Trådbuss Landskrona


Våren 2021
I det följande visas bilder från fem olika besök i Landskrona under våren 2021. Då besöken på vardagar ofta skedde en fredag var den fjärde trådbussen ofta ersatt med batteribuss på eftermiddagen.
-Söndagen den 9 maj 2021 vilar sig 6990 Else-len och 6994 Elvis vid Skeppsbron. Tidtabellen är anpassad till tågen vilket innebär att det ligger en längre paus för båda bussarna vid Skappsbron på helger. Under våren har det ofta varit just 6990 och 6994 som skött trafiken på helgerna.
-
Den 18 februari är 6993 Ellen på väg mot stationen i Storgatan.
-
Else-len, 6990, rullar in på Rådhustorget på väg mot Skeppsbron den 18 februari.
-
På alla stadsbusslinjer utom linje 3 rullar det elektriska batteribussarna byggda av BYD. Här en buss på linje 5 i Eriksgatan på väg mot Borstahusen den 18 februari.
-.Ellen, 6993,på väg in mot Postrondellen. I bakgrunden fd Posten, i förgrunden något så ovanligt som brevlådor.
-
Else-len, 6990, i Eriksgatan vid Kasernplan den 18 februari.
Ellen, 6993, i Eriksgatan på väg mot Rådhustirget och Skeppsbron den 18 februari.Ellen vid kurvan mellan Kasernplan och Rådhustorget den 18 februari med de mitt i gatan placerade kontaktledningsstolparna.
-
Vid ca 14.45 rullar 6994 Elvis på linje 5 i Storgatan på väg mot Skeppsbron för att byta till linje 3 och utgöra en av fyra trådbussar på linje 3 under eftermiddagens högtrafik den 18 februari.
-
Det har sedan våren 2020 varit problem med hjälpbatteriet in 6992 vilket gör att bara fyra trådbussar finns för trafiken. När även 6991 har problem med batteriet rycker en batteribuss in på linje 3 på eftermiddagen torsdagen den 18 februari 2021. Till höger väntar 6994 på att rulla ut på linje 3.
-


Elvis 6994 - SildIn-bussen är klar för insats på linje 3 den 14 maj efter att ha gjort en runda på batteri från Stationen via Borstahusen till Skeppsbron som en kombination av linje 4 och 5.
-.

Den 20 april 2021 var Elvis på besök i Lund för test på den spänningssatta elvägen.
-Den 2 mars väntar 6991 Ella vid Stationen på avgång mot Skeppsbron. Då det är 6991 så finns denna dag goda förhoppningar om fyra trådbussar i trafik.
-
Ella, 6991, avgårfrån stationen medan 6994, Elvis, väntar på att köra en tur på linje 4 och 5 via Borstahusen till Skeppsbron den 2 mars.
-
6990, Else-len rullar fram i Storgatan strax norr om Skeppsbron den 2 mars.
-Den 2 mars har 6994, Elvis, avgått från Stationen och nått Strandvägen som linje 5 på väg mot Skeppsbron.
-
Väl framme vid Skeppsbron vid 14.45 är det för 6994 dags att hissa spröten mot kontaktledningen för att ladda batterierna och rulla på linje 3 under eftermiddagen.
-
Den 2 mars blev det så fyra trådbussar i trafik när 6993, Ellen, kom ut i trafik strax efter 15.
-6991, Ella, passerar Sofia Magdalena kyrka på väg mot Skeppsbron den 2 mars.
-
En stund senare passerar 6991, Ella, åter Sofia Magdalena denna gång på väg mot stationen den 2 mars.
-
Som sista insatta buss på linje 3 för att klara en turtäthet på 6 minuter under eftermiddagen rullar 6994, Elvis, på väg mot Stationen den 2 mars.
-Den 2 mars har Else-len, 6990, fullgjort ytterlugare ett varv på linje 3 och rullar mot Skeppsbron tisdagen den 2 mars.
-
Vi förflyttar oss fram i tiden till den 30 mars då vädret var bättre och solen tittade fram. 6993 Ellen är på väg mot Skeppsbron i Storgatan. Det faktum att 6993 kör omloppet på dagen är ett dåligt tecken vad gäller fyra trådbussar i trafik. 6991 har normalt detta omlopp när den är ute.
-
Vid Kasernplan passerar 6990 på väg mot Rådhustorget den 30 mars.
-Den 30 mars avgår 6993, Ellen, från Hvilan på väg mot Skeppsbron.
-
I andra riktningen passerar Else-len, 6990, Hvilan på väg mot Stationen den tisdagen den 30 mars.
-
6994, Elvis, på sin sista tur för dagen på batteri via Borstahusen har nått slutet på Strandvägen på väg mot Skeppsbron.
-Pga gatuarbeten och husbygge var linje 5 omlagd runt byggplatsen i riktning mot Skeppsbron. 6994 tar omvägen den 30 mars och har med denna tur gett behövlig laddtid åt batteribussarna. SlideIn - Elvis hjälper till så det inte behövs en batteribuss ytterligare för trafiken.
-
6993, Ellen, i Storgatan på väg mot Skeppsbron den 30 mars.
-
Efter att ha vänt vid Skeppsbron är 6993, Ellen, på väg mot Stationen och gör här uppehåll vid Rådhustorget.
-.Else-len, 6990, passerar de fina krkusarna i Eriksgatan den 30 mars på väg mot Skeppsbron.
-
Vid Skeppsbron är 6994, Elvis, beredd att börja rulla på linje 3 under eftermiddagen den 30 mars. Det blev som befarat ingen fjärde trådbuss denna dag utan batteribuss tog hand om det sista omloppet.
-
På väg från Landskrona passerades bussdepån där avisningsbilen stod klar för fotografering den 30 mars.
-Klämdagen den 14 maj var det 6993, Ellen, som skötte trafiken på dagtid så även denna dag kunde ingen fjärde trådbuss förväntas.
-
Den 14 maj har Landskrona smyckats för sommaren och den imponerande blomkrukan gör sig väl längs Eriksgatan när Else-len, 6990, passerar mot Skeppsbron.
-
Två batteribussar möts i Storgatan. Bussen på väg mot Skeppsbron är skyltad linje 4 vilket är fel då det är en linje 5. Tekniken har uppenbarligen inte lyckats byta från linje 4 till linje 5 vid Borstahusen.Ellen, 6993, ankommer till Skeppsbron den 14 maj. Trots den låga farten gör tynden på taket, ca 1 ton, att bussen kränger.
-
Elvis, 6994, ankommer till Skeppsbron som linje 5 i batteridrift för att en stund senare växla över och bli trådbuss på linje 3.
-
Även den 14 maj kom som väntat en batteribuss för att ta det fjärde omloppet på linje 3 från klockan 15. Till vänster väntar Elvis, 6994, på avgång efter batteribussen.
-

(c) PG Andersson 2021