Trådbuss Landskrona


Keolis ny operatör 2024Skånetrafiken har, den 23 januari2023,  lämnat besked om att det blir Keolis som med start i december 2024 kör busstrafiken i Landskrona och på Ven.

Det här är riktigt roliga nyheter, vi har ett stort förtroende för Skånetrafiken och tillsammans kan vi dra nytta av synergierna mellan detta kontrakt och vår kommande verksamhet i Lund.

Kontraktet sträcker sig fram till 2033 och omfattar fem busslinjer i Landskrona varav en av dessa är Sveriges enda trådbusslinje. Avtalet omfattar även busstrafik på ön Ven.

Keolis kommer inom ramen för uppdraget att verka för att fler resenärer väljer kollektivtrafiken. Det innebär ett ökat fokus på resenärsnöjdhet samt även på hållbarhet.

Inför trafikstart kommer Keolis att upphandla ytterligare elbussar som ska trafikera stadstrafiken samt även etablera en depå med laddinfrastruktur i Landskrona.
Källa: Keolis

----------------------------------------------------------------------

Senare har det blivit klart att Keolis har beställt tre nya trådbussar från Solaris med elektrisk utrustning från Skoda. Bussarna är tekniskt lika SlideIn-bussen Elvis (6994) förutom att karossen är generation 4 av Trollino 12.

Från december 2024 kommer det således att finnas fyra trådbussar tillgängliga för trafiken på linje 3, tre nya Trollino 12 generation 4 och Elvis som är generation 3. Samtliga med batterier som tillåter linjetrafik utanför kontaktledningen. De nya bussarna får sannolikt snarlikt utseensde som motsvarande bussar som rullar i Solingen, dock får bussarna till Landskrona elektrisk utrustning från Skoda och inte Kiepe som i Solingen.


Solaris/Kiepe Trollino 12 generation 4 som BatterieOberleitungsBus (BOB) i Solingen maj 2022. Foto (c) PG Andersson.
.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2023