Trådbuss Landskrona


December 2009

 
Den 21 november 2009 invigdes resecentrum vid Skeppsbron där trådbuss, Venfärjor och regionbussar möts. Nya resecentrum innebär att trådbussen nu binder samman järnvägsstationen med färjetrafiken och den regionala busstrafiken. Under 2009 beslutades också att Skånetrafiken tar över de tre befintliga trådbussarna och att det ska köpas en fjärde trådbuss. Den fjärde trådbussen kommer under 2010 men redan från den 13 december 2009 behövs fyra bussar i trafik på linje 3.
 

© PG Andersson 29 dec 2009

Vid Skeppsbron ligger idag ett nytt resecentrum där trådbuss, färja och regionbuss möts. Anläggningen har blivit vacker och gångavstånden är korta. Anpassningen till trådbussledningen är dock i vissa fall inte så bra. Avgångshållplatsen för linje 3 ligger väl långt fram i förhållande till tråden och avgående bussar måste köra rätt för att inte spåra ur när de kör ut ur slingan..
   

© PG Andersson 29 dec 2009

Från den 1 december heter bussbolaget i Landskrona Nobina. Detta därför att Swebus denna dag bytta namn. På bilden väntar Nobina 6991 vid stationen på avgång.
 

© PG Andersson 29 dec 2009

Vid hållplatsen Sofia Albertina släpper trådbussen 6992 av passagerare.

 

© PG Andersson 29 dec 2009

Vid stationen väntar Nobina 6993 på avgång. Detta innebär att alla tre trådbussarna var i trafik denna eftermiddag.
     

© PG Andersson 29 dec 2009

Det behövs fyra bussar på linje 3 från den 13 dec 2009. På bilden Nobina 4931 som tjänstgör som fjärde trådbuss. På bussens högra sida finns en dekal som säger "Här kommer en grön trådbuss!"
 
 

© PG Andersson 29 dec 2009

Vid Rådhustorget gör den fjärde trådbussen uppehåll och då kan vi läsa texten på den vänstra sidan "I väntan på en ny trådbuss!"

 

© PG Andersson 29 dec 2009

Stationen med trådbussen Nobina 6993 i avvaktan på avgång.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2009