Trådbuss Landskrona


Femte trådbussen i trafik

 
Forskningsprojektet SlideIn vid Lunds Universitet önskade studera hur snabbladdning kan funger i batteribussara. Med bidrag bl a från EUs miljöfond beviljades medel och för att testa batteridrift med snabbladdning beställdes en femte trådbuss till Landskrona. Bussen är utrustad med batterier som ska möjliggöra trafik utanför kontaktledningen på sträckor över 10 km. Batterierna är av senaste teknik och levererade av Altair Nano och av typen Nano Litium Titan vilket innebär hög effekt på liten vikt. Batteripaketet består av två parallellkopplade moduler om vardera tjugo 24 60 Ah starka moduler som är luftkylda. Totalt är det 400 celler som ger 450 V och 54 kWh. Den 17 augusti gjordes en demonstrationstur, i smabnad med besök från Intra Express,med den nya bussen som fått inventarienummer 6994 hos Nobina. Måndag den 19 augisti 2013 sätts tråbussen med batterier i ordinarie trafik.  
 

© PG Andersson 17 aug 2013

Batteribussen 6994 utanför gamla stationen efter rundtur på batterier. Maxfart är 50 km/h för att inte slita på batterierna för mycket.

 
 

© PG Andersson 17 aug 2013

Nobina 6994 vid Skeppsbron.

 
 

© PG Andersson 17 aug 2013

För att snabbt kunna byta mellan tråd- och batteridrift är 6994 försedd med automatiska strömavtagare. Här har de just sänkts - de trattar som krävs för automatisk påtrådning var den 17 aug ännu inte monterade..

 

© PG Andersson 17 aug 2013

Nobina 6994 vid Rådhustorget under demonstrationskörningen.

 

Vagnförteckning Landskrona Trådbuss

Registreringsnummer

Chassinummer

Nobina

Namn

TXT 754

SU92411663BPN1067

6992

Elvira

TXT 763

SU92411663BPN1068

6993

Ellen

TXT 772

SU92411663BPN1069

6991

Ella

CLP 254

SUU241160AB008655

6990

Else-Len

UCC 089

SUU241160DB011771

6994

?

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2013