Trådbuss Landskrona


Höst 2010, ny buss och uppgradering

 
Efter leveransen av den nya trådbussen inställdes trådbusstrafiken pga vägarbete i Kolonigatan. Arbetet pågick till slutet av november. Den 28 november döps den nya trådbussen och veckan efter påbörjas reguljär trafik. Under trafikuppehållet har trådbussarna rekonditionerats, bl a har de gröna hjulsidorna tagits bort, bussarna putsats och inredninge uppdaterats. Under uppehållet har även kontaktledningen justerats vid Skeppsbron för att passa till den nya utformningen av anläggningen. Dessutom har de gamla slogans och stadsvapnet från Landskrona tagits bort. Detta för att den nya ägaren, Region Skåne, ska kunna sätta nya slogans på bussarna..
   

© PG Andersson 26 sept 2010

Från den 20 september var Kolonigatan stängd för ombyggnad och förstärkning. Under tiden gick linje 3 med gas- och dieselbusar.
 

© PG Andersson 24 okt 2010

Kolonigatan byggs vidare och i oktober börjar asfalteringen. Trafikstarten för trådbussen närmar sig.

 
 

© PG Andersson 24 okt 2010

Kontaktledningen vid Skeppsbron behövde justeras efter ombyggnaden av terminalen hösten 2009. Vi ser på bilden att tråden ligger över gångbanan - vilket innebär att trådbussen måste köra på hållplatsområdet till vänster.

 

© PG Andersson 20 nov 2010

Kontaktledningen vid Skeppsbron efter justering. Den 20 november hade trafiken just återkommit till Kolonigatan efter arbetet, men trots detta gick linjen 3 enbart med gasbussar denna dag.

 
 

© PG Andersson 8 nov 2010

Den 8 november påbörjades ombyggnaden av kontaktledningen vid Skeppsbron. på bilden har arbetet påbörjats vid utfarten mot Storgatan.

 
 

© PG Andersson 8 nov 2010

I logisk ordning justeras ledningen i vändslingan vid Skeppsbron. På bilden ser vi medarbetare från Ballfour Beatty (gul klädsel) och Furrer+Frey (orange klädsel).

 
 

© PG Andersson 20 nov 2010

Under trafikuppehållet utrustas den nya trådbussen med den utrustning den ska ha. På bilden står den utanför depån med sitt nya nummer 6990.

 
 

© PG Andersson 4 dec 2010

Under trafikuppehållet hade även de gamla trådbussarna putsats upp. På bilden en uppdaterad 6992 med nya dekalar, ingen slogan och texten Skånetrafiken i fronten. Bemärk även att hjulsidorna har tagits bort.

 
 

© PG Andersson 20 nov 2010

I Storgatan kommer en väl renoverad 6993 på väg mot Skeppsbron. Deta är bara 6991 som saknas då den ska uppdateras i batterierna för fortsatt drift.

 

© PG Andersson 8 dec 2010

Trådbussen 6993 gör uppehåll vid hållplatsen Sofia Albertina.

 
 

© PG Andersson 8 dec 2010

Den nya trådbussen, 6990, gör uppehåll vid stationen den 8 dec 2010. Bussen döptes den 28 november till Else-Len och sattes i trafik dagen efter.

 

© PG Andersson 8 dec 2010

Den nya trådbussen, 6990 avgår från stationen.

Vagnförteckning Landskrona Trådbuss

Registreringsnummer

Chassinummer

Nobina

Namn

TXT 754

SU92411663BPN1067

6992

Elvira

TXT 763

SU92411663BPN1068

6993

Ellen

TXT 772

SU92411663BPN1069

6991

Ella

CLP 254

SUU241160AB008655

6990

Else-Len


-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2010