Trådbuss Landskrona


4 januari 2017


Den 4 januari besöktes Landskrona och i trafik denna dag var tre trådbussar 6990, 6992 och 6994. Den senare, Elvis, gick i sitt omlopp på batteri via Borstahusen. Det kan konstateras att alla fem trådbussarna nu har blivit rekonditionerade och fått den nya ljusgröna färgen.
 Den fd SlidIn-bussen Elvis väntar på avgång på linje 4 mot Borstahusen.

Elvis i väntan på avgång.


Medan Elvis väntade på avgång kom Else-Len på linje 3 - risk för omkörning fans mendet skedde givetvis ingen olycka - förarna har koll!


Else-Len ställde sig snällt bakom Elvis i väntan på fri ledning.


Elvis avgår på linje 4 och ger fri väg för Else-Len att köra fram till hållplatsen för linje 3.


Elvis avgår mot Borstahusen.

Elvis på linje 5 vid Postrondellen.


Den enda gamla trådbussen i trafik var 6992 som här passerar Postrondellen.


Efter en stund återkommer 6992 från Skeppsbron och stannar till på Rådhustorget.


Lite senare kommer 6990 till Rådhustorget från Stationen.

Så slutar vi med dessa intryck från den 4 januari 2017.

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2017