Trådbuss Landskrona


Trafiken rullar på - bilder från 24 november 2012

 
Under hösten 2012 rullar trafiken vidare på trådbusslinjen i Landskrona med de fyra bussar som finns tillgängliga. Till hösten 2013 kommer en femte trådbuss (Solaris/Skoda) av samma typ som den fjärde 6990. Skillnaden blir att den femte trådbussen får batterier som hjälpkraft istället för dieselmotor då den är en del av forskningsprojektet slide-in där det ska testas hur batterier tål snabbladdning och sedan ordinarie trafik utan kontaktledning.  
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Den provisoriska terminalen för Ven-trafiken är nu riven och påstigningshållplatsen vid Skeppsbrom har fått en luftigare omgivning. Nobina 6992 väntar på avgång..

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Nyttan av den flyttade kontaktledningen har nu blivit stor då denna hållplats som idag nyttjas av linje 1 och 5 annars inte kunnat användas utan att hindra trådbusstrafiken.

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Det pågår gatuombyggnad vid Skeppsbron och till höger ser vi den nya terminalen för Ven-trafiken.

 

© PG Andersson 24 nov 2012

Nobina 6992 lämnar Skeppsbron för färd mot Stationen.

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Nobina 6992 på väg mot Skeppsbron i Storgatan.

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Nobina 6992 på väg mot Stationen i Storgatan.

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Nobina 6992 tar ombord passagerare på Rådhustorget.

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Den andra bussen som var i trafik var Nobina 6990 - eller den fjärde trådbussen som den ibland kallas. Här ses den i Eriksgatan vid Kasernplan.

 
 

© PG Andersson 24 nov 2012

Nobina 6990, Else-Len, har nått fram till Stationen och tar ombord nya resenärer.

 

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2012