1927  
     
Den 26 november kan Lunds Dagblad berätta om de nya bussarna som från den 1 december ska trafikera stadens gator.

De bussar, som skola användas äro levererade från Tidaholms bruks A.-B. och vi återgiva här ett par bilder av de nya vagnarna, vilka snart komma att bilda ett inslag i stadsbilden. Tidaholmsbussarna ha alltid utmärkt sig för ett fördelaktigt yttre med lugna låga linjer utan onödiga utsprång och så blir även fallet med Lundabussarna. I olikhet med de flesta av de bussar, som gå i landsvägstrafik ha de vagnar, vi nu få, ingångsdörr bakom bakhjulen och utgång bredvid föraresätet.

Vad det inre beträffar må i övrigt nämnas, att sitsarna bli stoppade och klädda med mörkbrunt skinn och att sitsfjädringen utgöres av moderna stålfjäderbandsitsar. Målningen inne i vagnen är upptill benfärgad och nertill mahognyfärgad, under det att stolpar och handtag äro överdragna med ebonit. Vagnarnas yttre kommer att bli rödlackerat, med ett grönt band nedanför fönstren och ljusgrått tak. Bussarna äro utrustade med 40-hästkrafters motorer av Tidaholms beprövade specialkonstruktion, vilken bl. a. är känd för mycket ekonomisk gång.

Denna trafik kommer att omhänderhavas av aktiebolaget Stadsomnibussarna i Lund, vars disponent är handlande Karl J. Karlsson. Koncession har av länsstyrelsen beviljats att t. v. gälla intill den 1 januari 1932.

 

Trafik för befordran av personer och paketgods skall bedrivas på följande linjer:

från Stortorget till Malms affär i Sliparelyckan via Stora Kyrkogatan, Bredgatan och Kävlingevägen
mellan Stortorget och Lunds stads provisoriska hyreshus via Stora Kyrkogatan, Bredgatan och Getingevägen
mellan Stortorget och Marielunds kvarn via Södergatan, Västra Mårtensgatan, Östra Mårtensgatan och Dalbyvägen
mellan Stortorget och huvudingången till S:t Lars sjukhus via Södergatan och Malmövägen
mellan Stortorget och ingången till Folkets park via Lilla Fiskaregatan och Trollebergsvägen
mellan Stortorget och Stilgjutaregatan på Västra egnahemsområdet via Lilla Fiskaregatan och Fjälievägen
   
  Den 1 december 1927 startar Stadsomnibussarna i Lund trafik med två bussar på linjen:
S:t Lars - Stortorget - Monumentet/Smörlyckan
Ansvarig för trafiken var KJ Karlsson och busstrafiken kallades i folkmun flammor
Karlssons röda

I annonsen skriver man: "Härmed ha vi äran meddela, att vi under dagens lopp öppna regelbunden Omnibusstrafik enligt följande TURLISTA." Vidare står det att läsa "Inom några dagar öppnas ytterligare trafik å linjen Stampelyckan-Folkets Park-Erikslund. Avgift 20 öre å samtliga linjer med undantag till Asylen, 25 öre. Övergång till annan linje ingen avgift." Vissa turer mot S:t Lars gick till Asylen. Trafiken startade 7.30 på morgonen och pågick fram till 23.30 på kvällen. mellan kl 7.30 och 18.10 var det en avgång var 20:e minut till S:t Lars och var 40:e minut till Monumentet respektive Smörlyckan.

Dagen efter kan Lunds Dagblad meddela: De nya bussarna gjorde sin debut i går under stort intresse från särskilt den yngre delen av allmänhetens sida. Enligt vad bussbolagets chef, direktör Karl J. Karlsson, meddelat, gick också allt enligt beräkning och särskilt för förbindelsen med S:t Lars visade sig det nya trafikmedlet synnerligen uppskattat

De båda andra stadsomnibussarna väntas i dag. Så lät en rubrik i Lunds Dagblad den 7 december 1927. Tidningen skriver vidare: Som bekant skola ytterligare två omnibussar insättas i lokaltrafik i staden. Dessa båda omnibussar väntas anlända hit idag, efter att dessförinnan ha gjort en avstickare till Hälsningborg, där de demonstrerats. Det är nämligen meningen, att även Hälsingborgs spårvägar skola inköpa ett par liknande omnibussar från fabriken i Tidaholm.

Bussarna godkänns för trafik den 8 december och den 9 december kan trafiken öppnas även på linjen:
Stampelyckan - Stortorget - Folkets park/Stilgjutaregatan (Erikslund)

 
 

Det började med Karlssons Flammor
1927 gjorde bussarna entré på självaste Stortorget. Med en chef och delägare vid namn KJ Karlsson tillsammans med bussarnas knallröda färg döptes bussarna snabbt i folkmun — Karlssons Flammor. Premiären blev rena upploppet med köer och trängsel — och de röda bussarna rullande fram och tillbaka i de fyra väderstrecken.

Karlsson startade med två bussar som snabbt blev både tre och fyra. Alla var av märket Tidaholm. Vagnen hade 16 skinnbeklädda sittplatser och sex ståplatser i vagnens bakre del. Alla bussar utgick från Stortorget. (Bilden ursprungligen länkad från Stadstrafiken Lunds hemsida)

1/7-1929
Omläggning på väster så att linjerna till Erikslund och Folkets Park samkörs i en slinga. Linjen mot Dalbyvägen dras via Gylleholmsgatan och förlängs till Sandbyvägen.
13/12-1929
Monumentslinjen dras via Järnvägsstationen och får sträckningen Stortorget-L Fiskaregatan-Bantorget-Bangatan-Spolegatan-Karl XII gatan-Karl XI gatan-Kung Oscars väg-Kävlingevägen till Monumentet och Sliparelyckan. Fem bussar utgår var 20:e minut till fem ändstationer.
1/1-1932 Linjen till Dalbyvägen förlängs till Vipeholm. Linjen till Smörlyckan förläng med vissa turer till Stadsgränsen.
20/10-1932 Taxehöjning med följande motivering: På grund av förhöjd skatt å bensin, gummiringar och direkt vagnsskatt anser sig bolaget nödsakat att, med Länsstyrelsens tillstånd, fr o m den 20 dennes ändra nu gällande taxa till nedanstående. Vuxna 25 öre - 5 poletter kr. 1:-. Barn under 12 år 15 öre. Månadskort och skolkort oförändrade. Pris resp. kr 13:- och 3:50.
1/3-1933 Vissa turer förlängs från Folkets Park till Värpinge
26/9-1933 I Lunds Dagblad finns följande kungörelse att läsa: A.-B. Stadsomnibussarna i likvidation nödgas härigenom meddela att trafiken måste nedläggas lördagen den 30 september efter sista aftonturen.
Den 30 september meddelas dock i tidningen att trafiken kommer att fortsätta tillsvidare efter ett provisoriskt avtal med personalen.
15/11-1933 Länsstyrelsen meddelar att Andersson och Mårtensson får ta över trafiken från AB Stadsomnibussarna som är likviderat. Tillståndet börjar gälla från den 15 november 1933. Bussarna byter ägare den 7 november 1933.
20/3-1934 Fyra nya Scania-Vabis med kaross från Hägglund & Söner sätts i trafik. Samtidigt fär bussarna ny färgsättning. Huvudfärgen blir beige med ljusgrön dekor.


Bild från Kjell Jeppssons samling

1/6-1935
Linjen till Smörlyckan delas så att var tredje tur går till Tunaområdet över Lasarettet enligt följande: Till Tunaområdet avgår omnibuss från Stortorget 20 min över var heltimme via Kyrkogatan-Bredgatan-Allhelgona Kyrkogata-Biskopsgatan-Sölvegatan-Helgonavägen-Pålsjövägen-Studentgatan-Östervångsvägen tillbaka Olshögsvägen-Pålsjövägen-Helgonavägen-Sölvegatan-Biskopsgatan-Allhelgona Kyrkogata-Bredgatan-Kyrkogatan-Stortorget. Omnibussarna avgår från ändpunkten vid Östervångsvägen 10 min efter avgångstiden från Stortorget. Dessa turer indrages å sträckan Allhelgonakyrkan-Smörlyckan.
Linjen Stortorget-Dalbyvägen omlägges så att omnibussarna framföras från Stortorget via Botulfsplatsen-Mårtenstorget-Bankgatan-Östergatan-Södra Esplanaden- Kastanjegatan-Gylleholmsgatan-Arkivgatan-Dalbyvägen och tillbaka samma väg.
1939 Linjenätet redovisas på karta med tre linjer.
Linje 1: St Lars - Stortorget - Smörlyckan/Tunaområdet
Linje 2: Monumentet - Stortorget - Vipeholm
Linje 3: Stortorget - Erikslund/Folkets Park - Värpinge
Linjen avgår var 20:e minut. Trafiken till Tunaområdet sker med var tredje tur. Till Värpinge kör man efter egen tidtabell med 9 turer per dag.
Den sista tidtabellen 1939 med full trafik före utbrottet av andra världskriget
Den första kända linjekartan över Lunds Stadsbussar. Kartan är tryckt 1939 och redovisar linjenätet för "Stadsbussarna - Andersson & Mårtensson - Lund"  
7/9-1939 Turtätheten glesas ut till en avgång per timma. Värpinge får 5 avgångar per dag.
25/11-1939 Turtätheten ökas till en avgång var 30:e minut. Värpinge får åter 9 turer per dag.


  De första stadsbussarna i Lund var fyra Tidaholmare som inköptes 1927 till trafikstarten i december. Bussarna var rödmålade och eftersom ägaren till Stadsomnibussarna hette Karlsson kallades bussarna "Karlssons Röda flammor". Ytterligare en buss av denna modell levererades sommaren 1928.

Tidaholmsbussarna övertogs 1933 av Andersson och Mårtensson. Bussarna målades under 1934 beige/ljusgröna, samma färg som de nya Scania-Vabisbussarna fick.

Tidaholmsbuss 1927, Kjell Jeppssons samling    

Mårtenstorget 1934, Kjell Jeppssons samling
  År 1933 gick Stadsomnibussarna i likvidation. Trafiken, och bussarna, övertogs av Andersson och Mårtensson. Man sparade de Tidaholmare som fungerade och skaffade fyra nya Scania-Vabisbussar. På bilden syns hela vagnparken uppställd på Mårtenstorget 1934. Från vänster de fyra Scania-Vabisbussarna därefter Scania-Vabis från 1931 som senare såldes till Malmö Stads Spårvägar och nu finns bevarad som lastbil hos Svenska Spårvägssällskapet. Sedan ser vi en Volvo från 1933, en Tidaholmsbuss levererad 1930 och längst till höger en av de första Tidaholmsbussarna.
     
  Kultursmedjan har givit ut en DVD med gamla Lundafilmer. På denna finns bl a "Staden Lund, Svante Danielsson 1937". På denna film får vi se många intressanta bilder från Lund och på några ställen figurerar även stadsbussar på bild.

Vill du veta mer om filmen kan du titta här.

 

Stortorget 1937, Buss 3 (Volvo LV 72 D (Dalby)
utsnitt från Med Lund i fokus volym 1
   
 
Dalbyvägen 1937, Buss 3 (Volvo LV 72 D (Dalby)
utsnitt från Med Lund i fokus volym 1
  Arkivgatan 1937, En av de Scania-Vabis 1544
som levererades 1934
utsnitt från Med Lund i fokus volym 1

Källor till denna sida: Stadstrafiken Lund, Mats Améen, Kjell Jeppsson, Arbetet, Sydsvenskan, Lunds Dagblad, Med Lund i fokus samt tidtabeller.