Trådbuss Landskrona


16-17 september 2010, 4:e trådbussen levererad

 
Den 16 september ankom den 4:e trådbussen till Landskrona. På eftermiddagen påbörjades utbildningen av tekniker och utbildningsförare.
   

© PG Andersson 16 sept 2010

Expertutbildning av Skodas utbildningsförare. Förarplatsen är så lik de gamla bussarna som det varit möjligt, men mycket skiljer trots detta.
 

© PG Andersson 17 sept 2010

Utrustningen på taket är helt annorliunda jämfört med de gamla bussarna. Från den tekniska sidan tycker man den nya bussen verkar betydligt mer genomtänkt än de tre gamla....

 
 

© PG Andersson 17 sept 2010

Den nya trådbussen i Nobinas verkstad i Landskrona. Registreringsnumret är CLP 254.

 
 

© PG Andersson 17 sept 2010

Dieselbussen som rullat i väntan på ankomsten av den nya trådbussen kommer snart att bli övertalig - MEN än dröjer det. Från den 20 september kl 09.00 ställs trådbusstrafiken in för en längre period pga gatuarbeten i Kollonigatan. I värsta fall kan det dröja 8 veckor innan trådbusstrafiken återupptas.

 
 

© PG Andersson 17 sept 2010

Väntan på den nya trådbussen blir alltså längre än behövligt, men i Plzen kör trådbussarna genom vägarbetet....

 
 

© PG Andersson 6 sept 2010

Vid besöket i Plzen kunde också studeras hur man gör när gatan ska byggas om. Trådbussen rullar trots vägarbete - en viss justering av tråden hade gjorts för att passa den enkelriktade körbanan. Bussarna reglerades med signaler. Någon ersättningstrafik behövdes inte - så gör man när man tänker på resenärens bästa!.

 


-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2010