1940-1949
11/6-1940 Turutbudet glesas ut till en avgång varannan timma. Erikslund nämns inte längre i tidtabellen.
31/8-1940 Turutbudet återgår till en avgång per timma.
25/7-1941 Bussarna registreras på AB Lunds Stadsbussar som tar över Stadstrafiken i Lund. Bolaget ägs av det som ska bli AB Linjebuss.
11/1-1941 Turutbudet ökas till en avgång var 30:e minut till Monumentet, Vipeholm, Sankt Lars och Erikslund. Till Folkparken, Smörlyckan och Tunaområdet går bussarna varje timma.
12/1-1942 Trafiken blir åter en avgång per timma på samtliga destinationer. Tunaområdet förlorar sin busstrafik. Linjen till Fokparken går via Erikslund på vägen från Folkparken till Stortorget.
27/1-1943 Trafiken till Tunaområdet återupptas med 8 avgångar per dag.
11/8-1943 Den första blåmålade bussen kommenteras i Lund Dagblad: "Allmänheten har kanske lagt märke till att en av stadsbussarna några dagar varit åtskilligt olik de andra. På taket och på sidorna har den varit målad i silverfärg, i övrigt i klarblå färg." Detta var inledningen på de blåmålade bussarna i Lund.
10/9-1943 Trafikslutet på kvällen flyttas från 22.30 till 20.30.
27/12-1943 Bussarna registreras på Skånska Trafik AB som ägs av AB Linjebuss.
1/2-1946 Trafikslut flyttas åter till 22.30. Tunaområdet får åter en avgång per timma.
6/12-1946 Första tidtabellen där Linjebuss anges som trafikutförare. Halvtimmestrafik till Monumentet, Erikslund, Sankt Lars, Vipeholm och Folkparken. Timmestrafik till Smörlyckan och Tunaområdet.

Ingen bensin och inga däck — Lunds stadsbussar gick på sparlåga
I april 1940 blev bensinen ransonerad. Under sommaren trafikerade endast en buss Lunds gator. Hade man vägarna förbi Stortorget på morgonen kunde man se hur förarna stod på taket och lastade kol eller ved i gengasaggregaten. 1941 utökades antalet bussar till två - sedan till fyra. Men glädjen varade inte länge. När lundaborna njutit ett år av tätare trafik kom gummibristen och två bussar fick tas ur trafik.


Hade man vägarna förbi Stortorget på morgonen kunde man se hur förarna från busstaket fyllde på kol eller ved i gengasaggregatet. En säck ved (100 liter) räckte för att köra fyra mil. (Bild från Kulturens arkiv.) (Bilden ursprungligen länkad från Stadstrafiken Lunds hemsida). Till vänster syns en blåmålad buss. Bilden sannolikt tagen hösten 1943.

 

Den första tidtabellen med påskrift Linjebuss är från den 6 december 1946. Lennart Améen karterat linjenätet i Lund före och efter den 6 december 1946, vilket är värdefullt då linjekartor saknas i dessa tidtabeller. Dessa kartor visar på ett antal linjeändringar. Dessutom finns på kartan som gäller från den 6 december 1946 infört linjenummer vilket saknas på kartan för linjenätet före detta datum . Slutsatsen är att linjenummer infördes i stadstrafiken från den 6 december 1946, även om det först redovisas på linjekarta i tidtabellen från 24 oktober 1950.

6 december 1946

Den första tidtabellen med Linjebuss som angiven utgivare.

 

-
Det nya linjenätet 1946 innebär att två busslinjer skapas. Linje 1 blir en nord-sydlig linje med ändstationerna St Lars, Monumentet, Smörlyckan/Stadsgränsen och Tunaområdet. Linje 2 blir en öst-västlig linje med ändstationerna Vipeholm, Erikslund samt Folkets Park/Värpinge.

Turtätheten är var 30:e minut till Vallmovägen Monumentet, Erikslund, St Lars, Vipeholm och Folkparken medan Smörlyckan och Tunaområdet har timmestrafik. Antalet turer till Värpinge är 9 per dag. Trafiken är igång mellan kl 7 och 23.

De nyheter som finns i detta linjenät, förutom linjenummer, är ny körväg i Erikslund där bussen nu går via Byggmästargatan och Bryggargatan till Stilgjutaregatan där bussen går fram till Åldermansgatan och slutar vid Marknadsplatsen. I Tunaområdet får bussarna ny körväg via Sölvegatan - Helgonavägen och Studentgatan. Förutom detta dras Tunalinjen via stationen genom att linjen kör till Clemenstorget i St Laurentiigatan.

11 november 1948

Vid tidtabellsskiftet i november 1948 utökas trafiken till Folkparken, Erikslund och Vipeholm att gå var 20:e minut. Linjen till Erikslund får ny ändstation vid Måsvägen.

Källor till denna sida: Stadstrafiken Lund, Mats Améen, Kjell Jeppsson, Arbetet, Sydsvenskan, Lunds Dagblad samt tidtabeller.