stationen - Stortorget - Södertull - Nilstorp (
12/4)
5 Kobjer - Erikslund - Stortorget (
24/1)
Maximalt antal tursatta fordon:
13


Den första av provbussarna (nummer 90) av typ Volvo/ASJ. Bilden tagen i juli 1956 vid ändstationen Erikslund som låg i korsningen Måsvägen/Fjelievägen. Bilden tagen från Fjelievägen mot nordost. © Nils Lindgren.

Utökningen av trafiken klaras med Leylandbussarna från 1951 och de nya Volvo/ASJ bussarna från 1955 och 1956.

3 maj 1957

Ambitionen från 1956 var kanske för hög! I maj 1957 kommer en ny tidtabell där linje 3 åter kortas av från Kobjer till Monumentet (Sliparelyckan). Linje 5 tar ensam över trafiken till Kobjer och Erikslund. Därmed försvinner Erikslund som ändstationsnamn. Linje 5 tar även över linje 1s gren till St Lars. Turtätheten är 15 minuter på linje 2, 4 och 5 samt 20 min på linje 1 och 3.

Tidtabellen som utkommer är den första i liggande häftat format. Detta format har allt sedan dess gällt för tidtabellerna i Lund!

-

Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
3/5-1957 1 Stortorget - Tuna (20/1)
2 (Värpinge) - Folkparken - Stortorget - Vipeholm (
15/3)
3 Stortorget - Monumentet (
20/1)
4 Smörlyckan - Stationen - Stortorget - Södertull - Nilstorp (
15/3)
5 Kobjer - Erikslund - Stortorget - St Lars (
15/3)
Maximalt antal tursatta fordon:
11

Denna tidtabell ersattes av tidtabell med giltighet från 1 december 1957, utan några förändringar i turutbud eller linjenät, som sedan kom att gälla till 1960.

  Stortorget i Lund i augusti 1959. En buss av typ Volvo/ASJ på linje 4 gör uppehåll. © Nils Lindgren.

-