Trådbuss Landskrona


Juli 2010, 4:e trådbussen på gång

 
Bygget av den fjärde trådbussen pågår som best mitt i sommaren. I början av juli var bussdelen klar hos Solaris i Posnan, Polen. Bussen skickades sedan till Plzen, Tjeckien, för slutmontering av den elektriska utrustningen hos Skoda.

Det är spännande med alla ögon som ser trådbussar runt om i världen. Förutom några bilder från Solaris - tagna strax före det att bussen transporterades till Pilzen, har det via e-post inkommit spontana bilder på bussen från Plzen. Jag riktar ett stort tack till Zdenek Kresa som tagit bilden och skickat den till mig.

   

© Solaris 8 juli 2010

Fronten på den nya bussen tagen i Solarisfabriken i juli 2010.
 

© Solaris 8 juli 2010

Inredningen i den fjärde trådbussen som det såg ut strax före leveransen till Plzen.

 

© Zdenek Kresa 13 juli 2010

Den färdiga bussdelen i Plzen inför monteringen av elutrustningen hos Skoda..
     


-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2010