Trådbuss Landskrona


September 2009, Region Skåne övertar trådbussarna

 
Efter diskussioner under 2009 beslutade Kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne den 2 juni 2009 att överta de tre trådbussarna från Landskrona kommun samt att köpa ytterligare en trådbuss. Frågan skickades sedan vidare för slutligt beslut i Regionfullmäktige

Ovan protokollsutdrag från Kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne den 2 juni 2009.

   

Den 3 september beslutar Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att Region Skåne köper tre trådbussar från Landskrona samt köper ytterligare en ny trådbuss.
 
 

Den 12 september finns annons i Sydsvenskan där man kallar till möte i Regionfullmäktige. Den 22 september är det meningen att man ska besluta att överta tre trådbussar från Landskrona kommun samt att köpa ytterligare en trådbuss.
 

Den 22 september beslutar regionfullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag. Bilden visar utdrag ur pressmeddelande från mötet den 22 september.
 


-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2009