Trådbuss Landskrona


Eriksgatan med krokusar

 
Bilderna nedan visar hur Eriksgatan strax norr om Kasernplan har ändrats till en, som många säger, mer urban och storstadsmässigt utseende.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PG Andersson 17 mars 2002

Orusttrafikens DAB-buss nr 7201 passerar Eriksgatan på linje 1 i mars 2002.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PG Andersson 6 april 2003

Bygget av trådbusslinjen har i mars 2003 kommit fram till Eriksgatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PG Andersson 17 april 2006

I april 2006 passerar Arriva 6992 Elvira Eriksgatan med de blommande krokusarna.

I april 2016 passerar Nobina 6990 Else-Len Eriksgatan med de blommande krokusarna.
© PG Andersson 18 mars 2017

I mars 2017 passerar Nobina 6993 Ellen i ny färgsättning och rekonditionerat utseende Eriksgatan med de blommande krokusarna.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2002-2017